2. Mojžíšova 2:1–25

  • Narození Mojžíše (1–4)

  • Mojžíše adoptuje faraonova dcera (5–10)

  • Mojžíš utíká do Midianu a žení se s Cipporou (11–22)

  • Bůh slyší nářek Izraelitů (23–25)

2  Asi v té době si jeden muž z kmene Levi vzal za manželku ženu ze svého kmene.+  Ta žena otěhotněla a porodila syna. Když viděla, jak je krásný, tři měsíce ho skrývala.+  Když už ho nedokázala dál skrývat,+ vzala papyrový košík,* potřela ho živicí* a smolou, položila do něj dítě a dala ho do rákosí u břehu Nilu.  Jeho sestra+ se postavila opodál, aby viděla, co se s ním stane.  Tehdy se do Nilu přišla vykoupat faraonova dcera a její služebné se procházely podél řeky. V rákosí zahlédla košík a okamžitě poslala svou otrokyni, aby ho přinesla.+  Když ho otevřela, uviděla plačícího chlapečka. Bylo jí ho líto a řekla: „To je jedno z hebrejských dětí.“  Jeho sestra se pak faraonovy dcery zeptala: „Mám jít a zavolat kojnou z Hebrejek, aby ti dítě kojila?“  „Jdi!“ odpověděla jí. Dívka hned šla a přivedla matku dítěte.+  Faraonova dcera jí řekla: „Vezmi to dítě k sobě, koj ho a já ti budu platit.“ Žena tedy dítě vzala a kojila ho. 10  Když chlapec povyrostl, přivedla ho k faraonově dceři a ta ho přijala za svého syna.+ Dala mu jméno Mojžíš* a řekla: „Vždyť jsem ho vytáhla z vody.“+ 11  Jednou, když už byl dospělý,* šel Mojžíš za svými bratry a viděl, jak těžce pracují.+ Vtom zahlédl nějakého Egypťana, jak bije jednoho z jeho hebrejských bratrů. 12  Rozhlédl se, a když nikoho neviděl, zabil toho Egypťana a zahrabal ho do písku.+ 13  Druhý den za nimi šel znovu. Byli tam dva Hebrejci, kteří se prali. Tomu, který nebyl v právu, řekl: „Proč biješ svého bratra?“+ 14  Ten mu odpověděl: „Kdo tě nad námi jmenoval knížetem a soudcem? Chceš mě zabít, tak jako jsi zabil toho Egypťana?“+ Mojžíš dostal strach a řekl si: „Určitě se o tom už ví!“ 15  Když se o tom doslechl faraon, chtěl Mojžíše zabít, ale Mojžíš před ním utekl do midianské země.+ Tam se posadil u studny. 16  Midianský kněz+ měl sedm dcer a ty přišly načerpat vodu a naplnit koryta, aby napojily otcovo stádo ovcí. 17  Jako obvykle přišli pastýři a odehnali je, ale Mojžíš vstal, pomohl* ženám a také napojil jejich stádo. 18  Když přišly domů, jejich otec Reuel*+ se jich zeptal: „Jak to, že jste se dnes vrátily tak brzy?“ 19  Odpověděly mu: „Nějaký Egypťan+ nás ochránil před pastýři, a dokonce nám načerpal vodu a napojil stádo.“ 20  Řekl svým dcerám: „Ale kde je? Proč jste ho tam nechaly? Zavolejte ho, ať se s námi nají.“ 21  Mojžíš souhlasil, že u toho muže bude bydlet, a ten mu dal svou dceru Cipporu+ za manželku. 22  Ta za čas porodila syna a Mojžíš mu dal jméno Geršom.*+ Řekl totiž: „Usadil jsem se jako cizinec v cizí zemi.“+ 23  Po mnoha letech* egyptský král zemřel,+ ale Izraelité dál naříkali a křičeli kvůli těžkému otroctví a stále volali k pravému Bohu a prosili ho o pomoc.+ 24  Bůh uslyšel jejich nářek+ a připomněl si svou smlouvu s Abrahamem, Izákem a Jákobem.+ 25  Bůh tedy k Izraelitům obrátil pozornost. Bůh si jich všiml.

Poznámky

Nebo „schránku“.
Nebo „přírodním asfaltem“.
Znamená „vytažený“, tj. zachráněný z vody.
Nebo „když sílil“.
Nebo „ochránil“.
Tj. Jetro.
Znamená „cizinec tam“.
Dosl. „dnech“.