2. Mojžíšova 40:1–38

  • Stavba svatostánku (1–33)

  • Svatostánek naplňuje Jehovova sláva (34–38)

40  Potom Jehova Mojžíšovi řekl:  „První den prvního měsíce postavíš svatostánek, stan setkávání.+  Umístíš tam truhlu svědectví+ a zastíníš ji oponou.+  Přineseš stůl+ a uspořádáš na něm věci, které na něj patří. Přineseš také svícen+ a zapálíš jeho lampy.+  Před truhlu svědectví pak dáš zlatý oltář pro kadidlo+ a do vchodu svatostánku dáš zástěnu.*+  Oltář pro zápalnou oběť+ postavíš před vchod do svatostánku, stanu setkávání,  a nádrž postavíš mezi stan setkávání a oltář a dáš do ní vodu.+  Kolem dokola uděláš nádvoří+ a do jeho vchodu pověsíš zástěnu.*+  Potom vezmeš olej pomazání+ a pomažeš svatostánek a všechno, co je v něm.+ Posvětíš ho se vším jeho náčiním, takže se stane svatým. 10  Pomažeš oltář pro zápalnou oběť se vším jeho náčiním. Posvětíš ho, takže se stane nejsvětějším oltářem.+ 11  Pomažeš také nádrž s jejím stojanem a posvětíš ji. 12  Potom přivedeš Árona a jeho syny ke vchodu do stanu setkávání a umyješ je vodou.+ 13  Árona oblečeš do svatého oděvu,+ pomažeš ho+ a posvětíš a bude mi sloužit jako kněz. 14  Potom necháš předstoupit jeho syny a oblečeš jim roucha.+ 15  Pomažeš je, jako jsi pomazal jejich otce,+ a budou mi sloužit jako kněží. Tímto pomazáním natrvalo získají kněžský úřad pro sebe a pro další generace svých potomků.“+ 16  Mojžíš udělal všechno tak, jak mu Jehova přikázal.+ Udělal to přesně tak. 17  Svatostánek byl postaven první den prvního měsíce v druhém roce.+ 18  Když ho Mojžíš stavěl, nejdřív položil zásuvné podstavce,+ postavil dílcové rámy,+ zasunul tyče+ a postavil sloupy. 19  Přes svatostánek rozprostřel stanové látky+ a na ně dal pokrývky,+ jak mu Jehova přikázal. 20  Potom vzal tabulky svědectví+ a vložil je do truhly.+ Zasunul její tyče+ a položil na ni víko.+ 21  Přinesl ji do svatostánku a dal na místo oponu,+ takže truhlu svědectví zastínil,+ jak mu Jehova přikázal. 22  Pak do stanu setkávání přinesl stůl,+ postavil ho před oponu na severní stranu svatostánku 23  a uspořádal na něm před Jehovou chleby,+ jak mu Jehova přikázal. 24  Svícen+ umístil ve stanu setkávání naproti stolu na jižní stranu svatostánku. 25  Pak před Jehovou zapálil lampy,+ jak mu Jehova přikázal. 26  Zlatý oltář+ umístil ve stanu setkávání před oponu, 27  aby na něm dýmalo+ vonné kadidlo,+ jak mu Jehova přikázal. 28  Potom dal zástěnu*+ do vchodu do svatostánku. 29  Oltář pro zápalnou oběť+ umístil u vchodu do svatostánku, stanu setkávání, aby na něm mohl předložit zápalnou+ a obilnou oběť, jak mu Jehova přikázal. 30  Potom postavil mezi stan setkávání a oltář nádrž a dal do ní vodu na mytí.+ 31  Mojžíš, Áron a jeho synové si u ní myli ruce a nohy. 32  Kdykoli vcházeli do stanu setkávání nebo přistupovali k oltáři, umývali se,+ jak Jehova přikázal Mojžíšovi. 33  Nakonec udělal kolem svatostánku a oltáře nádvoří+ a pověsil zástěnu* do vchodu do nádvoří.+ Tak Mojžíš celé dílo dokončil. 34  A stan setkávání zakryl oblak a svatostánek naplnila Jehovova sláva.+ 35  Mojžíš nemohl do stanu setkávání vejít, protože nad ním zůstával oblak a Jehovova sláva naplnila svatostánek.+ 36  Pokaždé když se oblak zvedl z místa nad svatostánkem, Izraelité se vydávali na cestu. Tak se to dělo při všech etapách jejich cesty.+ 37  Pokud se ale oblak nezvedl, nevydali se na cestu a zůstali na místě až do dne, kdy se zvedl.+ 38  Ve dne byl nad svatostánkem Jehovův oblak a v noci nad ním byl oheň, takže ho viděl celý izraelský lid při všech etapách své cesty.+

Poznámky

Nebo „oponu“.
Nebo „oponu“.
Nebo „oponu“.
Nebo „oponu“.