Numeri 21:1-35

  • Koning van Arad verslaan (1-3)

  • Koperslang (4-9)

  • Israel trek om Moab (10-20)

  • Koning Sihon van Amoriete verslaan (21-30)

  • Koning Og van Amoriete verslaan (31-35)

21  Toe die Kanaänitiese koning van Arad,+ wat in die Negeb gewoon het, hoor dat Israel met die pad van Aʹtarim gekom het, het hy Israel aangeval en party van hulle as gevangenes weggeneem.  Israel het toe die volgende gelofte aan Jehovah gemaak: “As u hierdie volk in my hand gee, dan sal ek hulle stede beslis vernietig.”  Toe het Jehovah na Israel se stem geluister en die Kanaäniete aan hulle oorgegee, en hulle het hulle en hulle stede vernietig. Daarom het hulle die plek Horma*+ genoem.  Terwyl hulle van die berg Hor af verder getrek het+ met die pad wat na die Rooisee gaan, sodat hulle om die land Edom kon gaan,+ het die volk moeg geraak weens die reis.  En die volk het teen God en Moses bly praat+ en gesê: “Hoekom het julle ons uit Egipte gebring om in die wildernis te sterf? Daar is geen kos en geen water nie,+ en ons haat hierdie walglike brood.”+  Toe het Jehovah giftige* slange onder die volk ingestuur, en hulle het die mense gebyt, en baie Israeliete het gesterf.+  Toe het die volk na Moses toe gekom en gesê: “Ons het gesondig omdat ons teen Jehovah en teen jou gepraat het.+ Bid tot Jehovah vir ons sodat hy die slange van ons sal wegvat.” En Moses het vir die volk gebid.+  Toe het Jehovah vir Moses gesê: “Maak ’n afbeelding van ’n giftige* slang en sit dit op ’n paal. Wanneer iemand gepik is, sal hy daarna moet kyk om te bly lewe.”  Moses het dadelik ’n koperslang gemaak+ en dit op ’n paal gesit,+ en as ’n slang iemand gepik het en hy na die koperslang gekyk het, het hy bly lewe.+ 10  Daarna het die Israeliete weggetrek en in Obot kamp opgeslaan.+ 11  Toe het hulle van Obot af weggetrek en in Ije-Abaʹrim kamp opgeslaan,+ in die wildernis wat oos van Moab is. 12  Hulle het daarvandaan weggetrek en kamp opgeslaan by die Sered-vallei.*+ 13  Hulle het daarvandaan weggetrek en kamp opgeslaan in die streek van die Arnon,+ wat in die wildernis is wat van die grens van die Amoriete af strek, want die Arnon is die grens van Moab, tussen Moab en die Amoriete. 14  Daarom praat die boek van die Oorloë van Jehovah van “Waheb in Sufa en die valleie* van die Arnon, 15  en die afdraand* van die valleie,* wat in die rigting van die stad Ar strek en langs die grens van Moab is”. 16  Toe het hulle na Beër gegaan. Dit is die put waarvan Jehovah vir Moses gesê het: “Bring die volk bymekaar, en laat ek vir hulle water gee.” 17  Israel het toe hierdie lied gesing: “Borrel op, o put! – Sing vir die put!* 18  Die put wat leiers gegrawe het, wat die heersers van die volk gegrawe het,met die staf van ’n bevelvoerder en met hulle eie stawwe.” Daarna het hulle van die wildernis na Mattaʹna gegaan, 19  en van Mattaʹna na Nahaʹliël, en van Nahaʹliël na Bamot.+ 20  Hulle het van Bamot na die vallei in die gebied* van Moab gegaan,+ naby die berg Pisga,+ wat oor Jeʹsimon* uitkyk.+ 21  Israel het toe boodskappers na Sihon, die koning van die Amoriete, gestuur en gesê:+ 22  “Laat ons deur u land trek. Ons sal nie na enige landery of wingerd afdraai nie. Ons sal nie water uit enige put drink nie. Ons sal op die Koningsweg bly totdat ons deur u gebied getrek het.”+ 23  Maar Sihon het Israel nie toegelaat om deur sy gebied te trek nie. Sihon het eerder sy hele leërmag versamel en teen Israel in die wildernis opgetrek, en hy het by Jahas gekom en teen Israel begin veg.+ 24  Maar Israel het hom met die swaard oorwin+ en sy land in besit geneem+ van die Arnon+ af tot by die Jabbok,+ naby die Ammoniete, want Jaser+ grens aan die gebied van die Ammoniete.+ 25  So het Israel al hierdie stede ingeneem, en hulle het in al die stede van die Amoriete+ begin woon, in Hesbon en al sy afhanklike* dorpe. 26  Want Hesbon was die stad van Sihon, die koning van die Amoriete, wat teen die koning van Moab geveg het en sy hele land tot by die Arnon van hom weggeneem het. 27  Dit is waar die spottende spreekwoord vandaan kom: “Kom na Hesbon. Laat die stad van Sihon gebou word en stewig gevestig word. 28  Want ’n vuur het uit Hesbon uitgegaan, ’n vlam uit die stad van Sihon. Dit het Ar van Moab verteer, die meesters van die hoogtes van die Arnon. 29  Dit sal met jou sleg gaan, Moab! Jy sal vernietig word, o volk van Kamos!+ Hy maak sy seuns vlugtelinge en sy dogters gevangenes van Sihon, die koning van die Amoriete. 30  Laat ons op hulle skiet. Hesbon sal vernietig word tot by Dibon,+laat ons dit verwoes tot by Nofag. Vuur sal so ver as Medeʹba+ versprei.” 31  En Israel het in die land van die Amoriete begin woon. 32  Moses het toe manne gestuur om Jaser+ te verken. Hulle het sy afhanklike* dorpe ingeneem en die Amoriete wat daar was, verdryf. 33  Daarna het hulle met die pad van Basan gegaan. En Og,+ die koning van Basan, het met sy hele leërmag uitgekom om by Edreʹï+ teen hulle te veg. 34  Jehovah het vir Moses gesê: “Moenie vir hom bang wees nie,+ want ek sal hom en sy hele volk en sy land in julle hand gee,+ en julle moet met hom doen net soos julle gedoen het met Sihon, die koning van die Amoriete, wat in Hesbon gewoon het.”+ 35  Toe het hulle hom saam met sy seuns en sy hele volk verslaan. Daar was nie ’n enkele oorlewende nie,+ en hulle het sy land in besit geneem.+

Voetnote

Beteken “oorgegee aan vernietiging”.
Of “vurige”.
Of “vurige”.
Of “wadi Sered”. Sien Woordelys.
Of “wadi’s”. Sien Woordelys.
Lett. “mond”.
Of “wadi’s”. Sien Woordelys.
Of “Sing vir die put met beurtsang!”
Lett. “veld”.
Of moontlik “die woestyn; die wildernis”.
Of “omliggende”.
Of “omliggende”.