2. Mojžíšova 31:1–18

  • Řemeslníci naplněni Božím duchem (1–11)

  • Sabat – znamení mezi Bohem a Izraelem (12–17)

  • Dvě kamenné tabulky (18)

31  Jehova dál mluvil k Mojžíšovi:  „Vybral jsem* Becalela,+ syna Uriho, syna Chura z kmene Juda.+  Naplním ho Božím duchem, aby měl moudrost, porozumění a znalost každého řemesla  a dokázal vytvářet umělecké předměty, pracovat se zlatem, stříbrem a mědí,  opracovávat a vsazovat kameny+ a dělat veškerou práci se dřevem.+  Jako pomocníka mu dávám Achisamakova syna Oholiaba+ z kmene Dan a naplním moudrostí všechny zručné řemeslníky,* aby udělali všechno, co jsem ti přikázal:+  stan setkávání,+ truhlu svědectví+ a víko,+ které bude na ní, všechno náčiní stanu –  stůl+ s jeho náčiním, svícen z ryzího zlata se vším jeho náčiním+ a oltář pro kadidlo+  oltář pro zápalnou oběť+ se vším jeho náčiním, nádrž a její stojan,+ 10  jemně tkané oděvy, svatý oděv pro kněze Árona a oděvy jeho synů pro kněžskou službu,+ 11  olej pomazání a vonné kadidlo pro svatyni.+ Udělají všechno tak, jak jsem ti přikázal.“ 12  Jehova také řekl Mojžíšovi: 13  „Promluv k Izraelitům a řekni jim: ‚Pečlivě zachovávejte mé sabaty.+ Jsou totiž znamením mezi mnou a vámi, které vám bude po všechny generace připomínat, že já, Jehova, vás posvěcuji. 14  Budete zachovávat sabat, protože je pro vás svatý.+ Kdo ho znesvětí, bude usmrcen. Pokud bude někdo o sabatu dělat nějakou práci, bude usmrcen.*+ 15  Šest dnů se smí pracovat, ale sedmý den je sabat, den odpočinku.+ Je pro Jehovu svatý. Kdo bude v sabatní den pracovat, bude usmrcen. 16  Izraelité budou zachovávat sabat, budou ho zachovávat po všechny své generace. Je to trvalá smlouva. 17  Mezi mnou a izraelským lidem je to trvalé znamení.+ Vždyť v šesti dnech Jehova udělal nebe a zemi a sedmý den přestal pracovat a začal odpočívat.‘“+ 18  Když Bůh domluvil s Mojžíšem na hoře Sinaj, dal mu dvě tabulky svědectví,+ kamenné tabulky popsané Božím prstem.+

Poznámky

Dosl. „povolal jsem jmenovitě“.
Dosl. „všechny moudré v srdci“.
Dosl. „odříznut ze středu svého lidu“.