2. Mojžíšova 28:1–43

28  Povolej z Izraelitů svého bratra Árona+ a jeho syny Nadaba, Abihua,+ Eleazara a Itamara,+ aby mi sloužili jako kněží.+  Pro svého bratra Árona uděláš svatý oděv, který bude krásný a vznešený.+  Řekneš všem zručným řemeslníkům,* které jsem naplnil duchem moudrosti,+ ať udělají pro Árona oděv, aby byl posvěcen a sloužil mi jako kněz.  Udělají tyto části oděvu: náprsník,+ efod,+ plášť bez rukávů,+ roucho s kostkovaným vzorem, turban+ a šerpu.+ Tento svatý oděv udělají pro tvého bratra Árona a jeho syny, aby mi sloužili jako kněží.  Použijí zlato, modrou přízi, červenofialovou vlnu, červenou přízi a jemnou lněnou přízi.  Efod udělají z modré příze, červenofialové vlny, červené příze a jemně spředeného lnu a vyšijí ho zlatem.+  Bude mít dva ramenní díly, které budou spojené na dvou horních okrajích.  Aby se dal efod pevně uvázat, bude na něm tkaný pás+ vyrobený ze stejných materiálů: ze zlata, modré příze, červenofialové vlny, červené příze a jemně spředeného lnu.  Vezmeš dva onyxy+ a vyryješ na ně jména Izraelových synů,+ 10  šest jmen na jeden kámen a šest jmen na druhý kámen, podle pořadí jejich narození. 11  Kamenorytec vyryje jména Izraelových synů do těch dvou kamenů tak, jako se vyrývá pečetidlo.+ Potom je vsadíš do zlatých obrouček. 12  Ty dva kameny připevníš na ramenní díly efodu jako připomínku* Izraelových synů+ a Áron bude před Jehovou nosit jejich jména na obou ramenech jako připomínku. 13  Uděláš zlaté obroučky 14  a dva řetízky z ryzího zlata. Řetízky uděláš jako spletené šňůrky+ a připevníš je k obroučkám.+ 15  Necháš udělat vyšívaný náprsník soudu.+ Měl bys ho udělat stejně jako efod, ze zlata, modré příze, červenofialové vlny, červené příze a jemně spředeného lnu.+ 16  Když se přeloží, bude mít tvar čtverce. Bude píď* dlouhý a píď široký. 17  Vsadíš do něj vzácné kameny, které budou ve čtyřech řadách. V první řadě bude rubín, topas a smaragd, 18  ve druhé tyrkys, safír a jaspis, 19  ve třetí lešem,* achát a ametyst 20  a ve čtvrté chryzolit, onyx a jadeit. Budou vsazené do zlatých obrouček. 21  Kamenů bude 12 jako Izraelových synů. Na každém kameni bude vyryté jméno jednoho z 12 kmenů tak, jako se vyrývá pečetidlo. 22  Na náprsníku uděláš řetízky z ryzího zlata, které budou spletené jako šňůrka.+ 23  Uděláš dva zlaté kroužky a dáš je na dva horní rohy náprsníku. 24  Ty dvě zlaté šňůrky provlékneš dvěma kroužky na rozích náprsníku. 25  Druhé konce těchto dvou šňůrek provlékneš dvěma obroučkami na ramenních dílech efodu na přední straně. 26  Uděláš další dva zlaté kroužky a připevníš je na dva dolní rohy vnitřní strany náprsníku, která se dotýká efodu.+ 27  A uděláš ještě dva zlaté kroužky, které připevníš na přední stranu efodu pod dvěma ramenními díly blízko místa, kde se připojují k efodu, nad jeho tkaným pásem.+ 28  Náprsník přivážeš modrou šňůrkou tak, že jeho kroužky spojíš s kroužky efodu. Díky tomu bude náprsník držet na svém místě nad tkaným pásem efodu. 29  Když bude Áron vcházet do Svaté, bude na svém srdci nosit náprsník soudu se jmény Izraelových synů jako trvalou připomínku před Jehovou. 30  Do náprsníku soudu dáš urim a tumim,*+ aby byly na Áronově srdci, když bude vcházet před Jehovu. Pokaždé když bude Áron před Jehovou, bude nosit tyto nástroje k souzení Izraelitů na svém srdci. 31  Pod efod uděláš plášť bez rukávů, který bude celý z modré příze.+ 32  Uprostřed bude otvor pro hlavu, který bude olemovaný tkanou obrubou jako otvor pancíře, aby se netrhal. 33  Na celý spodní okraj uděláš granátová jablka z modré příze, červenofialové vlny a červené příze a mezi ně dáš zlaté zvonky. 34  Zlaté zvonky a granátová jablka se budou střídat podél celého okraje pláště. 35  Áron ho bude nosit, když bude sloužit. Kdykoli bude vcházet do svatyně před Jehovu a kdykoli z ní bude vycházet, bude se ozývat cinkání zvonků, aby nezemřel.+ 36  Uděláš zářící destičku z ryzího zlata a vyryješ na ni, jako se vyrývá pečetidlo: ‚Svatost patří Jehovovi.‘+ 37  Připevníš ji modrou šňůrkou na přední stranu turbanu.+ 38  Bude na Áronově čele a Áron bude nést odpovědnost za provinění proti svatým věcem,+ které Izraelité posvětí, když je budou přinášet jako svaté dary. Bude stále na jeho čele, aby Izraelité mohli získat Jehovovo schválení. 39  Utkáš kostkované roucho z jemné lněné příze, uděláš turban z jemného plátna a utkáš šerpu.+ 40  Roucha, šerpy a pokrývky hlavy, které budou krásné a vznešené,+ uděláš i pro Áronovy syny.+ 41  Oblečeš do nich svého bratra Árona a jeho syny, pomažeš je,+ slavnostně je uvedeš do úřadu,*+ posvětíš je a budou mi sloužit jako kněží. 42  Uděláš pro ně také krátké lněné kalhoty,* které jim budou zakrývat nahé tělo.+ Budou sahat od boků po stehna. 43  Áron a jeho synové je budou nosit, když budou vcházet do stanu setkávání nebo přistupovat k oltáři při službě na svatém místě, aby se neprovinili a nezemřeli. To je trvalé nařízení pro něj i jeho potomky.*

Poznámky

Dosl. „všem moudrým v srdci“.
Nebo „pamětní kameny“.
Vzdálenost mezi palcem a malíčkem roztažené dlaně, asi 22,2 cm. Viz příloha B14.
Není jisté, o jaký kámen šlo. Mohl to být jantar, hyacint, opál nebo turmalín.
Dosl. „naplníš jejich ruku“.
Nebo „spodky“.
Dosl. „semeno“.