Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

B5

Tabernakel en hoëpriester

Kenmerke van die tabernakel

 1. 1 Ark (Eks 25:10-22; 26:33)

 2. 2 Gordyn (Eks 26:31-33)

 3. 3 Pilaar vir die gordyn (Eks 26:31, 32)

 4. 4 Heilige (Eks 26:33)

 5. 5 Allerheiligste (Eks 26:33)

 6. 6 Skerm (Eks 26:36)

 7. 7 Pilaar vir die skerm (Eks 26:37)

 8. 8 Kopervoetstuk (Eks 26:37)

 9. 9 Reukaltaar (Eks 30:1-6)

 10. 10 Tafel met offerbrode (Eks 25:23-30; 26:35)

 11. 11 Lampstaander (Eks 25:31-40; 26:35)

 12. 12 Tentdoek van linne (Eks 26:1-6)

 13. 13 Tentdoek van bokhaar (Eks 26:7-13)

 14. 14 Bedekking van ramsvelle (Eks 26:14)

 15. 15 Bedekking van robbevelle (Eks 26:14)

 16. 16 Paneelraam (Eks 26:15-18, 29)

 17. 17 Silwervoetstuk onder paneelraam (Eks 26:19-21)

 18. 18 Staaf (Eks 26:26-29)

 19. 19 Silwervoetstuk (Eks 26:32)

 20. 20 Koperkom (Eks 30:18-21)

 21. 21 Brandofferaltaar (Eks 27:1-8)

 22. 22 Voorhof (Eks 27:17, 18)

 23. 23 Ingang (Eks 27:16)

 24. 24 Hangende gordyne van linne (Eks 27:9-15)

Hoëpriester

Eksodus hoofstuk 28 beskryf die klere van Israel se hoëpriester in besonderhede