2. Mojžíšova 24:1–18

  • Lid souhlasí, že bude dodržovat smlouvu (1–11)

  • Mojžíš na hoře Sinaj (12–18)

24  Potom Mojžíšovi řekl: „Vystup k Jehovovi, ty a Áron, Nadab a Abihu+ a 70 izraelských starších a zdálky se pokloníte.  K Jehovovi se přiblíží jen Mojžíš, ostatní by se přibližovat neměli. Lid by s ním neměl vystoupit.“+  Potom se Mojžíš vrátil a předal lidu všechna Jehovova slova a soudcovská rozhodnutí.+ Všechen lid jednohlasně odpověděl: „Budeme dělat všechno, co Jehova řekl.“+  Mojžíš tedy všechna Jehovova slova zapsal.+ Pak brzy ráno vstal a postavil na úpatí hory oltář a 12 sloupů odpovídajících 12 izraelským kmenům.  Potom poslal izraelské mladé muže, aby Jehovovi přinesli zápalné oběti a obětovali býky jako oběti společenství.+  Mojžíš vzal krev obětí, polovinu dal do misek a druhou polovinou pokropil oltář.  Pak vzal knihu smlouvy a nahlas ji přečetl lidu.+ A lid řekl: „Budeme dělat všechno, co Jehova řekl, a budeme poslušní.“+  Mojžíš vzal krev, pokropil lid+ a řekl: „Toto je krev smlouvy, kterou s vámi Jehova uzavřel na základě všeho, co jste právě slyšeli.“+  Mojžíš a Áron, Nadab a Abihu a 70 izraelských starších vystoupili 10  a uviděli Boha Izraele.+ Pod jeho nohama bylo něco jako safírová dlažba, čistá jako samotné nebe.+ 11  Bůh na ty významné izraelské muže nevztáhl ruku.+ Měli vidění pravého Boha a jedli a pili. 12  Jehova Mojžíšovi řekl: „Vystup ke mně na horu a zůstaň tu. Dám ti kamenné tabulky se zákony a přikázáními, které napíšu pro jejich poučení.“+ 13  Mojžíš a jeho pomocník Jozue+ se tedy vydali k hoře pravého Boha a Mojžíš na ni vyšel.+ 14  Před odchodem řekl starším: „Čekejte tady na nás, dokud se nevrátíme.+ Budou tu s vámi Áron a Chur.+ Kdo bude mít nějaký spor, může jít za nimi.“+ 15  Pak Mojžíš vyšel na horu, kterou zahaloval oblak.+ 16  Jehovova sláva+ zůstávala na hoře Sinaj+ a oblak ji zahaloval šest dnů. Sedmý den Bůh zavolal na Mojžíše zprostřed oblaku. 17  Izraelitům se Jehovova sláva jevila jako planoucí oheň na vrcholku hory. 18  Mojžíš vešel do oblaku a vystoupil na horu.+ Zůstal na hoře 40 dnů a 40 nocí.+

Poznámky