Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

B14-B

Mate, gewigte en munte (Deel 2)

Munte en gewigte in die Hebreeuse Geskrifte

Gera (1⁄20 sikkel)

0,57 g

10 gera = 1 beka

Beka

5,7 g

2 beka = 1 sikkel

Pim

7,8 g

1 pim = 2⁄3 sikkel

Sikkelgewig

Sikkel

11,4 g

50 sikkels = 1 mina

Mina

570 g

60 minas = 1 talent

Talent

34,2 kg

Dariek (Persies, goud)

8,4 g

Esra 8:27

Munte en gewigte in die Christelike Griekse Geskrifte

Lepton (Joods, koper of brons)

1⁄2 quadrans

Lukas 21:2

Quadrans (Romeins, koper of brons)

2 lepta

Matteus 5:26

Assarion (Romeins en provinsiaal, koper of brons)

quadranse

Matteus 10:29

Denarius (Romeins, silwer)

64 quadranse

3,85 g

Matteus 20:10

1 dag se loon (12 uur)

Dragma (Grieks, silwer)

3,4 g

Lukas 15:8

Didragma (Grieks, silwer)

2 dragmas

6,8 g

Matteus 17:24

2 dae se loon

Tetradragma van Antiogië

Tetradragma van Tirus (silwersikkel van Tirus)

Tetradragma (Grieks, silwer; ook silwerstater genoem)

4 dragmas

13,6 g

Matteus 17:27

4 dae se loon

Mina

100 dragmas

340 g

Lukas 19:13

= ongeveer 100 dae se loon

Talent

60 minas

20,4 kg

Matteus 18:24

Openbaring 16:21

= ongeveer 20 jaar se loon

Pond (Romeins)

327 g

Johannes 12:3

‘’n Pond lekkerruik-olie, egte nardus’