2. Mojžíšova 15:1–27

  • Mojžíš a Izraelité zpívají vítěznou píseň (1–19)

  • Miriam odpovídá písní (20, 21)

  • Hořká voda zesládla (22–27)

15  Tehdy Mojžíš a Izraelité zpívali Jehovovi tuto píseň:+ „Chci zpívat Jehovovi, protože se velmi proslavil.+ Koně a jezdce vrhl do moře.+   Má síla a moc je Jah,* on je můj zachránce.+ On je můj Bůh, budu ho chválit,+ Bůh mého otce,+ budu ho oslavovat.+   Jehova je mocný válečník.+ Jehova je jeho jméno.+   Faraonovy vozy i vojsko smetl do moře,+jeho nejlepší válečníci se utopili v Rudém moři.+   Přikryly je valící se vody, klesli do hlubin jako kámen.+   Tvá pravice, Jehovo, je velmi mocná,+tvá pravice, Jehovo, drtí nepřítele.   Ve své vznešenosti srážíš své protivníky,+sesíláš svůj planoucí hněv, požírá je jako strniště.   Dechem tvého nosu se nakupily vody,zastavily se a stály jako hráz,valící se vody ztuhly v srdci moře.   Nepřítel řekl: ‚Poženu se za nimi! Dostihnu je! Rozdělím kořist a nasytím se. Vytasím meč! Má ruka si je podrobí!‘+ 10  Zadul jsi svým dechem a moře je přikrylo,+jako olovo se potopili v mohutných vodách. 11  Kdo z bohů je jako ty, Jehovo?+ Kdo je jako ty, vznešený ve svatosti?+ Jsi ten, koho je potřeba se bát a chválit ho písněmi, ten, kdo dělá zázraky.+ 12  Napřáhl jsi pravici a země je spolkla.+ 13  Ve své věrné lásce vedeš lid, který jsi vyplatil,+ve své síle je dovedeš ke svému svatému příbytku. 14  Národy o tom uslyší+ a budou se třást,obyvatel Filisteje se zmocní úzkost.* 15  V té době se edomští šejkové* vyděsía mocní moabští vládci se rozechvějí.+ Všichni obyvatelé Kanaánu ztratí odvahu.+ 16  Padne na ně strach a děs.+ Kvůli tvé mocné paži ztuhnou jako kámen,dokud nepřejde tvůj lid, Jehovo,dokud nepřejde+ lid, který jsi zplodil.+ 17  Přivedeš je a zasadíš je na hoře svého dědictví,+na místě, které sis připravil k obývání, Jehovo,ve svatyni, kterou vystavěly, Jehovo, tvé ruce. 18  Jehova bude kralovat po celou věčnost.+ 19  Když faraonovi koně s válečnými vozy a jezdci vjeli do moře,+Jehova je zaplavil vodami,+ale Izraelité prošli středem moře po suché zemi.“+ 20  Tehdy si prorokyně Miriam, Áronova sestra, vzala tamburínu a všechny ženy šly za ní, hrály na tamburíny a tančily. 21  Miriam odpovídala mužům písní: „Zpívejte Jehovovi, protože se velmi proslavil.+ Koně a jezdce vrhl do moře.“+ 22  Potom Mojžíš odvedl Izraelity od Rudého moře a přišli do pustiny Šur. Tři dny putovali pustinou, ale nemohli najít vodu. 23  Přišli do Mary,*+ ale voda, která tam byla, se nedala pít, protože byla hořká. Proto nazval to místo Mara. 24  Lidé začali proti Mojžíšovi reptat+ a říkali: „Co budeme pít?“ 25  Mojžíš volal k Jehovovi+ a Jehova mu ukázal stromek. Když ho hodil do vody, voda zesládla. Na tom místě jim Bůh stanovil předpis a základ pro soud. A vyzkoušel je tam.+ 26  Řekl: „Pokud budete pečlivě naslouchat hlasu Jehovy, svého Boha, a budete dělat to, co je správné v jeho očích, a pokud budete poslouchat jeho přikázání a dodržovat všechny jeho předpisy,+ nepostihnu vás žádnou z nemocí, kterými jsem postihl Egypťany.+ Já, Jehova, vás totiž uzdravuji.“+ 27  Potom přišli do Elimu, kde bylo 12 vodních pramenů a 70 palem. A tak se tam utábořili u vody.

Poznámky

„Jah“ je zkrácený tvar jména Jehova.
Dosl. „porodní bolesti“.
Šejk byl kmenový náčelník.
Znamená „hořkost“.