2. Mojžíšova 35:1–35

  • Pokyny k sabatu (1–3)

  • Příspěvky na svatostánek (4–29)

  • Becalel a Oholiab naplněni duchem (30–35)

35  Potom Mojžíš svolal celý izraelský národ a řekl mu: „Jehova přikazuje toto:+  Šest dnů se smí pracovat, ale sedmý den pro vás bude svatý, bude to sabat, den odpočinku zasvěcený Jehovovi.+ Kdo v něm bude pracovat, bude usmrcen.+  V sabatní den si v žádném svém příbytku nerozděláte oheň.“  Pak Mojžíš celému izraelskému národu řekl: „Jehova přikazuje toto:  ‚Vyberte mezi sebou příspěvky pro Jehovu.+ Ať každý, kdo má ochotné srdce,+ přinese Jehovovi jako příspěvek zlato, stříbro, měď,  modrou přízi, červenofialovou vlnu, červenou přízi, jemnou lněnou přízi, kozí srst,+  beraní kůže obarvené na červeno, tulení kůže, akáciové dřevo,  olej do lamp, balzám na olej pomazání a na vonné kadidlo+  a onyxy a jiné kameny ke vsazení do efodu+ a do náprsníku.+ 10  Ať všichni zruční řemeslníci,*+ kteří jsou mezi vámi, přijdou a udělají všechno, co Jehova přikázal: 11  svatostánek se všemi jeho částmi a pokrývkami, jeho spony, dílcové rámy, tyče, sloupy a zásuvné podstavce, 12  truhlu+ a její tyče,+ víko+ a oddělující oponu,+ 13  stůl,+ jeho tyče a všechno jeho náčiní a chléb vystavení,+ 14  svícen+ s jeho náčiním a lampami a olej ke svícení,+ 15  oltář pro kadidlo+ a jeho tyče, olej pomazání a vonné kadidlo,+ zástěnu* pro vchod do svatostánku, 16  oltář pro zápalnou oběť+ a jeho měděný rošt, tyče a všechno náčiní, nádrž se stojanem,+ 17  závěsy nádvoří,+ jeho sloupy a zásuvné podstavce, zástěnu* pro vchod do nádvoří, 18  stanové kolíky svatostánku, stanové kolíky nádvoří a jejich šňůry,+ 19  jemně tkané oděvy+ pro službu ve svatyni, svatý oděv pro kněze Árona+ a oděvy jeho synů pro kněžskou službu.‘“ 20  Celý izraelský národ pak od Mojžíše odešel. 21  Potom všichni, koho pobízelo srdce+ a kdo měli ochotného ducha, přišli a přinesli svůj příspěvek pro Jehovu na stan setkávání, na veškerou službu v něm a na svaté oděvy. 22  Přicházeli muži i ženy, každý, kdo měl ochotné srdce, a přinášeli brože, náušnice, prsteny a jiné šperky a nejrůznější zlaté předměty. Všichni to zlato přinášeli jako oběť* Jehovovi.+ 23  A všichni, kdo měli modrou přízi, červenofialovou vlnu, červenou přízi, jemnou lněnou přízi, kozí srst, beraní kůže obarvené na červeno a tulení kůže, to přinesli. 24  Všichni, kdo chtěli přispět stříbrem a mědí, to přinesli jako příspěvek pro Jehovu a všichni, kdo měli akáciové dřevo, které bylo k práci potřeba, ho přinesli. 25  Všechny zručné ženy+ předly a přinášely to, co vlastnoručně vyrobily: modrou přízi, červenofialovou vlnu, červenou přízi a jemnou lněnou přízi. 26  A všechny zručné ženy, jejichž srdce je pobízelo, spřádaly kozí srst. 27  Náčelníci přinášeli onyxy a jiné kameny ke vsazení do efodu a do náprsníku+ 28  a také balzám a olej, které se měly použít ke svícení a na přípravu oleje pomazání+ a vonného kadidla.+ 29  Všichni muži a ženy, které podněcovalo srdce, přinesli něco na dílo, které Jehova prostřednictvím Mojžíše přikázal udělat. Izraelité to přinesli Jehovovi jako dobrovolný dar.+ 30  Potom Mojžíš řekl Izraelitům: „Jehova vybral Becalela, syna Uriho, syna Chura z kmene Juda.+ 31  Naplnil ho Božím duchem, aby měl moudrost, porozumění a znalost každého řemesla 32  a dokázal vytvářet umělecké předměty, pracovat se zlatem, stříbrem a mědí, 33  opracovávat a vsazovat kameny a dělat veškerou uměleckou práci se dřevem. 34  Obdařil ho i schopností vyučovat, jeho a Achisamakova syna Oholiaba+ z kmene Dan. 35  Dal jim schopnost*+ dělat jakoukoli řemeslnou práci, vyšívat a tkát s použitím modré příze, červenofialové vlny, červené příze a jemné lněné příze a pracovat na stavu. Tito muži budou dělat veškerou práci a navrhovat plány.

Poznámky

Dosl. „moudří v srdci“.
Nebo „oponu“.
Nebo „oponu“.
Nebo „oběť pohupování“.
Dosl. „moudrost srdce“.