2. Mojžíšova 25:1–40

25  A Jehova promluvil k Mojžíšovi:  „Řekni Izraelitům, aby pro mě vybrali příspěvky. Přijmi je od každého, koho k tomu podněcuje srdce.+  Přijměte od nich tyto příspěvky: zlato,+ stříbro,+ měď,+  modrou přízi, červenofialovou vlnu,* červenou přízi,* jemnou lněnou přízi, kozí srst,  beraní kůže obarvené na červeno, tulení kůže, akáciové dřevo,+  olej do lamp,+ balzám na olej pomazání+ a na vonné kadidlo+  a onyxy a jiné kameny ke vsazení do efodu+ a do náprsníku.+  Ať mi udělají svatyni a budu mezi nimi přebývat.*+  Svatostánek a všechno jeho zařízení byste měli udělat přesně podle vzoru,* který ti ukážu.+ 10  Ať udělají truhlu z akáciového dřeva. Má být dva a půl lokte* dlouhá, loket a půl široká a loket a půl vysoká.+ 11  Zevnitř i zvnějšku ji potáhneš ryzím zlatem+ a kolem dokola uděláš zlatou obrubu.*+ 12  Odliješ pro ni čtyři zlaté kruhy a připevníš je nad její čtyři nohy. Dva kruhy dáš na jednu stranu a dva kruhy na druhou stranu. 13  Z akáciového dřeva uděláš i tyče a potáhneš je zlatem.+ 14  Tyče zasuneš do kruhů po stranách truhly, aby se na nich dala nosit. 15  Zůstanou v kruzích truhly, nemají se z nich vytahovat.+ 16  Do truhly umístíš tabulky svědectví,* které ti dám.+ 17  Z ryzího zlata uděláš víko, které bude dva a půl lokte dlouhé a loket a půl široké.+ 18  A uděláš dva zlaté cherubíny. Uděláš je z tepaného zlata na obou koncích víka.+ 19  Jednoho cherubína udělej na jednom konci a druhého na druhém. Cherubíni budou na obou koncích víka. 20  Svá dvě křídla budou mít roztažená vzhůru a budou jimi stínit víko.+ Budou obrácení k sobě a jejich obličej bude skloněný k víku. 21  Víko+ položíš na truhlu a do truhly umístíš tabulky svědectví, které ti dám. 22  Tam se ti budu zjevovat a mluvit s tebou z místa nad víkem.+ Z místa mezi dvěma cherubíny, kteří jsou na truhle svědectví, ti budu oznamovat všechna přikázání, která bys měl předat Izraelitům. 23  Uděláš také stůl+ z akáciového dřeva. Má být dva lokte dlouhý, loket široký a loket a půl vysoký.+ 24  Potáhneš ho ryzím zlatem a kolem dokola uděláš zlatou obrubu.* 25  Uděláš kolem něj ještě lištu o šířce jedné dlaně* a po jejím obvodu zlatou obrubu.* 26  A uděláš k němu čtyři zlaté kruhy a připevníš je ke čtyřem rohům v místě, kde jsou nohy. 27  Kruhy budou těsně u lišty a budou sloužit jako otvory pro tyče k nošení stolu. 28  Tyče uděláš z akáciového dřeva a potáhneš je zlatem. Na nich se bude stůl nosit. 29  Kromě toho k němu uděláš mísy, poháry a také konvice a misky, ze kterých se budou vylévat tekuté oběti. Uděláš je z ryzího zlata.+ 30  A na stůl budeš přede mě stále dávat chléb vystavení.+ 31  Uděláš svícen+ z ryzího zlata. Jeho podstavec, dřík,* ramena, kalíšky, poupata* a květy budou vytepané z jednoho kusu.+ 32  Po stranách z něj bude vycházet šest ramen, tři ramena z jedné strany a tři ramena z druhé strany. 33  Na každém rameni z jedné i z druhé strany budou tři kalíšky ve tvaru mandloňových květů, střídavě s poupaty a květy. Tak bude vypadat všech šest ramen vycházejících z dříku svícnu. 34  Na dříku budou čtyři kalíšky ve tvaru mandloňových květů, střídavě s poupaty a květy. 35  Jedno poupě bude pod prvním párem ramen, která vychází z dříku, druhé poupě bude pod druhým párem ramen a třetí poupě bude pod třetím párem ramen. Tak to bude s těmi šesti rameny, která vychází z dříku. 36  Poupata, ramena a celý svícen budou vytepané z jednoho kusu ryzího zlata.+ 37  Ke svícnu uděláš sedm lamp. Když budou svítit, budou ozařovat prostor před ním.+ 38  Zhasínadla* a nádoby na oheň budou z ryzího zlata.+ 39  Na výrobu svícnu i s tímto náčiním by se měl použít talent* ryzího zlata. 40  Dbej na to, abys všechno udělal podle vzoru,* který ti byl ukázán na hoře.+

Poznámky

Nebo „vlnu obarvenou na červenofialovo“.
Nebo „červcovou šarlatovou látku“.
Nebo „bydlet ve stanu“.
Nebo „plánu“.
Loket odpovídal 44,5 cm. Viz příloha B14.
Nebo „zlatou ozdobnou lištu“.
Tj. tabulky s Desaterem.
Nebo „zlatou ozdobnou lištu“.
Asi 7,4 cm. Viz příloha B14.
Nebo „zlatou ozdobnou lištu“.
Tj. rovná a nosná část, nožka.
Nebo „knoflíky“.
Nebo „kleště“.
Talent odpovídal 34,2 kg. Viz příloha B14.
Nebo „plánu“.