2. Mojžíšova 21:1–36

  • Soudcovská rozhodnutí pro Izrael (1–36)

    • ohledně hebrejských otroků (2–11)

    • ohledně násilí vůči bližnímu (12–27)

    • ohledně zvířat (28–36)

21  Toto jsou soudcovská rozhodnutí, která jim předáš:+  Pokud si koupíš hebrejského otroka,+ bude ti sloužit šest let, ale v sedmém roce ho propustíš, aniž by ti musel něco platit.+  Pokud přišel sám, sám také odejde. Pokud byl ženatý, jeho manželka odejde s ním.  Pokud mu dal manželku jeho pán a ona mu porodila syny nebo dcery, manželka a její děti budou patřit pánovi a on odejde sám.+  Ale kdyby otrok naléhal a říkal: ‚Miluji svého pána, svou manželku a své děti, nechci být propuštěn‘,+  jeho pán ho přivede před pravého Boha. Potom ho postaví ke dveřím nebo k zárubni, probodne mu ucho šídlem a otrok mu bude sloužit do konce svého života.  Pokud někdo prodá jako otrokyni svou dceru, nebude propuštěna tak, jako jsou propouštěni muži, kteří jsou otroky.  Pokud s ní její pán nebude spokojený a nebude ji chtít za svou vedlejší manželku, ale rozhodne se ji prodat,* nemá právo ji prodat cizincům, protože ji zradil.  Kdyby ji vybral pro svého syna, má jí udělit práva dcery. 10  Kdyby si vzal ještě další manželku, ta první nesmí být ochuzena o obživu, oblečení ani o to, co jí v manželství patří.*+ 11  Pokud jí tyto tři věci neposkytne, může odejít, aniž by musela něco platit. 12  Kdo udeří člověka tak, že zemře, bude usmrcen.+ 13  Pokud to však udělá neúmyslně a pravý Bůh to připustí, může uprchnout na místo, které ti určím.+ 14  Ale pokud se někdo na svého bližního rozzuří a úkladně ho zavraždí,+ musí zemřít, i kdybys ho musel vzít od mého oltáře.+ 15  Kdo udeří svého otce nebo matku, bude usmrcen.+ 16  Pokud někdo unese člověka+ a prodá ho nebo ho u něj najdou,+ bude usmrcen.+ 17  Kdo proklíná* svého otce nebo matku, bude usmrcen.+ 18  Když se muži pohádají a jeden druhého udeří kamenem nebo pěstí* a on sice nezemře, ale bude muset zůstat na lůžku 19  a později vstane a bude venku chodit o holi, pak ten, kdo ho udeřil, bude bez trestu. Musí však zraněnému nahradit ztrátu za období, kdy nemohl pracovat, až do doby, kdy se úplně uzdraví. 20  Pokud někdo udeří holí svého otroka nebo otrokyni tak, že mu pod rukama zemře, bude potrestán.+ 21  Pokud ale zůstane naživu den nebo dva, pán nemá být potrestán, protože otrok byl jeho majetkem. 22  Když se budou muži prát a ublíží při tom těhotné ženě a ona předčasně porodí,*+ ale nedojde k žádnému úmrtí,* viník zaplatí odškodné, které mu uloží manžel té ženy. Zaplatí to podle rozhodnutí soudců.+ 23  Ale pokud dojde k úmrtí, dáš život za život,*+ 24  oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nohu za nohu,+ 25  popáleninu za popáleninu, zranění za zranění, modřinu za modřinu. 26  Pokud někdo udeří svého otroka nebo otrokyni do oka tak, že na něj oslepnou, náhradou za oko je propustí na svobodu.+ 27  A pokud svému otrokovi nebo otrokyni vyrazí zub, náhradou za zub je propustí na svobodu. 28  Když býk potrká muže nebo ženu tak, že zemřou, býk bude ukamenován+ a jeho maso se nesmí jíst. Majitel býka zůstane bez trestu. 29  Ale pokud býk už předtím trkal a jeho majitel na něj i přes varování nedával pozor a on zabil muže nebo ženu, bude ukamenován a také jeho majitel bude usmrcen. 30  Kdyby mu bylo uloženo výkupné,* vyplatí svůj život takovou částkou, která mu byla určena. 31  Když býk potrká chlapce nebo dívku, bude se vůči jeho majiteli postupovat podle stejného soudcovského rozhodnutí. 32  Když býk potrká otroka nebo otrokyni, majitel býka vyplatí jejich pánovi 30 šekelů* a býk bude ukamenován. 33  Pokud někdo odkryje nebo vykope jámu a nepřikryje ji a spadne do ní býk nebo osel, 34  dá* majiteli zvířete peněžní náhradu+ a mrtvé zvíře si nechá. 35  Pokud něčí býk zraní býka někoho jiného a zvíře zemře, pak živého býka prodají a rozdělí si peníze i to mrtvé zvíře. 36  Ale pokud se vědělo, že býk už předtím trkal, a jeho majitel na něj nedával pozor, nahradí býka býkem a mrtvé zvíře si nechá.

Poznámky

Dosl. „nechá ji vyplatit“.
Vztahuje se na pohlavní styky.
Nebo „svolává zlo na“.
Nebo možná „nějakým nástrojem“.
Dosl. „a její děti vyjdou“.
Nebo „vážnému zranění“.
Nebo „duši za duši“.
Nebo „odškodné“.
Šekel odpovídal 11,4 g. Viz příloha B14.
Dosl. „majitel jámy dá“.