Numeri 34:1-29

  • Grense van Kanaän (1-15)

  • Manne aangestel om land te verdeel (16-29)

34  En Jehovah het verder vir Moses gesê:  “Gee die Israeliete hierdie instruksies: ‘Wanneer julle in die land Kanaän ingaan,+ moet dít die grense wees van die land wat julle as ’n erfdeel sal ontvang:+  “‘Julle suidelike grens moet van die wildernis Zin af langs Edom strek, en aan die oostekant moet julle suidelike grens by die verste punt van die Soutsee* begin.+  Julle grens moet van rigting verander en suid verby die opdraand van Akrabʹbim gaan+ en moet tot by Zin strek, en die eindpunt daarvan moet suid van Kaʹdes-Barneʹa+ wees. Dan moet dit tot by Hasar-Addar strek,+ en dan tot by Asmon.  Die grens moet by Asmon van rigting verander en moet tot by die Vallei* van Egipte strek, en die eindpunt daarvan moet by die See* wees.+  “‘Die Grootsee* en die kus moet julle westelike grens wees. Dit moet julle westelike grens word.+  “‘En dít moet julle noordelike grens wees: Julle grens moet van die Grootsee af tot by die berg Hor wees.  Van die berg Hor af moet die grens tot by Lebo-Hamat* gaan,+ en die eindpunt van die grens moet by Sedad wees.+  En die grens moet tot by Sifron strek, en die eindpunt daarvan moet by Hasar-Enan wees.+ Dit moet julle noordelike grens word. 10  “‘Julle oostelike grens moet van Hasar-Enan tot by Sefam strek. 11  Die grens moet van Sefam tot by Ribla, oos van Ajin, strek, en die grens moet afloop deur die heuwels oos van die Kinneʹret-see.*+ 12  Die grens moet strek tot by die Jordaanrivier, en die eindpunt daarvan moet by die Soutsee wees.+ Dit sal julle land+ en die grense daarvan wees.’” 13  Toe het Moses vir die Israeliete gesê: “Dit is die land wat julle deur die lot as julle besitting moet verdeel,+ net soos Jehovah beveel het om aan die nege en ’n half stamme te gee. 14  Want die stam van die Rubeniete volgens hulle vaderhuis, die stam van die Gadiete volgens hulle vaderhuis en die halwe stam van Manasʹse het reeds hulle erfdeel geneem.+ 15  Die twee en ’n half stamme het reeds hulle erfdeel geneem oos van die Jordaanstreek oorkant Jerigo, in die rigting van die sonsopkoms.”+ 16  Jehovah het verder vir Moses gesê: 17  “Dít is die name van die manne wat die land vir julle as ’n besitting moet verdeel: die priester Eleaʹsar+ en Josua,+ die seun van Nun. 18  En julle moet uit elke stam een hoofman neem om die land as julle erfenis te verdeel.+ 19  Dít is die name van die manne: van die stam van Juda,+ Kaleb,+ die seun van Jefunʹne; 20  van die stam van die kinders van Siʹmeon,+ Seʹmuel, die seun van Ammiʹhud; 21  van die stam van Benjamin,+ Eliʹdad, die seun van Kislon; 22  van die stam van die kinders van Dan,+ ’n hoofman, Bukki, die seun van Jogli; 23  van die kinders van Josef,+ van die stam van die kinders van Manasʹse,+ ’n hoofman, Hanʹniël, die seun van Efod; 24  van die stam van die kinders van Eʹfraim,+ ’n hoofman, Keʹmuel, die seun van Siftan; 25  van die stam van die kinders van Seʹbulon,+ ’n hoofman, Eliʹsafan, die seun van Parnag; 26  van die stam van die kinders van Isʹsaskar,+ ’n hoofman, Palʹtiël, die seun van Assan; 27  van die stam van die kinders van Aser,+ ’n hoofman, Ahiʹhud, die seun van Seloʹmi; 28  van die stam van die kinders van Nafʹtali,+ ’n hoofman, Pedaʹel, die seun van Ammiʹhud.” 29  Dit is hulle aan wie Jehovah die bevel gegee het om die land Kanaän onder die Israeliete te verdeel.+

Voetnote

Die Dooie See.
Of “Wadi”. Sien Woordelys.
Die Grootsee, die Middellandse See.
Die Middellandse See.
Of “die ingang van Hamat”.
Die Meer van Gennesaret, of die See van Galilea.