2. Mojžíšova 9:1–35

  • 5. rána: smrt hospodářských zvířat (1–7)

  • 6. rána: boláky u lidí i zvířat (8–12)

  • 7. rána: krupobití (13–35)

    • Faraon má vidět Boží moc (16)

    • O Jehovově jménu se má mluvit po celé zemi (16)

9  Jehova tedy Mojžíšovi řekl: „Jdi k faraonovi a řekni mu: ‚Toto řekl Jehova, Bůh Hebrejců: „Propusť můj lid, aby mi mohl sloužit.+  Když ho nepropustíš a budeš ho dál držet,  Jehovova ruka+ zasáhne tvá hospodářská zvířata na polích. Koně, osly, velbloudy a stáda dobytka, ovcí a koz postihne ničivý mor.+  A Jehova udělá rozdíl mezi zvířaty Izraele a zvířaty Egypta a z těch, která patří Izraelitům, neuhyne ani jedno.“‘“+  Jehova určil i dobu. Řekl: „Jehova to v této zemi udělá zítra.“  A hned příští den to Jehova udělal. Všechna hospodářská zvířata Egypťanů začala umírat,+ ale Izraelitům neuhynulo žádné.  Faraon poslal své sluhy a ti zjistili, že Izraelitům opravdu nic neuhynulo. Jeho srdce ale zůstalo neoblomné a lid nepropustil.+  Jehova pak Mojžíšovi a Áronovi řekl: „Naberte si plné hrsti sazí z vypalovací pece a Mojžíš je před faraonem vyhodí do vzduchu.  Stane se z nich jemný prach, který se rozletí po celém Egyptě, a na lidech i zvířatech se změní v hnisavé boláky.“ 10  A tak vzali saze z pece, postavili se před faraona, a když je Mojžíš vyhodil do vzduchu, lidem i zvířatům se na kůži objevily hnisavé boláky. 11  Kněží zabývající se magií nemohli přijít k Mojžíšovi, protože i jim se objevily boláky jako ostatním Egypťanům.+ 12  Ale Jehova dovolil, aby se faraonovo srdce zatvrdilo, a on neposlechl, přesně jak Jehova řekl Mojžíšovi.+ 13  Jehova pak Mojžíšovi řekl: „Vstaň brzy ráno, předstup před faraona a řekni mu: ‚Toto řekl Jehova, Bůh Hebrejců: „Propusť můj lid, aby mi mohl sloužit. 14  Mířím všemi svými ranami na tvé srdce, na tvé sluhy a na tvůj lid, abys poznal, že na celé zemi není nikdo jako já.+ 15  Vždyť už jsem dávno mohl napřáhnout ruku, postihnout tebe a tvůj lid ničivým morem a vyhladit tě ze země. 16  Ale nechal jsem tě naživu proto, abych ti ukázal svou moc a aby se o mém jménu mluvilo po celé zemi.+ 17  Ještě pořád jednáš s mým lidem povýšeně a nechceš ho propustit? 18  Zítra touto dobou sešlu silné krupobití, jaké v Egyptě nebylo od jeho založení až dosud. 19  Proto dej všechna svá hospodářská zvířata a všechno, co máš na poli, odvést do bezpečí. Každého člověka nebo zvíře, kteří budou na poli, a ne pod střechou, zasáhne krupobití a zemřou.“‘“ 20  Faraonovi sluhové, kteří se báli Jehovova slova, rychle odvedli své sluhy a zvířata pod střechu, 21  ale ti, kdo si Jehovova slova nevzali k srdci, nechali své sluhy a zvířata na poli. 22  Jehova pak Mojžíšovi řekl: „Zvedni ruku k nebi a na celý Egypt přijde krupobití+ – na lidi, zvířata a na všechny rostliny.“+ 23  A tak Mojžíš zvedl svou hůl k nebi a Jehova poslal hřmění a krupobití a k zemi padal oheň.* Jehova postihl Egypt krupobitím. 24  Bylo velmi silné a uprostřed něho šlehal oheň. V celé historii egyptského národa k žádnému podobnému nedošlo.+ 25  Krupobití utlouklo v celém Egyptě všechno, co bylo na poli, od člověka po zvíře, zničilo všechny rostliny a polámalo všechny stromy.+ 26  Jenom v zemi Gošen, kde žili Izraelité, žádné krupobití nebylo.+ 27  A tak si dal faraon zavolat Mojžíše a Árona a řekl jim: „Teď uznávám, že jsem zhřešil. Jehova jedná správně, a já a můj lid jsme se provinili. 28  Proste Jehovu, aby už skončilo to Boží hřmění a krupobití. Potom vás propustím a už tu nemusíte zůstávat.“ 29  Mojžíš mu odpověděl: „Hned jak vyjdu z města, pozvednu ruce k Jehovovi. Hřmění a krupobití přestanou, abys poznal, že země patří Jehovovi.+ 30  Ale vím, že ty a tvoji sluhové se Boha Jehovy ani pak nebudete bát.“ 31  Len a ječmen byly potlučené, protože ječmen už měl klasy a len kvetl. 32  Ale pšenice a špalda potlučené nebyly, protože byly pozdní. 33  Když Mojžíš odešel od faraona a vyšel z města, pozvedl ruce k Jehovovi. Hřmění i krupobití skončily a déšť se přestal lít na zem.+ 34  Když faraon viděl, že déšť, krupobití a hřmění přestaly, on i jeho sluhové hřešili dál a zatvrdili své srdce.+ 35  Faraonovo srdce zůstalo zatvrzelé a nepropustil Izraelity, přesně jak Jehova prohlásil prostřednictvím Mojžíše.+

Poznámky

Možná šlo o silné blesky.