2. Mojžíšova 30:1–38

  • Oltář pro kadidlo (1–10)

  • Sčítání lidu a peníze za smíření (11–16)

  • Měděná nádrž na mytí (17–21)

  • Jedinečné složení oleje pomazání (22–33)

  • Příprava svatého kadidla (34–38)

30  Uděláš oltář pro pálení kadidla.+ Uděláš ho z akáciového dřeva.+  Bude čtvercový, jeden loket* dlouhý a jeden loket široký. Jeho výška bude dva lokte. Budou na něm rohy,* oltář a rohy budou z jednoho kusu.+  Potáhneš ho ryzím zlatem – jeho vrchní část, stěny kolem dokola i rohy. Uděláš kolem něj zlatou obrubu.*  Pod obrubou uděláš na dvou protilehlých stranách po dvou zlatých kruzích. Ty budou sloužit jako otvory pro tyče, na kterých se oltář bude nosit.  Tyče uděláš z akáciového dřeva a potáhneš je zlatem.  Oltář dáš před oponu, za kterou je truhla svědectví+ a víko přikrývající svědectví, nad kterým se ti budu zjevovat.+  Áron+ na něm bude pálit vonné kadidlo.+ Nechá ho dýmat každé ráno, když bude upravovat lampy.+  Bude pálit kadidlo i za soumraku,* když bude lampy zapalovat. To bude pravidelné obětování kadidla před Jehovou po všechny vaše generace.  Nebudete na něm obětovat nedovolené kadidlo+ ani zápalnou oběť ani obilnou oběť a nebudete na něj vylévat tekutou oběť. 10  Jednou za rok vykoná Áron na jeho rozích smíření.+ Trochou krve z usmiřující oběti za hřích bude jednou za rok vykonávat smíření+ pro oltář po všechny vaše generace. Oltář bude pro Jehovu nejsvětější.“ 11  Potom Jehova řekl Mojžíšovi: 12  „Kdykoli budeš provádět sčítání lidu a počítat izraelské syny,+ každý z nich dá v té době Jehovovi výkupné za svůj život, aby je při sčítání nepostihla pohroma. 13  Každý, kdo bude sepsán, dá půl šekelu* stříbra podle standardního šekelu svatého místa.*+ Šekel je 20 gera.* Půl šekelu bude příspěvek pro Jehovu.+ 14  Každý, kdo bude sepsán, komu bude 20 let a víc, dá Jehovovi příspěvek.+ 15  Bohatý nedá víc a chudý nedá méně než půl šekelu.* Bude to příspěvek Jehovovi, aby bylo vykonáno smíření za vaše životy. 16  Stříbrné peníze za smíření, které vybereš od Izraelitů, dáš na službu stanu setkávání, aby Jehova na Izraelity pamatoval. Budou sloužit k tomu, aby bylo vykonáno smíření za vaše životy.“ 17  Jehova znovu promluvil k Mojžíšovi: 18  „Uděláš měděnou nádrž se stojanem, která se bude používat na mytí.+ Postavíš ji mezi stan setkávání a oltář a dáš do ní vodu.+ 19  Áron a jeho synové si tam budou mýt ruce a nohy.+ 20  Když budou vcházet do stanu setkávání nebo když půjdou k oltáři vykonávat službu a předkládat Jehovovi oběti, které budou dýmat na ohni, umyjí se vodou, aby nezemřeli. 21  Budou si mýt ruce a nohy, aby nezemřeli. Bude to trvalý předpis pro Árona a jeho potomky po všechny jejich generace.“+ 22  Jehova dál mluvil k Mojžíšovi: 23  „Vezmi nejlepší vonné látky: 500 šekelů myrhy v tuhém stavu, polovinu toho množství (tedy 250 šekelů) vonné skořice, 250 šekelů vonného puškvorce 24  a 500 šekelů kasiové skořice, měřeno podle standardního šekelu svatého místa,*+ a hin* olivového oleje. 25  Připravíš z toho svatý olej pomazání tak, jako se vyrábí vonné masti.+ Bude to svatý olej pomazání. 26  Pomažeš jím stan setkávání,+ truhlu svědectví, 27  stůl se vším jeho náčiním, svícen s jeho náčiním, oltář pro kadidlo, 28  oltář pro zápalnou oběť se vším jeho náčiním a nádrž a její stojan. 29  Posvětíš je a stanou se nejsvětějšími.+ Smí se jich dotknout jenom ten, kdo je svatý.+ 30  A pomažeš Árona+ a jeho syny+ a posvětíš je, aby mi sloužili jako kněží.+ 31  Řekneš Izraelitům: ‚Toto bude můj svatý olej pomazání po všechny vaše generace.+ 32  Nesmí se používat na lidské tělo a nesmíte udělat nic, co má podobné složení. Ten olej je svatý a zůstane pro vás svatý. 33  Kdo udělá podobnou směs a dá trochu z ní na někoho nepovolaného,* bude usmrcen.‘“*+ 34  Pak Jehova Mojžíšovi řekl: „Vezmi tyto vonné látky:+ vonnou pryskyřici, onychu, vonné galbanum a čistou kadidlovou pryskyřici, všechny ve stejném množství. 35  Uděláš z toho kadidlo.+ Směs na kadidlo by měla být vyrobena tak, jako se připravují vonné masti, má být osolená,+ čistá a svatá. 36  Část směsi roztlučeš na jemný prášek a trochu ho dáš před svědectví ve stanu setkávání, kde se ti budu zjevovat. Toto kadidlo pro vás bude nejsvětější. 37  Neuděláš si pro sebe kadidlo se stejným složením.+ Pamatuj, že je pro Jehovu svaté. 38  Kdo si takové kadidlo udělá, aby se těšil z jeho vůně, bude usmrcen.“*

Poznámky

Loket odpovídal 44,5 cm. Viz příloha B14.
Tj. výčnělky v podobě zvířecího rohu.
Nebo „zlatou ozdobnou lištu“.
Dosl. „mezi dvěma večery“.
Šekel odpovídal 11,4 g. Viz příloha B14.
Nebo „podle svatého šekelu“.
Gera odpovídalo 0,57 g. Viz příloha B14.
Šekel odpovídal 11,4 g. Viz příloha B14.
Nebo „podle svatého šekelu“.
Hin odpovídal 3,67 l. Viz příloha B14.
Dosl. „cizího“, tj. toho, kdo není z Áronova rodu.
Dosl. „odříznut ze svého lidu“.
Dosl. „odříznut ze svého lidu“.