Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

A7-E

Belangrikste gebeurtenisse van Jesus se lewe op die aarde – Jesus se groot bediening in Galilea (Deel 3) en in Judea

TYD

PLEK

GEBEURTENIS

MATTEUS

MARKUS

LUKAS

JOHANNES

32, ná die Pasga

See van Galilea; Betsaida

Op boot na Betsaida, Jesus waarsku teen suurdeeg van Fariseërs; genees blinde man

16:5-12

8:13-26

   

Omgewing van Sesarea-Filippi

Sleutels van die Koninkryk; voorspel sy dood en opstanding

16:13-28

8:27–9:1

9:18-27

 

Waarskynlik berg Hermon

Gedaanteverandering; Jehovah praat

17:1-13

9:2-13

9:28-36

 

Omgewing van Sesarea-Filippi

Genees demoonbesete seun

17:14-20

9:14-29

9:37-43

 

Galilea

Voorspel weer sy dood

17:22, 23

9:30-32

9:43-45

 

Kapernaum

Betaal belasting met muntstuk uit vis se bek

17:24-27

     

Grootste in die Koninkryk; illustrasies oor verlore skaap en slaaf wat nie wil vergewe nie

18:1-35

9:33-50

9:46-50

 

Galilea-Samaria

Op pad na Jerusalem, sê vir dissipels om alles vir Koninkryk op te offer

8:19-22

 

9:51-62

7:2-10

Jesus se latere bediening in Judea

TYD

PLEK

GEBEURTENIS

MATTEUS

MARKUS

LUKAS

JOHANNES

32, Loofhuttefees (Huttefees)

Jerusalem

Onderrig by die Fees; beamptes gestuur om hom te arresteer

     

7:11-52

Sê: “Ek is die lig van die wêreld”; genees man wat blind gebore is

     

8:12–9:41

Waarskynlik Judea

Stuur die 70 uit; hulle keer vreugdevol terug

   

10:1-24

 

Judea; Betanië

Illustrasie van goedhartige Samaritaan; besoek Maria en Marta se huis

   

10:25-42

 

Waarskynlik Judea

Leer dissipels weer modelgebed; illustrasie van vriend wat aanhou vra

   

11:1-13

 

Dryf demone uit deur God se vinger; gee weer net teken van Jona

   

11:14-36

 

Eet saam met Fariseër; veroordeel skynheiligheid van Fariseërs

   

11:37-54

 

Illustrasies: onredelike ryk man en die getroue bestuurder

   

12:1-59

 

Genees kreupel vrou op die Sabbat; illustrasies van mosterdsaadjie en suurdeeg

   

13:1-21

 

32, Toewydingsfees

Jerusalem

Illustrasie van goeie herder en skaapkraal; Jode probeer hom met klippe doodgooi; vertrek na Betanië oorkant die Jordaanrivier

     

10:1-39