Numeri 15:1-41

  • Wette oor offers (1-21)

    • Dieselfde wet vir Israeliete en uitlanders (15, 16)

  • Offers vir onopsetlike sondes (22-29)

  • Straf vir opsetlike sondes (30, 31)

  • Man wat Sabbat breek, doodgemaak (32-36)

  • Klere moet fraiingrande hê (37-41)

15  Jehovah het verder vir Moses gesê:  “Sê vir die Israeliete: ‘Wanneer julle uiteindelik in die land kom wat ek aan julle gee om in te woon+  en julle uit die beeste of uit die kleinvee ’n vuuroffer aan Jehovah bring – hetsy ’n brandoffer+ of ’n offerande om ’n spesiale gelofte te vervul of ’n vrywillige offer+ of ’n offer tydens julle seisoenfeeste+ om ’n aangename* geur vir Jehovah+ te laat opgaan –  dan moet die een wat sy offer aanbied, ook vir Jehovah ’n graanoffer van ’n tiende van ’n efa* fynmeel aanbied+ wat met ’n kwart hin* olie gemeng is.  Jy moet saam met die brandoffer of saam met elke ramlam wat geoffer word, ook ’n kwart hin wyn as ’n drankoffer bring.+  Vir ’n skaapram moet jy ’n graanoffer van twee tiendes van ’n efa fynmeel bring wat met ’n derde van ’n hin olie gemeng is.  En jy moet ’n derde van ’n hin wyn as ’n drankoffer aanbied, as ’n aangename* geur vir Jehovah.  “‘Maar as jy ’n bul uit die kudde as ’n brandoffer+ of ’n offerande bring om ’n spesiale gelofte te vervul+ of as vrede-offers* aan Jehovah,+  moet jy saam met die bul uit die kudde ’n graanoffer+ van drie tiendes van ’n efa fynmeel aanbied wat met ’n half hin olie gemeng is. 10  Jy moet ook ’n half hin wyn as ’n drankoffer+ aanbied, as ’n vuuroffer met ’n aangename* geur vir Jehovah. 11  Dit is wat gedoen moet word vir elke bul, elke skaapram, elke ramlam en elke bok. 12  Ongeag hoeveel diere julle offer, julle moet so doen vir elke dier wat julle offer. 13  Dit is hoe elke gebore Israeliet ’n vuuroffer met ’n aangename* geur vir Jehovah moet aanbied. 14  “‘As ’n uitlander wat by julle woon of iemand wat reeds geslagte lank onder julle is, ’n vuuroffer met ’n aangename* geur vir Jehovah bring, moet hy doen net soos julle doen.+ 15  Julle wat deel van die gemeente is sowel as die uitlander wat by julle woon, sal net een wetsbepaling hê. Dit moet ’n permanente wetsbepaling vir julle en julle nageslag wees. Die uitlander sal soos julle wees in Jehovah se oë.+ 16  Daar moet net een wet en een regterlike bevel wees vir julle en vir die uitlander wat by julle woon.’” 17  Jehovah het verder vir Moses gesê: 18  “Sê vir die Israeliete: ‘Wanneer julle in die land kom waarheen ek julle bring 19  en julle van die opbrengs* van die land eet,+ moet julle ’n bydrae aan Jehovah gee. 20  Julle moet ’n bydrae van julle eerste growwe meel*+ in die vorm van ringvormige brode gee. Julle moet dit bydra net soos julle die bydrae van ’n dorsvloer gee. 21  In al julle geslagte moet julle ’n deel van julle eerste growwe meel* as ’n bydrae aan Jehovah gee. 22  “‘En as julle ’n fout maak en nie gehoorsaam is aan al hierdie gebooie wat Jehovah aan Moses gegee het nie 23  – alles wat Jehovah vir julle en julle nageslag deur middel van Moses beveel het van die dag af dat Jehovah dit beveel het – 24  en as dit onopsetlik gedoen is en sonder dat die gemeenskap van Israel dit besef, dan moet die hele gemeenskap een jong bul bring as ’n brandoffer met ’n aangename* geur vir Jehovah sowel as die graanoffer en die drankoffer wat daarmee saamgaan, volgens die gewone prosedure,+ en een boklam as ’n sonde-offer.+ 25  Die priester sal vir die hele gemeenskap van Israel versoening doen, en hulle sal daarvoor vergewe word,+ want dit was ’n fout, en hulle het ’n vuuroffer aan Jehovah en ’n sonde-offer voor Jehovah vir hulle fout gebring. 26  Die hele gemeenskap van Israel sal vergewe word, asook die uitlander wat onder hulle woon, want dit was ’n fout wat die hele volk gemaak het. 27  “‘As enigiemand onopsetlik sondig, moet hy ’n bokooi in haar eerste jaar as ’n sonde-offer aanbied.+ 28  En die priester sal versoening doen vir die persoon wat ’n fout gemaak het en onopsetlik voor Jehovah gesondig het. Hy sal vir die fout versoening doen, en die persoon sal vergewe word.+ 29  Daar moet net een wet wees vir iemand wat onopsetlik sondig, vir die gebore Israeliet sowel as die uitlander wat onder hulle woon.+ 30  “‘Maar die persoon wat opsetlik sondig,+ of hy nou ’n gebore Israeliet of ’n uitlander is, laster teen Jehovah en moet doodgemaak word en so uit sy volk verwyder word. 31  Omdat hy geen respek vir Jehovah se woord getoon het nie en sy gebod verbreek het, moet dié persoon beslis doodgemaak word.+ Hy sal verantwoordelik gehou word vir sy oortreding.’”+ 32  Terwyl die Israeliete in die wildernis was, het hulle op die Sabbatdag ’n man gekry wat stukke hout bymekaarmaak.+ 33  Die mense wat hom gekry het terwyl hy die stukke hout bymekaargemaak het, het hom na Moses en Aäron en die hele gemeenskap van Israel gebring. 34  Hulle het hom in aanhouding geplaas+ omdat daar nog nie vasgestel is wat met hom gedoen moet word nie. 35  En Jehovah het vir Moses gesê: “Die man moet beslis doodgemaak word,+ en die hele gemeenskap van Israel moet hom buite die kamp met klippe doodgooi.”+ 36  Toe het die hele gemeenskap van Israel hom tot buite die kamp gebring en hom met klippe doodgegooi, net soos Jehovah Moses beveel het. 37  Jehovah het verder vir Moses gesê: 38  “Sê vir die Israeliete dat hulle in al hulle geslagte fraiingrande aan die some van hulle klere moet maak, en hulle moet ’n blou toutjie bo die fraiingrand van die soom aanbring.+ 39  ‘Julle moet hierdie fraiingrand hê sodat julle dit sal sien en aan al die gebooie van Jehovah sal dink en daaraan gehoorsaam sal wees.+ Julle mag nie julle hart en julle oë volg nie, want dit maak julle ontrou aan my.*+ 40  Dit sal julle help om aan al my gebooie te dink, en julle sal daaraan gehoorsaam wees en heilig wees vir julle God.+ 41  Ek is Jehovah julle God, wat julle uit Egipte uitgelei het om te bewys dat ek julle God is.+ Ek is Jehovah julle God.’”+

Voetnote

Of “kalmerende”. Lett. “rustige”.
’n Tiende van ’n efa was gelyk aan 2,2 l. Sien Aanh. B14.
’n Hin was gelyk aan 3,67 l. Sien Aanh. B14.
Of “kalmerende”. Lett. “rustige”.
Of “gemeenskapsoffers”.
Of “kalmerende”. Lett. “rustige”.
Of “kalmerende”. Lett. “rustige”.
Of “kalmerende”. Lett. “rustige”.
Lett. “brood”.
Of “van die eerstelinge van julle growwe meel”.
Of “van die eerstelinge van julle growwe meel”.
Of “kalmerende”. Lett. “rustige”.
Of “dat julle geestelike prostitusie pleeg”.