2. Mojžíšova 4:1–31

  • Tři znamení, která má Mojžíš provést (1–9)

  • Mojžíš se cítí nedostatečný (10–17)

  • Mojžíš se vrací do Egypta (18–26)

  • Mojžíš se znovu setkává s Áronem (27–31)

4  Mojžíš namítl: „Ale dejme tomu, že mi neuvěří a nebudou mě poslouchat.+ Co když řeknou ‚Jehova se ti neobjevil‘?“  Jehova se ho zeptal: „Co máš v ruce?“ „Hůl,“ odpověděl.  Bůh řekl: „Hoď ji na zem.“ Hodil ji tedy na zem a ona se změnila v hada.+ Mojžíš se lekl a uskočil před ním.  Jehova Mojžíšovi řekl: „Natáhni ruku a chyť ho za ocas.“ Natáhl tedy ruku, chytil hada a ten se v jeho ruce změnil v hůl.  Bůh pak řekl: „To uděláš, aby uvěřili, že se ti objevil Jehova, Bůh jejich praotců, Bůh Abrahama, Bůh Izáka a Bůh Jákoba.“+  Jehova mu dále řekl: „Zastrč prosím ruku do horního záhybu svého oděvu.“ Zastrčil tedy ruku do záhybu svého oděvu. Když ji vytáhl, ruka byla postižena malomocenstvím. Byla bílá jako sníh!+  Pak Bůh řekl: „Vrať ruku do horního záhybu svého oděvu.“ Udělal to, a když ji vytáhl, ruka byla zdravá jako zbytek těla!  Bůh řekl: „Pokud ti neuvěří a nepřesvědčí je první znamení, přesvědčí je to druhé.+  Pokud neuvěří ani těmto dvěma znamením a nebudou tě poslouchat, nabereš trochu vody z Nilu, vyliješ ji na suchou zem a voda se na zemi změní v krev.“+ 10  Mojžíš ale Jehovovi řekl: „Omlouvám se, Jehovo, ale nejsem dobrý řečník. Nikdy jsem nebyl a nestal jsem se jím ani teď, když mluvíš se svým sluhou. Mám totiž pomalá ústa* a pomalý jazyk.“+ 11  Jehova mu řekl: „Kdo dal člověku ústa? A kdo může člověka udělat němým nebo hluchým, vidoucím nebo slepým? Nejsem to já, Jehova? 12  A teď jdi. Až budeš mluvit, budu s tebou* a dám ti vědět,* co máš říkat.“+ 13  Ale on namítl: „Omlouvám se, Jehovo, ale pošli prosím někoho jiného.“ 14  Tehdy se Jehova na Mojžíše rozzlobil a řekl: „A co tvůj bratr, Levita Áron?+ Vím, že umí dobře mluvit. Právě je na cestě sem, aby se s tebou setkal. Až tě uvidí, bude mít* velkou radost.+ 15  Promluvíš s ním a předáš mu moje slova.+ Až budete mluvit, budu s vámi+ a dám vám vědět, co máte dělat. 16  On bude mluvit k lidu místo tebe a bude tvým mluvčím a ty mu budeš sloužit jako Bůh.*+ 17  A tuto hůl si vezmeš do ruky a budeš s ní provádět znamení.“+ 18  A tak se Mojžíš vrátil ke svému tchánu Jetrovi+ a řekl mu: „Rád bych šel za svými bratry do Egypta a podíval se, jestli ještě žijí.“ Jetro mu řekl: „Dobře, jdi v pokoji.“ 19  Když byl Mojžíš ještě v Midianu, Jehova mu řekl: „Jdi, vrať se do Egypta, protože všichni, kdo tě chtěli zabít,* jsou už mrtví.“+ 20  Mojžíš tedy vzal svou manželku a syny, posadil je na osla a vydal se zpátky do Egypta. Do ruky si vzal hůl pravého Boha. 21  A Jehova mu řekl: „Až se vrátíš do Egypta, proveď před faraonem všechny zázraky, ke kterým jsem ti dal moc.+ Ale já dovolím, aby se jeho srdce zatvrdilo,+ a nepropustí lid.+ 22  Řekneš faraonovi: ‚Toto říká Jehova: „Izrael je můj syn, můj prvorozený.+ 23  Říkám ti, nech mého syna jít, aby mi sloužil. Pokud ho nenecháš jít, zabiji tvého syna, tvého prvorozeného.“‘“+ 24  Když se cestou zastavili, aby přenocovali, setkal se s ním Jehova+ a chtěl ho* usmrtit.+ 25  A tak Cippora+ vzala pazourek,* obřezala svého syna a hodila předkožku k jeho nohám.* Řekla: „Jsi pro mě ženichem krve.“ 26  A tak ho Bůh nechal být. Tehdy řekla „ženichem krve“ kvůli obřízce. 27  Potom Jehova řekl Áronovi: „Jdi do pustiny a setkáš se s Mojžíšem.“+ Šel tedy, setkal se s ním na hoře pravého Boha+ a pozdravil ho polibkem. 28  Mojžíš pověděl Áronovi o všem, co mu řekl Jehova, který ho poslal,+ a o všech znameních, která mu přikázal provést.+ 29  Mojžíš a Áron potom šli a shromáždili všechny izraelské starší.+ 30  Áron jim pověděl všechno, co Jehova řekl Mojžíšovi, a on před očima lidu provedl ta znamení.+ 31  A lid uvěřil.+ Když Izraelité slyšeli, že Jehova k nim obrátil svou pozornost+ a že viděl jejich trápení,+ padli na kolena a klaněli se až k zemi.

Poznámky

Nebo „řeč“.
Dosl. „s tvými ústy“.
Dosl. „budu tě učit“.
Dosl. „jeho srdce bude mít“.
Nebo „pro něj budeš zástupcem Boha“.
Nebo „usilovali o tvou duši“.
Může se vztahovat na Mojžíšova syna.
Nebo „pazourkový nůž“.
Možná k nohám anděla.