Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

A6-B

Tabel: Profete en konings van Juda en van Israel (Deel 2)

Konings van die suidelike koninkryk (Vervolg)

777

Jotam: 16 jaar

762

Agas: 16 jaar

746

Hiskia: 29 jaar

716

Manasse: 55 jaar

661

Amon: 2 jaar

659

Josia: 31 jaar

628

Joahas: 3 maande

Jojakim: 11 jaar

618

Jojagin: 3 maande, 10 dae

617

Sedekia: 11 jaar

607

Jerusalem en sy tempel word deur die invallende Babiloniërs onder Nebukadnesar vernietig. Sedekia, die laaste aardse koning in die Dawidiese lyn, word onttroon

Konings van die noordelike koninkryk (Vervolg)

ca. 803

Sagaria: opgetekende bewind van net 6 maande

Sagaria het in sekere sin begin regeer, maar sy koningskap is klaarblyklik eers ongeveer 792 ten volle bevestig

ca. 791

Sallum: 1 maand

Menahem: 10 jaar

ca. 780

Pekahia: 2 jaar

ca. 778

Peka: 20 jaar

ca. 758

Hosea: 9 jaar van ongeveer 748

ca. 748

Blykbaar het Hosea se bewind ongeveer 748 heeltemal gevestig geraak of moontlik die ondersteuning van die Assiriese koning Tiglat-Pileser III ontvang

740

Assirië verower Samaria, onderwerp Israel; die noordelike tienstammeryk van Israel kom tot ’n einde

 • Lys profete

 • Jesaja

 • Miga

 • Sefanja

 • Jeremia

 • Nahum

 • Habakuk

 • Daniël

 • Esegiël

 • Obadja

 • Hosea