Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

B11

Tempelberg in die eerste eeu

 1. Kenmerke van die tempel

 2. 1 Allerheiligste

 3. 2 Heilige

 4. 3 Brandofferaltaar

 5. 4 See van gegote metaal

 6. 5 Voorhof van die priesters

 7. 6 Voorhof van Israel

 8. 7 Voorhof van die vroue

 9. 8 Voorhof van die heidene

 10. 9 Skeidsmuur (Soreg)

 11. 10 Koninklike pilaargang

 12. 11 Pilaargang van Salomo

 13. 12 Vesting van Antonia