2. Mojžíšova 36:1–38

  • Příspěvků je víc než dost (1–7)

  • Výroba jednotlivých částí svatostánku (8–38)

36  Becalel, Oholiab a všichni zruční muži,* kterým dal Jehova moudrost a porozumění, aby dokázali vykonat všechnu práci na svatostánku, udělají všechno tak, jak Jehova přikázal.“+  Mojžíš tedy zavolal Becalela, Oholiaba a všechny zručné muže, do jejichž srdcí dal Jehova moudrost,+ všechny, které pobízelo srdce, aby se dobrovolně nabídli k práci.+  Převzali od Mojžíše všechny příspěvky,+ které Izraelité přinesli pro práci na svatostánku. Lid ale ráno co ráno přinášel další dobrovolné dary.  Všichni zruční řemeslníci, kteří začali se svatou prací, jeden za druhým přicházeli  a říkali Mojžíšovi: „Lidé nosí mnohem víc, než je potřeba k práci, kterou Jehova přikázal vykonat.“  Mojžíš tedy nařídil, aby se v celém táboře rozhlásilo: „Muži a ženy, nenoste žádné další příspěvky na stavbu svatostánku.“ A tak lidu zabránili nosit další věci.  Materiálu bylo dost na všechnu práci, která se měla vykonat, dokonce víc než dost.  A tak všichni zruční řemeslníci+ udělali svatostánek+ z deseti stanových látek z jemně spředeného lnu, modré příze, červenofialové vlny a červené příze. Na látky vyšil* cherubíny.+  Každá stanová látka byla 28 loket* dlouhá a 4 lokte široká. Všechny látky byly stejně velké. 10  Potom spojil pět stanových látek k sobě a s dalšími pěti udělal to samé. 11  Na konci jedné spojené látky a na začátku druhé, v místě, kde se látky měly spojit, pak udělal poutka z modré příze. 12  Udělal 50 poutek na jedné stanové látce a 50 poutek na druhé, v místě, kde se měly spojit. Poutka byla proti sobě. 13  Nakonec udělal 50 zlatých spon, kterými spojil látky tak, že svatostánek tvořil jeden celek. 14  Potom udělal stanové látky z kozí srsti pro stan nad svatostánkem. Udělal jich 11.+ 15  Každá stanová látka byla 30 loket dlouhá a 4 lokte široká. Všech 11 látek bylo stejně velkých. 16  Pět jich spojil k sobě a se zbývajícími šesti udělal to samé. 17  Pak udělal 50 poutek na konci jedné spojené látky a 50 poutek na začátku druhé, v místě, kde se měly spojit. 18  Udělal i 50 měděných spon, aby se stan spojil a vznikl jeden celek. 19  Na stan udělal pokrývku z beraních kůží obarvených na červeno a přes ni ještě pokrývku z tuleních kůží.+ 20  Z akáciového dřeva+ potom udělal pro svatostánek dílcové rámy, které stály na výšku.+ 21  Každý dílcový rám byl deset loket vysoký a loket a půl široký. 22  Každý dílcový rám měl dva souběžné čepy.* Tak udělal všechny dílcové rámy svatostánku. 23  Pro jižní stranu svatostánku udělal 20 dílcových rámů. 24  Pod těch 20 dílcových rámů udělal 40 stříbrných zásuvných podstavců: dva podstavce pod jeden dílcový rám se dvěma čepy a dva podstavce pod každý další dílcový rám se dvěma čepy.+ 25  Pro druhou, severní stranu svatostánku udělal 20 dílcových rámů 26  a k nim 40 stříbrných zásuvných podstavců, dva pod jeden dílcový rám a dva pod každý další dílcový rám. 27  Pro zadní, západní stranu svatostánku udělal šest dílcových rámů.+ 28  A dva dílcové rámy udělal jako rohové podpěry svatostánku na jeho dvou zadních rozích. 29  Podpěry byly ze dvou částí, které se odspodu nahoru sbíhaly a nahoře se spojily u prvního kruhu. Tak udělal obě rohové podpěry. 30  Celkem bylo na té straně osm dílcových rámů a 16 stříbrných zásuvných podstavců, dva pod každým dílcovým rámem. 31  Z akáciového dřeva udělal i tyče, pět pro spojení dílcových rámů na jedné straně svatostánku,+ 32  pět pro spojení dílcových rámů na druhé straně svatostánku a pět pro spojení dílcových rámů na zadní, západní straně svatostánku. 33  Prostřední tyč byla umístěna v polovině dílcových rámů a sahala od jednoho konce k druhému. 34  Dílcové rámy potáhl zlatem a udělal k nim zlaté kruhy, do kterých se měly tyče zasouvat. Tyče také potáhl zlatem.+ 35  Potom udělal oponu+ z modré příze, červenofialové vlny, červené příze a jemně spředeného lnu a vyšil na ni cherubíny.+ 36  Pak pro ni udělal čtyři akáciové sloupy, které potáhl zlatem, a také zlaté háčky. Ke sloupům odlil čtyři stříbrné zásuvné podstavce. 37  Pro vchod do stanu udělal zástěnu* utkanou z modré příze, červenofialové vlny, červené příze a jemně spředeného lnu+ 38  a také pět sloupů s háčky. Hlavice sloupů a spoje* k nim potáhl zlatem. Pět zásuvných podstavců ke sloupům bylo z mědi.

Poznámky

Dosl. „každý muž moudrého srdce“.
Zjevně Becalel.
Loket odpovídal 44,5 cm. Viz příloha B14.
Nebo „dvě svislé části“.
Nebo „oponu“.
Nebo spojovací „kroužky, obruče, poutka“.