Numeri 19:1-22

  • Rooi koei en reinigingswater (1-22)

19  Jehovah het weer met Moses en Aäron gepraat en gesê:  “Dít is ’n wetsbepaling wat Jehovah gegee het: ‘Sê vir die Israeliete dat hulle vir jou ’n gesonde rooi koei moet bring wat geen liggaamsgebrek het nie+ en wat nog nooit ’n juk gedra het nie.  Julle moet dit vir die priester Eleaʹsar gee, en hy moet dit uit die kamp uitlei, en dit moet voor hom geslag word.  Dan moet die priester Eleaʹsar van die bloed daarvan met sy vinger neem en die bloed sewe keer in die rigting van die voorkant van die tent van samekoms spat.+  Die koei moet dan voor sy oë verbrand word. Die vel en die vleis en die bloed sowel as die mis moet verbrand word.+  En die priester moet sederhout, hisop+ en helderrooi materiaal neem en dit in die vuur gooi waarop die koei verbrand word.  Die priester moet dan sy klere was en hy moet in water bad. Daarna mag die priester in die kamp inkom, maar hy sal tot die aand toe onrein wees.  “‘Die een wat die koei verbrand het, moet sy klere in water was en hy moet in water bad, en hy sal tot die aand toe onrein wees.  “‘’n Rein man moet die as van die koei bymekaarmaak+ en dit buite die kamp op ’n rein plek sit, en dit sal deur die gemeenskap van Israel gehou word om water voor te berei wat vir reiniging gebruik sal word.+ Dit is ’n sonde-offer. 10  Die een wat die as van die koei bymekaarmaak, moet sy klere was, en hy sal tot die aand toe onrein wees. “‘Dit sal ’n permanente wetsbepaling wees vir die Israeliete en die uitlander wat onder hulle woon.+ 11  Enigiemand wat aan ’n lyk raak, sal sewe dae onrein wees.+ 12  So iemand moet hom op die derde dag met die water reinig, en op die sewende dag sal hy rein wees. Maar as hy hom nie op die derde dag reinig nie, sal hy nie op die sewende dag rein wees nie. 13  Elkeen wat aan ’n lyk raak en homself nie reinig nie, het Jehovah se tabernakel onrein gemaak,+ en hy moet doodgemaak word en so uit Israel verwyder word.+ Omdat die reinigingswater+ nie op hom gesprinkel is nie, bly hy onrein. Hy bly in sy onrein toestand. 14  “‘Dít is die wet wat van toepassing is as iemand in ’n tent sterf: Elkeen wat in die tent ingaan en elkeen wat reeds in die tent was, sal sewe dae onrein wees. 15  Elke oop houer waarop daar geen deksel vasgebind is nie, sal onrein wees.+ 16  Elkeen in die oop veld wat aan iemand raak wat met die swaard doodgemaak is of wat aan ’n lyk of die beendere van ’n mens of aan ’n graf raak, sal sewe dae onrein wees.+ 17  Hulle moet van die as van die sonde-offer wat verbrand is, vir die onrein persoon neem, dit in ’n houer sit en vars water daarop gooi. 18  Dan moet ’n rein man+ hisop+ neem en dit in die water doop en die water spat op die tent en op al die houers en op die mense wat daar was en op die persoon wat aan die beendere of aan die een wat doodgemaak is of aan die lyk of aan die graf geraak het. 19  Die rein persoon moet op die derde dag en op die sewende dag van die water op die onrein persoon spat, en hy moet hom op die sewende dag van sonde reinig.+ Dan moet die onrein persoon sy klere was en hy moet in water bad, en hy sal in die aand rein word. 20  “‘Maar iemand wat onrein is en wat hom nie reinig nie, moet doodgemaak word en so uit die gemeente verwyder word,+ want hy het Jehovah se heiligdom onrein gemaak. Die reinigingswater is nie op hom gesprinkel nie, en daarom is hy onrein. 21  “‘Dít sal ’n permanente wetsbepaling vir hulle wees: Die een wat die reinigingswater spat,+ moet sy klere was, en enigeen wat aan die reinigingswater raak, sal tot die aand toe onrein wees. 22  Enigiets waaraan die onrein persoon raak, sal onrein wees, en die persoon wat daaraan raak, sal tot die aand toe onrein wees.’”+

Voetnote