2. Mojžíšova 5:1–23

  • Mojžíš a Áron před faraonem (1–5)

  • Útlak sílí (6–18)

  • Izraelité obviňují Mojžíše a Árona (19–23)

5  Mojžíš a Áron potom vešli k faraonovi a řekli mu: „Toto říká Jehova, Bůh Izraele: ‚Propusť můj lid, aby v pustině mohli slavit svátek na mou počest.‘“  Ale faraon řekl: „Kdo je Jehova,+ že bych ho měl poslechnout a propustit Izrael?+ Žádného Jehovu neznám a Izrael nepropustím!“+  Ale oni řekli: „Bůh Hebrejců k nám promluvil. Dovol nám prosím jít na tři dny* do pustiny a přinést oběti Jehovovi, našemu Bohu.+ Jinak nás potrestá morem nebo mečem.“  Egyptský král jim odpověděl: „Proč odvádíte lidi od práce, Mojžíši a Árone? Vraťte se ke své práci!“*+  A faraon pokračoval: „Podívejte se, kolik je vašich lidí. To chcete, aby všichni přestali pracovat?“  Ještě ten den faraon nařídil dozorcům a předákům:  „Už těm lidem nedávejte slámu na výrobu cihel.+ Ať jdou a sbírají si ji sami.  Ale vyžadujte od nich, aby vyráběli stejné množství cihel jako doteď. Nesnižujte normu, jsou líní.* Proto křičí: ‚Chceme jít a přinést oběti svému Bohu!‘  Dejte jim ještě víc práce, ať se zaměstnají a neposlouchají lži.“ 10  Dozorci+ a předáci tedy šli a řekli lidu: „Toto říká faraon: ‚Už vám nebudu dávat žádnou slámu. 11  Jděte a sežeňte si slámu, kde chcete, ale norma se vám ani trochu nesníží.‘“ 12  A tak se lid rozešel po celém Egyptě, aby sbíral slámu na strništích. 13  Dozorci je pořád poháněli: „Dělejte, do práce! Každý den musíte udělat tolik, jako když jste dostávali slámu.“ 14  Faraonovi dozorci také zbili+ izraelské předáky, které dosadili nad lidem, a vyčetli jim: „Jak to, že jste včera ani dnes nesplnili normu a nevyrobili tolik cihel jako dřív?“ 15  Izraelští předáci proto šli za faraonem a stěžovali si: „Proč se svými sluhy takhle zacházíš? 16  Nedostáváme žádnou slámu, a přesto nám říkají: ‚Vyrábějte cihly!‘ Bijí nás, ale na vině jsou tvoji lidé.“ 17  Řekl na to: „Jste líní, všichni jste líní!*+ Proto říkáte: ‚Chceme jít a přinést oběti Jehovovi.‘+ 18  A teď zpátky do práce! Slámu nedostanete, a budete vyrábět tolik cihel jako předtím.“ 19  Když izraelští předáci slyšeli, že musí vyrábět stejné množství cihel jako dřív, pochopili, že to s nimi vypadá špatně. 20  Když odcházeli od faraona, setkali se s Mojžíšem a Áronem, kteří tam na ně čekali. 21  Řekli jim: „Ať vás Jehova vidí a soudí. Kvůli vám námi faraon a jeho sluhové opovrhují.* Dali jste jim do ruky meč, aby nás zabili.“+ 22  Mojžíš se pak obrátil na Jehovu a řekl: „Jehovo, proč jsi přivedl tento lid do neštěstí? Proč jsi mě poslal? 23  Od té doby, co jsem vešel k faraonovi, abych mluvil v tvém jménu,+ jedná s tímto lidem ještě hůř+ a ty jsi svůj lid nijak neosvobodil.“+

Poznámky

Nebo „na tři dny cesty“.
Nebo „ke svým břemenům“.
Nebo „polevují“.
Nebo: „Polevujete, polevujete!“
Nebo „faraonovi a jeho sluhům urážlivě páchneme“.