Numeri 4:1-49

  • Diens van Kehatiete (1-20)

  • Diens van Gersoniete (21-28)

  • Diens van Merariete (29-33)

  • Opsomming van sensus (34-49)

4  Jehovah het toe vir Moses en Aäron gesê:  “’n Sensus moet opgeneem word van die seuns van Kehat,+ uit die seuns van Levi, volgens hulle families en volgens hulle vaderhuise,  almal wat tussen 30+ en 50 jaar oud is+ en wat in die groep is wat toegewys is om in die tent van samekoms te werk.+  “Dít is die diens van die seuns van Kehat in die tent van samekoms.+ Dit is iets besonder heiligs:  Aäron en sy seuns moet ingaan wanneer die kamp opbreek en die gordyn* wat as ’n skerm dien,+ afhaal en die ark+ van die Getuienis daarmee bedek.  Hulle moet ’n bedekking van robbevelle daaroor sit en ’n blou doek daaroor gooi en die pale waarmee dit gedra word,+ in posisie plaas.  “Hulle moet ook ’n blou doek gooi oor die tafel vir die offerbrode,+ en hulle moet die skottels, die bekers, die bakke en die kanne van die drankoffer daarop neersit.+ Die brode wat gereeld geoffer word,+ moet daarop bly.  Hulle moet ’n helderrooi doek daaroor gooi en ’n bedekking van robbevelle daaroor sit en die pale waarmee dit gedra word,+ in posisie plaas.  Dan moet hulle ’n blou doek neem en die lampstaander+ en sy lampe+ bedek, sowel as sy snuiters,* sy vuurbakkies+ en al die oliehouers wat vir die lampstaander gebruik word. 10  Hulle moet die lampstaander en al sy voorwerpe in ’n bedekking van robbevelle toedraai en dit op ’n draagbaar sit. 11  En hulle moet ’n blou doek oor die goue altaar+ gooi, ’n bedekking van robbevelle daaroor sit en die pale waarmee dit gedra word,+ in posisie plaas. 12  Hulle moet dan al die voorwerpe+ neem waarmee hulle gereeld in die heiligdom diens verrig en dit in ’n blou doek sit en met ’n bedekking van robbevelle bedek en dit op ’n draagbaar sit. 13  “Hulle moet die as* van die altaar+ verwyder en ’n doek van pers wol oor die altaar gooi. 14  Hulle moet al die voorwerpe daarop sit wat gebruik word wanneer hulle by die altaar dien: die vuurbakke, die vurke, die grawe en die bakke, al die voorwerpe van die altaar;+ en hulle moet ’n bedekking van robbevelle daaroor sit en die pale waarmee dit gedra word,+ in posisie plaas. 15  “Wanneer die kamp opbreek, moet Aäron en sy seuns die heiligdom en al die toerusting van die heiligdom bedek.+ Wanneer hulle klaar is, moet die seuns van Kehat inkom om dit te dra,+ maar hulle mag nie aan die heiligdom raak nie, anders sal hulle sterf.+ Hierdie dinge is die verantwoordelikheid* van die seuns van Kehat in verband met die tent van samekoms. 16  “Eleaʹsar,+ die seun van die priester Aäron, is verantwoordelik vir die olie vir die lampstaander,+ die geurige reukwerk,+ die gereelde graanoffer en die salfolie.+ Hy hou toesig oor die hele tabernakel en alles wat daarin is, insluitende die heiligdom en sy voorwerpe.” 17  Jehovah het verder met Moses en Aäron gepraat en gesê: 18  “Moenie toelaat dat die stam van die families van die Kehatiete+ onder die Leviete uitgeroei word nie. 19  Maar doen die volgende vir hulle, sodat hulle kan bly lewe en nie sterf omdat hulle naby die besonder heilige dinge kom nie:+ Aäron en sy seuns moet ingaan, en hulle moet elkeen wys wat hy moet doen en wat hy moet dra. 20  Die Kehatiete mag nie ingaan en die heilige dinge selfs net vir ’n oomblik sien nie, anders sal hulle sterf.”+ 21  Toe het Jehovah vir Moses gesê: 22  “’n Sensus moet opgeneem word van die seuns van Gerson+ volgens hulle vaderhuise en volgens hulle families. 23  Jy moet almal registreer wat tussen 30 en 50 jaar oud is en wat in die groep is wat toegewys is om in die tent van samekoms te dien. 24  Die families van die Gersoniete is verantwoordelik vir die vervoer van die volgende dinge:+ 25  Hulle moet die tentdoeke van die tabernakel+ dra, sowel as die tent van samekoms, sy bedekking en die bedekking van robbevelle wat bo-oor kom,+ die skerm* vir die ingang van die tent van samekoms,+ 26  die hangende gordyne van die voorhof,+ die skerm* vir die ingang van die voorhof+ wat rondom die tabernakel en die altaar is, hulle tenttoue en al hulle voorwerpe en alles wat in die diens daar gebruik word. Dit is hulle toewysing. 27  Aäron en sy seuns moet toesig hou oor al die dienste en die vragte van die Gersoniete.+ Julle moet al hierdie vragte aan hulle toewys, en dit sal hulle verantwoordelikheid wees. 28  Dit is die diens wat die families van die Gersoniete in die tent van samekoms moet verrig,+ en hulle verantwoordelikhede val onder die toesig van Iʹtamar,+ die seun van die priester Aäron. 29  “Wat die seuns van Meraʹri+ betref, jy moet hulle registreer volgens hulle familie en volgens hulle vaderhuis. 30  Jy moet almal registreer wat tussen 30 en 50 jaar oud is en wat in die groep is wat toegewys is om die diens in verband met die tent van samekoms te verrig. 31  Hulle het die verantwoordelikheid om die volgende dinge in verband met hulle diens by die tent van samekoms te dra:+ die paneelrame+ van die tabernakel, sy stawe,+ sy pilare,+ sy voetstukke;+ 32  die pilare+ van die voorhof wat rondom die tabernakel is, hulle voetstukke,+ hulle tentpenne+ en hulle tenttoue met al die toerusting en alles wat gebruik word in die diens wat daarmee verband hou. Julle moet vir elkeen sê watter toerusting hy moet dra. 33  Dit is hoe die families van die seuns van Meraʹri+ by die tent van samekoms moet dien onder die toesig van Iʹtamar, die seun van die priester Aäron.”+ 34  Moses, Aäron en die hoofmanne+ van die gemeenskap van Israel het die seuns van die Kehatiete+ toe geregistreer volgens hulle families en volgens hulle vaderhuis, 35  almal tussen 30 en 50 jaar oud wat in die groep was wat toegewys is om die diens in verband met die tent van samekoms te verrig.+ 36  Dié wat volgens hulle families geregistreer is, was altesaam 2 750.+ 37  Hulle is die geregistreerdes uit die families van die Kehatiete, almal wat by die tent van samekoms gedien het. Moses en Aäron het hulle geregistreer volgens die bevel wat Jehovah deur middel van Moses gegee het.+ 38  Die seuns van Gerson+ is geregistreer volgens hulle families en volgens hulle vaderhuis, 39  almal tussen 30 en 50 jaar oud wat in die groep was wat die toewysing gehad het om by die tent van samekoms te dien. 40  Dié wat volgens hulle families en volgens hulle vaderhuis geregistreer is, was altesaam 2 630.+ 41  Dit was die registrasie van die families van die seuns van Gerson, almal wat by die tent van samekoms gedien het. Moses en Aäron het hulle op bevel van Jehovah geregistreer.+ 42  Die seuns van Meraʹri is geregistreer volgens hulle families en volgens hulle vaderhuis, 43  almal tussen 30 en 50 jaar oud wat in die groep was wat die toewysing gehad het om by die tent van samekoms te dien.+ 44  Dié wat volgens hulle families geregistreer is, was altesaam 3 200.+ 45  Dit was die registrasie van die families van die seuns van Meraʹri, wat Moses en Aäron geregistreer het volgens die bevel wat Jehovah deur middel van Moses gegee het.+ 46  Moses en Aäron en die hoofmanne van Israel het al hierdie Leviete volgens hulle families en volgens hulle vaderhuise geregistreer. 47  Hulle was tussen 30 en 50 jaar oud, en almal is toegewys om diens te verrig en vragte te dra in verband met die tent van samekoms.+ 48  Dié wat geregistreer is, was altesaam 8 580.+ 49  Hulle is geregistreer volgens die bevel wat Jehovah deur middel van Moses gegee het, elkeen volgens sy toegewese diens en sy vrag. Hulle is geregistreer net soos Jehovah Moses beveel het.

Voetnote

Of “voorhangsel”.
Of “tange”.
Of “vetterige as”, d.w.s. as wat met die vet van die offerandes deurdrenk is.
Lett. “vrag”.
Of “gordyn”.
Of “gordyn”.