Numeri 13:1-33

  • Die 12 spioene na Kanaän gestuur (1-24)

  • Negatiewe verslag van tien spioene (25-33)

13  Jehovah het toe vir Moses gesê:  “Stuur manne uit om Kanaän te verken, die land wat ek aan die Israeliete gee. Julle moet een man van elke stam uitstuur, elkeen ’n hoofman+ onder hulle.”+  Toe het Moses hulle op bevel van Jehovah van die wildernis Paran+ af uitgestuur. Al die manne was hoofde van die Israeliete.  Dít is hulle name: van die stam van Ruben: Samʹmua, die seun van Sakkur;  van die stam van Siʹmeon: Safat, die seun van Hori;  van die stam van Juda: Kaleb,+ die seun van Jefunʹne;  van die stam van Isʹsaskar: Jigal, die seun van Josef;  van die stam van Eʹfraim: Hoseʹa,+ die seun van Nun;  van die stam van Benjamin: Palti, die seun van Rafu; 10  van die stam van Seʹbulon: Gadʹdiël, die seun van Sodi; 11  van die stam van Josef,+ vir die stam van Manasʹse:+ Gaddi, die seun van Susi; 12  van die stam van Dan: Ammiʹël, die seun van Gemalʹli; 13  van die stam van Aser: Setur, die seun van Miʹgael; 14  van die stam van Nafʹtali: Nagbi, die seun van Wofsi; 15  van die stam van Gad: Geʹhuel, die seun van Magi. 16  Dit is die name van die manne wat Moses gestuur het om die land te verken. En Moses het Hoseʹa, die seun van Nun, die naam Josua*+ gegee. 17  Toe Moses hulle stuur om die land Kanaän te verken, het hy vir hulle gesê: “Gaan in die Negeb in en dan op na die bergstreek.+ 18  Kyk watter soort land dit is+ en of die mense wat daarin woon, sterk of swak is, en of hulle min of baie is, 19  en of die land goed of sleg is, en of die stede waarin hulle woon, versterk is of nie. 20  En vind uit of die land ryk of arm is,+ en of daar bome is of nie. Julle moet moedig wees+ en van die vrugte van die land saambring.” Dit was toe die seisoen vir die eerste ryp druiwe.+ 21  En hulle het gegaan en die land verken van die wildernis Zin+ af tot by Rehob,+ naby Lebo-Hamat.*+ 22  Hulle het in die Negeb ingegaan en by Heʹbron+ gekom, waar Ahiʹman, Sesai en Talmai,+ die Enakiete,+ gewoon het. Terloops, Heʹbron is sewe jaar voor Soan van Egipte gebou. 23  Toe hulle by die Eskol-vallei* kom,+ het hulle daar ’n tak met een tros druiwe afgesny, wat twee van die manne op ’n stok moes dra. Hulle het ook van die land se granate en vye geneem.+ 24  Hulle het daardie plek die Eskol-vallei*+ genoem as gevolg van die tros druiwe wat die Israeliete daar afgesny het. 25  Nadat hulle die land 40 dae+ lank verken het, het hulle teruggekeer. 26  Hulle het na Moses en Aäron en die hele gemeenskap van Israel in die wildernis Paran, by Kades, teruggekeer.+ Hulle het ’n verslag aan die hele gemeenskap van Israel gelewer en vir hulle die vrugte van die land gewys. 27  Dít is die verslag wat hulle aan Moses gelewer het: “Ons het in die land ingegaan waarheen u ons gestuur het, en dit loop beslis oor van melk en heuning,+ en hier is van die vrugte van die land.+ 28  Maar die mense wat in die land woon, is sterk, en die versterkte stede is baie groot. En ons het ook die Enakiete daar gesien.+ 29  Die Amalekiete+ woon in die land van die Negeb,+ en die Hetiete, die Jebusiete+ en die Amoriete+ woon in die bergstreek, en die Kanaäniete+ woon by die see+ en langs die Jordaanrivier.” 30  Toe het Kaleb die volk probeer kalmeer terwyl hulle voor Moses gestaan het. Hy het gesê: “Laat ons dadelik gaan, en ons sal dit vir seker in besit neem, want ons kan dit beslis verower.”+ 31  Maar die manne wat saam met hom gegaan het, het gesê: “Ons kan nie teen die mense gaan veg nie, want hulle is sterker as ons.”+ 32  En hulle het aangehou om die Israeliete negatiewe dinge te vertel+ oor die land wat hulle verken het. Hulle het gesê: “Die land wat ons gaan verken het, is ’n land wat sy inwoners verslind, en al die mense wat ons daarin gesien het, is manne wat buitengewoon groot is.+ 33  En daar het ons die Nefilim gesien, die kinders van Enak,+ wat van die Nefilim afkomstig is, en in vergelyking met hulle was ons soos sprinkane, in ons oë en in hulle s’n.”

Voetnote

Of “Jehosua”. Beteken “Jehovah is redding”.
Of “die ingang van Hamat”.
Of “wadi Eskol”. Sien Woordelys.
Of “wadi Eskol”. Sien Woordelys. Eskol beteken “druiwetros”.