Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

Numeri

Hoofstukke

Oorsig

 • 1

  • Registrasie van mans vir leërmag (1-46)

  • Leviete vrygestel van diens in leërmag (47-51)

  • Organisasie van kamp (52-54)

 • 2

  • Kamp georganiseer in driestamgroepe (1-34)

   • Juda se groep aan oostekant (3-9)

   • Ruben se groep aan suidekant (10-16)

   • Levi se kamp in middel (17)

   • Efraim se groep aan westekant (18-24)

   • Dan se groep aan noordekant (25-31)

   • Getal geregistreerde mans (32-34)

 • 3

  • Aäron se seuns (1-4)

  • Leviete uitgekies om te dien (5-39)

  • Eersgeborenes losgekoop (40-51)

 • 4

  • Diens van Kehatiete (1-20)

  • Diens van Gersoniete (21-28)

  • Diens van Merariete (29-33)

  • Opsomming van sensus (34-49)

 • 5

  • Kwarantyn van onrein persone (1-4)

  • Belydenis en vergoeding (5-10)

  • Watertoets vir iemand wat van egbreuk verdink word (11-31)

 • 6

  • Gelofte van Nasireërskap (1-21)

  • Priesterlike seën (22-27)

 • 7

  • Offers vir inhuldiging van tabernakel (1-89)

 • 8

  • Aäron steek die sewe lampe aan (1-4)

  • Leviete gereinig, begin dien (5-22)

  • Ouderdomsbeperkings vir Levitiese diens (23-26)

 •   9

  • Voorsiening om Pasga later te vier (1-14)

  • Wolk en vuur bo tabernakel (15-23)

 • 10

  • Die silwertrompette (1-10)

  • Vertrek uit Sinai (11-13)

  • Orde van vertrek (14-28)

  • Hobab gevra om ’n gids vir Israel te wees (29-34)

  • Moses se gebed wanneer kamp wegtrek (35, 36)

 • 11

  • Vuur van God omdat Israeliete kla (1-3)

  • Volk huil en vra vir vleis (4-9)

  • Moses voel onbekwaam (10-15)

  • Jehovah gee sy gees aan 70 ouermanne (16-25)

  • Eldad en Medad; Josua jaloers ter wille van Moses (26-30)

  • Kwartels gestuur; volk gestraf vir gierigheid (31-35)

 • 12

  • Mirjam en Aäron staan Moses teë (1-3)

   • Moses nederigste van alle mense (3)

  • Jehovah verdedig Moses (4-8)

  • Mirjam met melaatsheid getref (9-16)

 • 13

  • Die 12 spioene na Kanaän gestuur (1-24)

  • Negatiewe verslag van tien spioene (25-33)

 • 14

  • Volk wil na Egipte teruggaan (1-10)

   • Josua en Kaleb se goeie verslag (6-9)

  • Jehovah kwaad; Moses pleit vir Israel (11-19)

  • Straf: 40 jaar in wildernis (20-38)

  • Israel verslaan deur Amalekiete (39-45)

 • 15

  • Wette oor offers (1-21)

   • Dieselfde wet vir Israeliete en uitlanders (15, 16)

  • Offers vir onopsetlike sondes (22-29)

  • Straf vir opsetlike sondes (30, 31)

  • Man wat Sabbat breek, doodgemaak (32-36)

  • Klere moet fraiingrande hê (37-41)

 • 16

  • Opstand van Korag, Datan en Abiram (1-19)

  • Oordeel oor opstandiges (20-50)

 • 17

  • Aäron se staf met bloeisels dien as teken (1-13)

 • 18

  • Pligte van priesters en Leviete (1-7)

  • Voorsienings vir priesters (8-19)

   • Soutverbond (19)

  • Leviete moet ’n tiende ontvang en gee (20-32)

 • 19

  • Rooi koei en reinigingswater (1-22)

 • 20

  • Mirjam sterf by Kades (1)

  • Moses slaan rots en sondig (2-13)

  • Edom weier om Israel te laat deurtrek (14-21)

  • Aäron sterf (22-29)

 • 21

  • Koning van Arad verslaan (1-3)

  • Koperslang (4-9)

  • Israel trek om Moab (10-20)

  • Koning Sihon van Amoriete verslaan (21-30)

  • Koning Og van Amoriete verslaan (31-35)

 • 22

  • Balak kry Bileam om hom te help (1-21)

  • Bileam se donkie praat (22-41)

 • 23

  • Bileam se 1ste profetiese boodskap (1-12)

  • Bileam se 2de profetiese boodskap (13-30)

 • 24

  • Bileam se 3de profetiese boodskap (1-11)

  • Bileam se 4de profetiese boodskap (12-25)

 • 25

  • Israel se sonde met Moabitiese vrouens (1-5)

  • Pinehas tree op (6-18)

 • 26

  • Tweede sensus van Israel se stamme (1-65)

 • 27

  • Dogters van Selofhad (1-11)

  • Josua aangestel as Moses se opvolger (12-23)

 • 28

  • Prosedure vir verskeie offers (1-31)

   • Daaglikse offers (1-8)

   • Vir Sabbat (9, 10)

   • Maandelikse offers (11-15)

   • Vir Pasga (16-25)

   • Vir Fees van Weke (26-31)

 • 29

  • Prosedure vir verskeie offers (1-40)

   • Dag waarop trompette geblaas is (1-6)

   •  Versoendag (7-11)

   • Huttefees (12-38)

 • 30

  • Geloftes deur mans (1, 2)

  • Geloftes deur vrouens en dogters (3-16)

 • 31

  • Wraak op Midian (1-12)

   • Bileam doodgemaak (8)

  • Instruksies oor oorlogsbuit (13-54)

 • 32

  • Gebiede oos van Jordaan (1-42)

 • 33

  • Israel se roete deur wildernis (1-49)

  • Instruksies oor verowering van Kanaän (50-56)

 • 34

  • Grense van Kanaän (1-15)

  • Manne aangestel om land te verdeel (16-29)

 • 35

  • Stede vir Leviete (1-8)

  • Vrystede (9-34)

 • 36

  • Huwelikswet vir vroulike erfgename (1-13)