2. Mojžíšova 1:1–22

  • Izraelité se v Egyptě rychle množí (1–7)

  • Faraon Izraelity utlačuje (8–14)

  • Porodní báby se bojí Boha a zachraňují životy (15–22)

1  A toto jsou jména Izraelových neboli Jákobových synů, kteří se svým otcem přišli do Egypta, každý se svou domácností:+  Ruben, Simeon, Levi a Juda,+  Isachar, Zebulon a Benjamín,  Dan a Naftali, Gad a Ašer.+  Josef už byl v Egyptě. Celkem měl Jákob 70 potomků.*+  Nakonec Josef zemřel+ a také všichni jeho bratři a celá ta generace.  A Izraelitům* se rodilo mnoho dětí a začalo jich přibývat. Mimořádně rychle se množili a stávali se mocnějšími a mocnějšími, takže zaplnili zemi.+  Za nějaký čas začal v Egyptě vládnout nový král, který Josefa neznal.  Ten řekl svému lidu: „Izraelité jsou početnější a mocnější než my.+ 10  Musíme na ně chytře. Jinak jich bude čím dál víc, a když vypukne válka, přidají se k našim nepřátelům a budou proti nám bojovat a odejdou ze země.“ 11  Dosadili tedy nad nimi dozorce,* aby je utlačovali tvrdou prací.+ Izraelité pro faraona postavili skladištní města Pitom a Raamses.+ 12  Ale čím víc je utlačovali, tím víc jich přibývalo a tím víc se rozmáhali, takže z nich Egypťané začali mít hrůzu.+ 13  Egypťané si proto Izraelity zotročili+ 14  a tvrdou prací jim ztrpčovali život. Izraelité museli vyrábět hliněnou maltu a cihly a museli dřít na poli. Ano, zacházeli s nimi krutě a nutili je k nejrůznější otrocké práci.+ 15  Později dal egyptský král hebrejským porodním bábám, které se jmenovaly Šifra a Pua, 16  tento příkaz: „Když pomáháte Hebrejkám rodit+ a uvidíte,* že je to syn, usmrtíte ho. Ale pokud se narodí dcera, necháte ji žít.“ 17  Porodní báby se však bály pravého Boha a nedělaly to, co jim egyptský král řekl. Nechávaly novorozené chlapce naživu.+ 18  Egyptský král si po nějaké době porodní báby zavolal a zeptal se jich: „Proč necháváte chlapce naživu?“ 19  Odpověděly faraonovi: „Hebrejky nejsou jako Egypťanky. Jsou plné života a porodí dřív, než k nim přijde porodní bába.“ 20  Bůh tedy porodní báby podporoval* a Izraelitů přibývalo a byli čím dál mocnější. 21  A protože se porodní báby bály pravého Boha, odměnil je později tím, že měly vlastní rodinu. 22  Nakonec faraon přikázal celému svému lidu: „Každého novorozeného hebrejského chlapce hodíte do Nilu, ale každou dívku necháte naživu.“+

Poznámky

Dosl. „těch, kteří vyšli z horní části [jeho] stehna“.
Dosl. „synům Izraele“.
Nebo „velitele nucených prací“.
Dosl. „uvidíte na porodní stoličce“.
Dosl. „prokazoval [jim] dobro“.