2. Mojžíšova 39:1–43

  • Výroba kněžských oděvů (1)

  • Efod (2–7)

  • Náprsník (8–21)

  • Plášť bez rukávů (22–26)

  • Jiné kněžské oděvy (27–29)

  • Zlatá destička (30, 31)

  • Mojžíš kontroluje svatostánek (32–43)

39  Z modré příze, červenofialové vlny a červené příze+ udělali jemně tkané oděvy pro službu na svatém místě. Udělali také svatý oděv pro Árona,+ jak Jehova přikázal Mojžíšovi.  Becalel udělal efod+ ze zlata, modré příze, červenofialové vlny, červené příze a jemně spředeného lnu.  Ze zlatých destiček vytepali tenké plátky a on z nich nastříhal nitě a všil je mezi modrou přízi, červenofialovou vlnu, červenou přízi a jemnou lněnou přízi.  Udělali k efodu ramenní díly, které s ním byly spojeny na jeho dvou okrajích.  Aby se dal efod pevně uvázat, byl na něm tkaný pás+ vyrobený ze stejných materiálů: ze zlata, modré příze, červenofialové vlny, červené příze a jemně spředeného lnu, jak Jehova přikázal Mojžíšovi.  Potom vsadili do zlatých obrouček onyxy a vyryli na ně jména Izraelových synů tak, jako se vyrývá pečetidlo.+  Becalel ty kameny připevnil na ramenní díly efodu jako připomínku* Izraelových synů,+ jak Jehova přikázal Mojžíšovi.  Potom udělal vyšívaný náprsník,+ zpracovaný jako efod – ze zlata, modré příze, červenofialové vlny, červené příze a jemně spředeného lnu.+  Když se přeložil, měl tvar čtverce. Přeložený náprsník byl píď* dlouhý a píď široký. 10  Vsadili do něj čtyři řady vzácných kamenů. V první řadě byl rubín, topas a smaragd, 11  ve druhé tyrkys, safír a jaspis, 12  ve třetí lešem,* achát a ametyst 13  a ve čtvrté chryzolit, onyx a jadeit. Byly vsazené do zlatých obrouček. 14  Kamenů bylo 12 jako Izraelových synů. Na každém kameni bylo vyryté jméno jednoho z 12 kmenů tak, jako se vyrývá pečetidlo. 15  Na náprsníku udělali řetízky z ryzího zlata, které byly spletené jako šňůrka.+ 16  A udělali dvě zlaté obroučky a dva zlaté kroužky a dali ty kroužky na dva horní rohy náprsníku. 17  Dvě zlaté šňůrky provlékli dvěma kroužky na rozích náprsníku. 18  Druhé konce těchto dvou šňůrek provlékli dvěma obroučkami na ramenních dílech na přední straně efodu. 19  Pak udělali další dva zlaté kroužky a připevnili je na dva dolní rohy vnitřní strany náprsníku, která se dotýká efodu.+ 20  A udělali ještě dva zlaté kroužky, které připevnili na přední stranu efodu pod dvěma ramenními díly blízko místa, kde se připojují k efodu, nad jeho tkaným pásem. 21  Nakonec náprsník přivázali modrou šňůrkou tak, že jeho kroužky spojili s kroužky efodu, aby náprsník držel na svém místě nad tkaným pásem efodu. Udělali to tak, jak Jehova přikázal Mojžíšovi. 22  Pod efod potom Becalel utkal plášť bez rukávů, celý z modré příze.+ 23  Otvor pro hlavu uprostřed pláště byl jako otvor pancíře – byl olemovaný tkanou obrubou, aby se netrhal. 24  Potom na jeho spodní okraj udělali granátová jablka spletená z modré příze, červenofialové vlny a červené příze. 25  Udělali také zvonky z ryzího zlata a dali je mezi granátová jablka podél celého spodního okraje pláště. 26  Zvonky a granátová jablka se střídaly podél celého okraje pláště bez rukávů používaného při službě, jak Jehova přikázal Mojžíšovi. 27  Potom pro Árona a jeho syny utkali roucha z jemné lněné příze,+ 28  udělali turban+ z jemného plátna, ozdobné pokrývky hlavy+ z jemného plátna, krátké lněné kalhoty*+ z jemně spředeného lnu 29  a šerpy utkané z jemně spředeného lnu, modré příze, červenofialové vlny a červené příze, jak Jehova přikázal Mojžíšovi. 30  Nakonec udělali zářící destičku z ryzího zlata, svaté znamení zasvěcení,* a vyryli na ni nápis, jako se vyrývá pečetidlo: „Svatost patří Jehovovi.“+ 31  Na destičku přivázali šňůrku z modré příze, aby se dala připevnit na turban, jak Jehova přikázal Mojžíšovi. 32  Tak byla dokončena všechna práce na svatostánku, tedy na stanu setkávání. Izraelité udělali všechno, co Jehova přikázal Mojžíšovi.+ Udělali to přesně tak. 33  Potom přinesli svatostánek+ se stanovými látkami+ a vším jeho vybavením k Mojžíšovi: spony,+ dílcové rámy,+ tyče,+ sloupy a zásuvné podstavce,+ 34  pokrývku z beraních kůží obarvených na červeno,+ pokrývku z tuleních kůží, oddělující oponu,+ 35  truhlu svědectví a její tyče+ a víko,+ 36  stůl, všechno jeho náčiní+ a chléb vystavení, 37  svícen z ryzího zlata s lampami+ uspořádanými v řadě, všechno jeho náčiní+ a olej ke svícení,+ 38  zlatý oltář,+ olej pomazání,+ vonné kadidlo,+ zástěnu*+ pro vchod do stanu, 39  měděný oltář+ a jeho měděný rošt, jeho tyče+ a všechno jeho náčiní,+ nádrž a její stojan,+ 40  závěsy nádvoří, jeho sloupy a zásuvné podstavce,+ zástěnu*+ pro vchod do nádvoří, stanové šňůry, stanové kolíky+ a všechno náčiní pro službu ve svatostánku, tedy ve stanu setkávání, 41  jemně tkané oděvy pro službu ve svatyni, svatý oděv pro kněze Árona+ a oděvy jeho synů pro kněžskou službu. 42  Izraelité udělali všechnu práci tak, jak Jehova přikázal Mojžíšovi.+ 43  Když si Mojžíš prohlédl všechno, co udělali, viděl, že je to udělané přesně tak, jak Jehova přikázal. A Mojžíš jim požehnal.

Poznámky

Nebo „pamětní kameny“.
Asi 22,2 cm. Viz příloha B14.
Není jisté, o jaký kámen šlo. Mohl to být jantar, hyacint, opál nebo turmalín.
Nebo „spodky“.
Nebo „svatý diadém“.
Nebo „oponu“.
Nebo „oponu“.