Přejít k článku

Přejít na obsah

2. Mojžíšova (Exodus)

Kapitoly

Stručný přehled

 • 1

  • Izraelité se v Egyptě rychle množí (1–7)

  • Faraon Izraelity utlačuje (8–14)

  • Porodní báby se bojí Boha a zachraňují životy (15–22)

 • 2

  • Narození Mojžíše (1–4)

  • Mojžíše adoptuje faraonova dcera (5–10)

  • Mojžíš utíká do Midianu a žení se s Cipporou (11–22)

  • Bůh slyší nářek Izraelitů (23–25)

 •   3

  • Mojžíš a hořící keř (1–12)

  • Jehova vysvětluje význam svého jména (13–15)

  • Jehova dává Mojžíšovi pokyny (16–22)

 • 4

  • Tři znamení, která má Mojžíš provést (1–9)

  • Mojžíš se cítí nedostatečný (10–17)

  • Mojžíš se vrací do Egypta (18–26)

  • Mojžíš se znovu setkává s Áronem (27–31)

 • 5

  • Mojžíš a Áron před faraonem (1–5)

  • Útlak sílí (6–18)

  • Izraelité obviňují Mojžíše a Árona (19–23)

 • 6

  • Jehova znovu slibuje svobodu (1–13)

   • Jehova nedal své jméno plně poznat (2, 3)

  • Rodokmen Mojžíše a Árona (14–27)

  • Mojžíš se má znovu objevit před faraonem (28–30)

 • 7

  • Jehova povzbuzuje Mojžíše (1–7)

  • Áronova hůl se mění ve velkého hada (8–13)

  • 1. rána: voda se mění v krev (14–25)

 • 8

 • 9

  • 5. rána: smrt hospodářských zvířat (1–7)

  • 6. rána: boláky u lidí i zvířat (8–12)

  • 7. rána: krupobití (13–35)

   • Faraon má vidět Boží moc (16)

   • O Jehovově jménu se má mluvit po celé zemi (16)

 • 10

 • 11

  • Ohlášena 10. rána (1–10)

   • Izraelité mají požádat o dary (2)

 • 12

  • Zavedení Pesachu (1–28)

   • Pokropit krví zárubeň dveří (7)

  • 10. rána: usmrcení prvorozených (29–32)

  • Národ vychází z Egypta (33–42)

  • Kdo smí jíst pesachové jídlo (43–51)

 • 13

  • Každý prvorozený mužského rodu patří Jehovovi (1, 2)

  • Svátek nekvašených chlebů (3–10)

  • Každý prvorozený má být zasvěcen Bohu (11–16)

  • Izraelité míří k Rudému moři (17–20)

  • Oblačný a ohnivý sloup (21, 22)

 • 14

  • Izraelité se dostávají k moři (1–4)

  • Faraon Izraelity pronásleduje (5–14)

  • Izraelité prochází Rudým mořem (15–25)

  • Egypťané se v moři utopili (26–28)

  • Izraelité začínají Jehovovi věřit (29–31)

 • 15

  • Mojžíš a Izraelité zpívají vítěznou píseň (1–19)

  • Miriam odpovídá písní (20, 21)

  • Hořká voda zesládla (22–27)

 • 16

  • Lid reptá kvůli jídlu (1–3)

  • Jehova slyší reptání (4–12)

  • Křepelky a mana (13–21)

  • O sabatu mana nebude (22–30)

  • Mana uložena na památku (31–36)

 • 17

  • Stížnosti na nedostatek vody u Chorebu (1–4)

  • Voda ze skály (5–7)

  • Amalekité útočí a jsou poraženi (8–16)

 • 18

  • Přichází Jetro a Cippora (1–12)

  • Jetro radí jmenovat soudce (13–27)

 • 19

  • U hory Sinaj (1–25)

   • Izrael se má stát královstvím kněží (5, 6)

   • Lid se před setkáním s Bohem posvětil (14, 15)

 • 20

  • Deset přikázání (1–17)

  • Izraelité mají strach z toho, co vidí a slyší (18–21)

  • Pokyny k uctívání Boha (22–26)

 • 21

  • Soudcovská rozhodnutí pro Izrael (1–36)

   • ohledně hebrejských otroků (2–11)

   • ohledně násilí vůči bližnímu (12–27)

   • ohledně zvířat (28–36)

 • 22

  • Soudcovská rozhodnutí pro Izrael (1–31)

   • ohledně krádeže (1–4)

   • ohledně zničené úrody (5, 6)

   • ohledně náhrad a vlastnického práva (7–15)

   • ohledně svedení panny (16, 17)

   • ohledně uctívání Boha a sociální spravedlnosti (18–31)

 • 23

  • Soudcovská rozhodnutí pro Izrael (1–19)

   • ohledně poctivosti a spravedlnosti (1–9)

   • ohledně sabatů a svátků (10–19)

  • Anděl vede Izraelity (20–26)

  • Dobytí země a její hranice (27–33)

 •  24

  • Lid souhlasí, že bude dodržovat smlouvu (1–11)

  • Mojžíš na hoře Sinaj (12–18)

 • 25

 • 26

  • Svatostánek (1–37)

   • Stanové látky (1–14)

   • Dílcové rámy a zásuvné podstavce (15–30)

   • Opona a zástěna (31–37)

 • 27

  • Oltář pro zápalné oběti (1–8)

  • Nádvoří (9–19)

  • Olej do svícnu (20, 21)

 • 28

 • 29

  • Slavnostní uvedení kněží do úřadu (1–37)

  • Každodenní oběti (38–46)

 • 30

  • Oltář pro kadidlo (1–10)

  • Sčítání lidu a peníze za smíření (11–16)

  • Měděná nádrž na mytí (17–21)

  • Jedinečné složení oleje pomazání (22–33)

  • Příprava svatého kadidla (34–38)

 • 31

  • Řemeslníci naplněni Božím duchem (1–11)

  • Sabat – znamení mezi Bohem a Izraelem (12–17)

  • Dvě kamenné tabulky (18)

 • 32

  • Uctívání zlatého telete (1–35)

   • Mojžíš slyší neobvyklý zpěv (17, 18)

   • Mojžíš roztříštil tabulky (19)

   • Levité jsou věrní Jehovovi (26–29)

 • 33

  • Bůh Izraelity kárá (1–6)

  • Stan setkávání mimo tábor (7–11)

  • Mojžíš žádá, aby mohl vidět Jehovovu slávu (12–23)

 • 34

  • Vytesány nové kamenné tabulky (1–4)

  • Mojžíš vidí Jehovovu slávu (5–9)

  • Zopakovány některé podrobnosti smlouvy (10–28)

  • Mojžíšův obličej září (29–35)

 • 35

  • Pokyny k sabatu (1–3)

  • Příspěvky na svatostánek (4–29)

  • Becalel a Oholiab naplněni duchem (30–35)

 • 36

  • Příspěvků je víc než dost (1–7)

  • Výroba jednotlivých částí svatostánku (8–38)

 • 37

 • 38

  • Oltář pro zápalnou oběť (1–7)

  • Měděná nádrž (8)

  • Nádvoří (9–20)

  • Seznam použitého materiálu (21–31)

 • 39

  • Výroba kněžských oděvů (1)

  • Efod (2–7)

  • Náprsník (8–21)

  • Plášť bez rukávů (22–26)

  • Jiné kněžské oděvy (27–29)

  • Zlatá destička (30, 31)

  • Mojžíš kontroluje svatostánek (32–43)

 • 40

  • Stavba svatostánku (1–33)

  • Svatostánek naplňuje Jehovova sláva (34–38)