2. Mojžíšova 22:1–31

 • Soudcovská rozhodnutí pro Izrael (1–31)

  • ohledně krádeže (1–4)

  • ohledně zničené úrody (5, 6)

  • ohledně náhrad a vlastnického práva (7–15)

  • ohledně svedení panny (16, 17)

  • ohledně uctívání Boha a sociální spravedlnosti (18–31)

22  Pokud někdo ukradne býka nebo ovci a porazí je nebo je prodá, má nahradit býka pěti býky a ovci čtyřmi ovcemi.+  (Pokud někdo přistihne zloděje+ při vloupání a udeří ho a on zemře, nenese vinu za prolitou krev.  Ale pokud se to stane po východu slunce, nese vinu za prolitou krev.) Zloděj musí dát náhradu. Pokud nic nemá, bude prodán, aby nahradil, co ukradl.  Když se u něj ukradené zvíře najde živé, ať je to býk, osel, nebo ovce, nahradí ho dvojnásobně.  Pokud někdo vypustí svá zvířata na pastvu a nechá je pást se na cizím poli nebo vinici, nahradí škodu tím nejlepším z vlastního pole nebo vinice.  Pokud vypukne požár a zachvátí trní a spálí snopy, stojící obilí nebo pole, ten, kdo oheň založil, nahradí to, co shořelo.  Když někdo svěří svému bližnímu peníze nebo nějaké předměty a ty jsou z jeho domu ukradeny, pak to zloděj, pokud se najde, nahradí dvojnásobně.+  Pokud se zloděj nenajde, majitele domu přivedou před pravého Boha,+ aby se zjistilo, jestli věci svého bližního nevzal on sám.  Kdykoli je někdo obviněn z toho, že si přivlastnil něco, co mu nepatří – ať už býka, osla, ovci, oděv, nebo cokoli ztraceného, o čem někdo může říct: ‚To je moje!‘ – obě strany přednesou svůj spor před pravým Bohem.+ Ten, koho Bůh prohlásí za vinného, dá svému bližnímu dvojnásobnou náhradu.+ 10  Pokud někdo svěří svému bližnímu osla, býka, ovci nebo jiné hospodářské zvíře a ono zemře, zmrzačí se nebo bude odvlečeno a nikdo to neviděl, 11  pak ten, komu bylo zvíře svěřeno, má před Jehovou přísahat, že nesáhl na majetek svého bližního. Majitel jeho přísahu přijme a on nemusí dát žádnou náhradu.+ 12  Ale pokud mu zvíře ukradli, dá jeho majiteli náhradu. 13  Pokud ho roztrhalo divoké zvíře, přinese to roztrhané zvíře jako důkaz a nemusí za něj dát náhradu. 14  Ale když si někdo od svého bližního zvíře půjčí a ono se zmrzačí nebo zemře v nepřítomnosti majitele, musí za něj dát náhradu. 15  Pokud je majitel u toho, náhradu dát nemusí. Pokud si zvíře pronajal, náhradou budou peníze, které zaplatil za pronájem. 16  Pokud muž svede pannu, která není zasnoubená, a bude s ní mít pohlavní styk, zaplatí za ni cenu za nevěstu a stane se jeho manželkou.+ 17  Pokud mu ji její otec odmítne dát, i tak zaplatí částku, která odpovídá ceně za nevěstu. 18  Kouzelnici nenecháš naživu.+ 19  Kdo má pohlavní styk se zvířetem, bude usmrcen.+ 20  Kdo přináší oběti jiným bohům než samotnému Jehovovi, bude usmrcen.*+ 21  Nebudete špatně zacházet s cizincem, který žije mezi vámi, ani ho nebudete utlačovat.+ Vždyť i vy jste žili v Egyptě jako cizinci.+ 22  Nebudete utlačovat vdovu ani dítě bez otce.*+ 23  Pokud je budete utlačovat a oni ke mně budou volat o pomoc, určitě jejich volání uslyším.+ 24  Můj hněv vzplane a zabiji vás mečem. Vaše manželky se stanou vdovami a vaše děti zůstanou bez otce. 25  Pokud půjčíš peníze někomu chudému* z mého lidu, někomu, kdo bydlí vedle tebe, nechovej se k němu jako lichvář. Nebudeš od něj požadovat úrok.+ 26  Pokud vezmeš oděv svého bližního do zástavy,+ vrátíš mu ho do západu slunce. 27  Vždyť je to jeho jediná přikrývka, jediná věc, kterou si může přikrýt tělo.* V čem bude spát?+ Když ke mně bude volat, uslyším ho, protože jsem soucitný.*+ 28  Nebudeš se rouhat* Bohu+ ani proklínat náčelníka* svého lidu.+ 29  Neváhej přinést oběti ze své bohaté úrody a ze svých přetékajících lisů.*+ A dáš mi prvorozeného ze svých synů.+ 30  Se svým býkem a ovcí uděláš toto:+ Sedm dnů zůstane u své matky a osmý den ho dáš mně.+ 31  Měli byste být mými svatými lidmi.+ Nebudete jíst maso zvířete roztrhaného na poli.+ Měli byste ho hodit psům.

Poznámky

Nebo „zasvěcen zničení“. Viz heslo Zasvětit zničení ve Slovníčku pojmů.
Nebo „sirotka“.
Nebo „ztrápenému“.
Dosl. „kůži“.
Nebo „milostivý“.
Nebo „svolávat zlo na“.
Nebo „vládce“.
Tj. lisů na olej a víno.