2. Mojžíšova 10:1–29

10  Potom Jehova řekl Mojžíšovi: „Jdi k faraonovi, protože jsem dovolil, aby se jeho srdce a srdce jeho sluhů zatvrdilo.+ Udělal jsem to, abych mu mohl ukázat tato znamení+  a abys mohl svým synům a vnukům vyprávět, jak tvrdě jsem jednal s Egypťany a jaká znamení jsem mezi nimi provedl.+ A poznáte, že já jsem Jehova.“  Mojžíš a Áron tedy vešli k faraonovi a řekli mu: „Toto řekl Jehova, Bůh Hebrejců: ‚Jak dlouho budeš odmítat se mi podřídit?+ Propusť můj lid, aby mi mohl sloužit.  Pokud budeš dál odmítat propustit můj lid, zítra do tvé země pošlu sarančata.  Pokryjí povrch země, takže ji ani nebude vidět. Sežerou to, co vám zůstalo po krupobití, a ožerou všechny stromy, které vám rostou na poli.+  Tvoje domy, domy tvých sluhů a domy všech Egypťanů budou plné sarančat. Něco takového neviděli ani tvoji otcové, ani tvoji dědové od doby, kdy jsou v této zemi, až dodnes.‘“+ Nato se Mojžíš otočil a odešel od faraona.  Sluhové pak faraonovi řekli: „Jak dlouho nás bude tenhle muž ohrožovat?* Propusť ty lidi, aby mohli sloužit svému Bohu Jehovovi. Ještě pořád nevidíš, že Egypt je zpustošený?“  Mojžíše a Árona tedy přivedli zpátky k faraonovi a on jim řekl: „Jděte a služte svému Bohu Jehovovi. A kdo všechno odejde?“  Mojžíš odpověděl: „Půjdou s námi mladí i staří, synové i dcery a vezmeme s sebou ovce a dobytek,+ protože budeme slavit svátek na počest Jehovy.“+ 10  Řekl jim: „Mám vás nechat jít i s vašimi dětmi? To by opravdu musel být Jehova s vámi!+ Je jasné, že máte zlé úmysly. 11  Ne! Jděte jen vy muži a služte Jehovovi, o to vám přece jde.“ S tím je od faraona vyhnali. 12  Jehova pak řekl Mojžíšovi: „Napřáhni ruku nad egyptskou zemi, aby se objevila sarančata. Rozlétnou se po celém Egyptě a sežerou všechny rostliny – všechno, co zbylo po krupobití.“ 13  Mojžíš hned napřáhl svou hůl nad egyptskou zemi a Jehova způsobil, aby na zemi celý den a celou noc foukal východní vítr. Do rána východní vítr přinesl sarančata. 14  Rozlétla se po celém Egyptě a pokryla celé jeho území.+ Bylo to něco hrozného.+ Nikdy předtím se neobjevilo tolik sarančat a nikdy už jich tolik nebude. 15  Pokryla povrch celé země, až se v ní setmělo.* Sežrala všechny rostliny a všechno ovoce, které na stromech zůstalo po krupobití. V celém Egyptě nezůstal na stromech ani polních rostlinách jediný zelený list. 16  Faraon rychle zavolal Mojžíše a Árona a řekl: „Zhřešil jsem proti vašemu Bohu Jehovovi i proti vám. 17  Ještě tentokrát mi prosím promiň můj hřích a proste svého Boha Jehovu, aby mě zbavil této smrtelné pohromy.“ 18  Mojžíš tedy od faraona odešel a prosil Jehovu.+ 19  Jehova obrátil vítr a změnil ho na velmi ostrý západní vítr. Ten odnesl sarančata pryč a vrhl je do Rudého moře. Na celém území Egypta nezůstalo ani jediné. 20  Ale Jehova dovolil, aby se faraonovo srdce zatvrdilo,+ a on Izraelity nepropustil. 21  Jehova pak řekl Mojžíšovi: „Napřáhni ruku k nebi a v Egyptě nastane tma, tak hustá tma, že ji bude možné nahmatat.“ 22  Mojžíš okamžitě napřáhl ruku k nebi a v celém Egyptě nastala na tři dny hluboká tma.+ 23  Lidé se navzájem neviděli a tři dny nikdo nikam nechodil. Ale tam, kde žili Izraelité, bylo světlo.+ 24  Potom faraon zavolal Mojžíše a řekl: „Jděte a služte Jehovovi.+ Můžou s vámi jít i děti. Ale vaše ovce a dobytek tu zůstanou.“ 25  Mojžíš řekl: „Ty sám nám dáš* zvířata na zápalné a jiné oběti a my je předložíme Jehovovi, svému Bohu.+ 26  A naše hospodářská zvířata s námi půjdou také. Nezůstane tu ani jedno,* protože některá z nich použijeme při uctívání Jehovy, našeho Boha. A nevíme, co budeme Jehovovi obětovat, dokud tam nedojdeme.“ 27  Jehova znovu dovolil, aby se faraonovo srdce zatvrdilo, a on nebyl ochotný je propustit.+ 28  Faraon tedy řekl Mojžíšovi: „Zmiz mi z očí! Už se přede mnou neukazuj, protože v den, kdy se přede mnou objevíš, zemřeš.“ 29  Mojžíš na to řekl: „Jak si přeješ. Už se před tebou neukážu.“

Poznámky

Dosl. „bude pro nás tenhle muž léčkou“.
Nebo „až zem ztmavla“.
Nebo „dovolíš vzít“.
Dosl. „ani kopyto“.