Numeri 5:1-31

  • Kwarantyn van onrein persone (1-4)

  • Belydenis en vergoeding (5-10)

  • Watertoets vir iemand wat van egbreuk verdink word (11-31)

5  Jehovah het verder vir Moses gesê:  “Beveel die Israeliete om elke melaatse+ en elkeen wat ’n afskeiding het+ en elkeen wat deur middel van ’n dooie persoon* onrein geword het,+ uit die kamp uit te stuur.  Hetsy ’n man of ’n vrou, julle moet hulle uitstuur. Julle moet hulle uit die kamp uitstuur, sodat hulle nie die kampe van die volk onder wie ek woon,+ besmet nie.”+  Die Israeliete het dit dus gedoen en hulle uit die kamp uitgestuur. Net soos Jehovah vir Moses gesê het, so het die Israeliete gedoen.  Jehovah het verder vir Moses gesê:  “Sê vir die Israeliete: ‘As ’n man of ’n vrou enige sonde van die mensdom pleeg en ontrou is aan Jehovah, het dié persoon skuldig geword.+  Hy moet die sonde wat hy gepleeg het, bely+ en die volle bedrag teruggee as vergoeding vir sy skuld, en hy moet ook ’n vyfde van die waarde daarvan byvoeg.+ Hy moet dit gee aan die een wat hy benadeel het.  Maar as die slagoffer nie ’n nabye familielid het wat die vergoeding kan ontvang nie,* moet dit aan Jehovah teruggegee word en sal dit die priester s’n word, saam met die skaapram waarmee die priester vir die persoon versoening sal doen.+  “‘Elke heilige bydrae+ van die Israeliete wat vir die priester aangebied word, moet syne word.+ 10  Die heilige dinge van elke persoon sal syne bly. Alles wat iemand aan die priester gee, sal aan die priester behoort.’” 11  Jehovah het verder vir Moses gesê: 12  “Praat met die Israeliete en sê vir hulle: ‘Dít is die prosedure wat gevolg moet word as iemand se vrou ’n verkeerde weg inslaan en ontrou is aan hom 13  en ’n ander man seksuele omgang met haar het+ sonder dat haar man daarvan te wete kom en sonder dat enigiemand daarvan uitvind. Sy het haar onrein gemaak, maar daar is geen getuie teen haar nie, en sy is nie betrap nie. 14  As haar man jaloers word en oor sy vrou se getrouheid twyfel, hetsy sy haar onrein gemaak het of nie, 15  dan moet die man sy vrou na die priester toe bring, sowel as ’n offer vir haar, ’n tiende van ’n efa* garsmeel. Hy mag geen olie daarop gooi of wierook daarop sit nie, want dit is ’n graanoffer van jaloesie, ’n graanoffer wat oortreding in herinnering bring. 16  “‘Die priester moet haar laat nader kom en haar voor Jehovah laat staan.+ 17  Die priester moet heilige water in ’n kleihouer neem, en die priester moet van die stof neem wat op die vloer van die tabernakel is en dit in die water gooi. 18  En die priester moet die vrou voor Jehovah laat staan en die vrou se hare losmaak en die graanoffer wat as ’n herinnering dien, die graanoffer van jaloesie,+ in haar palms sit, en die priester moet die bitter water wat ’n vloek bring,+ in sy hand hou. 19  “‘Die priester moet haar dan laat sweer en vir die vrou sê: “As geen ander man seksuele omgang met jou gehad het terwyl jy onder jou man se gesag was+ en jy nie ’n verkeerde weg ingeslaan en jou onrein gemaak het nie, mag jy dan vry wees van die uitwerking van hierdie bitter water wat ’n vloek bring. 20  Maar as jy wel ’n verkeerde weg ingeslaan het terwyl jy onder jou man se gesag was deur jou onrein te maak en jy seksuele omgang met ’n ander man gehad het+ . . . ” 21  Die priester moet die vrou dan laat sweer met ’n eed wat ’n vloek insluit, en die priester moet vir die vrou sê: “Mag Jehovah jou dan ’n voorbeeld onder jou volk maak waarna mense in ’n vloek of ’n eed verwys deurdat Jehovah jou onvrugbaar maak* en jou maag laat opswel. 22  Hierdie water wat ’n vloek bring, sal in jou ingewande ingaan en jou maag laat opswel en jou onvrugbaar maak.”* Dan moet die vrou sê: “Amen! Amen!”* 23  “‘Daarna moet die priester hierdie vervloekinge in die boek skryf en hulle in die bitter water afwas. 24  Dan moet hy die vrou die bitter water wat ’n vloek bring, laat drink, en die water sal in haar ingaan en bitterheid voortbring. 25  En die priester moet die graanoffer van jaloesie+ uit die vrou se hand neem en die graanoffer heen en weer voor Jehovah beweeg, en hy moet dit na die altaar bring. 26  Die priester moet ’n hand vol van die graanoffer neem as ’n simbool van die hele offer en dit op die altaar laat rook,+ en daarna moet hy die vrou die water laat drink. 27  As sy haar onrein gemaak het en ’n daad van ontrouheid teen haar man gepleeg het, sal die water wat ’n vloek bring, in haar ingaan en iets bitters word wanneer hy haar dit laat drink, en haar maag sal opswel, en sy sal onvrugbaar word,* en die vrou sal ’n voorbeeld onder haar volk word waarna mense in ’n vloek of ’n eed verwys. 28  Maar as die vrou haar nie onrein gemaak het nie en rein is, sal sy vry wees van so ’n straf, en sy sal swanger kan word en kinders kan hê. 29  “‘Dit is die wet oor jaloesie,+ wanneer ’n vrou ’n verkeerde weg inslaan en haar onrein maak terwyl sy onder haar man se gesag is, 30  of in die geval van ’n man wat jaloers word en sy vrou van ontrouheid verdink. Hy moet sy vrou voor Jehovah laat staan, en die priester moet hierdie hele wet op haar toepas. 31  Die man sal vry van skuld wees, maar sy vrou sal verantwoordelik gehou word omdat sy skuldig is.’”

Voetnote

Of “’n siel”.
Verwys blykbaar na ’n geval waar die slagoffer intussen gesterf het.
’n Tiende van ’n efa was gelyk aan 2,2 l. Sien Aanh. B14.
Lett. “jou dy laat inval”. Die dy verwys hier blykbaar na die voortplantingsorgane.
Lett. “jou dy laat inval”. Die dy verwys hier blykbaar na die voortplantingsorgane.
Of “Laat dit so wees! Laat dit so wees!”
Lett. “haar dy sal inval”. Die dy verwys hier blykbaar na die voortplantingsorgane.