Prvá Mojžišova 43:1–34

  • Jozefovi bratia idú znovu do Egypta a berú aj Benjamína (1 – 14)

  • Jozefovo ďalšie stretnutie s bratmi (15 – 23)

  • Jozef hostí svojich bratov (24 – 34)

43  Na krajinu doliehal krutý hlad.+  Keď dojedli to, čo priniesli z Egypta,+ otec im povedal: „Choďte pre nás znovu kúpiť trochu obilia.“  Ale Júda mu odpovedal: „Ten muž nás jasne varoval: ‚Bez vášho brata sa tu neukazujte.‘+  Ak pošleš nášho brata s nami, pôjdeme a nakúpime obilie.  Ale ak ho nepošleš, nepôjdeme, lebo ten muž nám povedal: ‚Bez vášho brata sa tu neukazujte.‘“+  A Izrael+ sa spýtal: „Ako ste mi to mohli urobiť? Prečo ste mu povedali, že máte ešte jedného brata?“  Odpovedali: „Ten muž chcel vedieť viac o nás a o našich príbuzných a vypytoval sa: ‚Žije ešte váš otec? Máte ešte ďalších bratov?‘ Keď sa na to pýtal, tak sme mu to povedali.+ Ako sme mohli tušiť, že povie: ‚Priveďte svojho brata‘?“+  Júda na svojho otca Izraela naliehal: „Pošli chlapca so mnou,+ aby sme sa mohli vydať na cestu. Tak nezomrieme+ ani my, ani ty, ani naše deti.+  Ručím za jeho bezpečnosť.+ Ak sa s ním nevrátim a neprivediem ti ho späť, môžeš ma brať na zodpovednosť. Budem za to niesť vinu* po celý svoj život. 10  Keby sme sa nezdržiavali, už sme mohli byť dvakrát tam a späť.“ 11  Ich otec Izrael im povedal: „Keď to tak musí byť, urobte toto: Naberte do svojich vriec z najlepších plodov zeme a doneste ich tomu mužovi ako dar:+ trochu balzamu,+ trochu medu, ladánovú živicu, živicovú kôru,+ pistácie a mandle. 12  Vezmite so sebou dvojnásobnú sumu peňazí a zoberte aj peniaze, ktoré ste našli vo vreciach.+ Možno to bol omyl. 13  Vezmite svojho brata a choďte, vráťte sa k tomu mužovi. 14  A nech vám Všemohúci Boh pomôže získať priazeň toho muža, aby vám prepustil Simeona i Benjamína. Ak mám stratiť svoje deti, budem sa s tým musieť zmieriť.“+ 15  Muži vzali ten dar a dvojnásobnú sumu peňazí a vydali sa spolu s Benjamínom do Egypta. A znovu predstúpili pred Jozefa.+ 16  Keď Jozef uvidel, že je s nimi aj Benjamín, povedal správcovi svojho domu: „Zaveď tých mužov do domu, zabi zvieratá a priprav jedlo, lebo tí muži budú so mnou napoludnie jesť.“ 17  Správca ihneď urobil, čo mu Jozef prikázal,+ a vzal mužov do Jozefovho domu. 18  Ale keď ich tam priviedli, tí muži dostali strach a hovorili si: „Zobrali nás sem pre tie peniaze, čo nám vrátili do vriec. Teraz nás napadnú, zoberú si naše osly a nás odvedú do otroctva!“+ 19  Pristúpili k Jozefovmu správcovi a pri vchode do domu mu povedali: 20  „Prepáč nám, pane! Už sme tu raz boli nakúpiť obilie.+ 21  Ale keď sme sa cestou späť utáborili na noc a otvorili sme vrecia, všetci sme našli navrchu svoje peniaze.+ Radi by sme ich osobne vrátili. 22  A priniesli sme ďalšie peniaze, aby sme mohli nakúpiť obilie. Nevieme, kto nám vložil peniaze do vriec.“+ 23  Ale správca im povedal: „Nebojte sa, všetko je v poriadku. Ten poklad vám dal do vriec váš Boh a Boh vášho otca. Vaše peniaze sa ku mne dostali.“ Potom k nim priviedol Simeona.+ 24  A správca zaviedol tých mužov do Jozefovho domu, priniesol im vodu, aby si umyli nohy, a dal krmivo ich oslom. 25  Potom bratia pripravili pre Jozefa dar,+ lebo počuli, že napoludnie príde a že budú spolu jesť.+ 26  Keď Jozef prišiel do domu, dali mu dar a vrhli sa pred ním na zem.+ 27  Jozef sa zaujímal, ako sa majú, a spýtal sa: „Ako sa darí vášmu zostarnutému otcovi, o ktorom ste mi rozprávali? Žije ešte?“+ 28  Oni odpovedali: „Tvojmu sluhovi, nášmu otcovi, sa darí dobre, ešte žije.“ Potom sa mu poklonili a vrhli sa pred ním na zem.+ 29  Keď zdvihol zrak, uvidel svojho brata Benjamína, syna svojej matky,+ a spýtal sa: „To je váš najmladší brat, o ktorom ste mi hovorili?“+ A dodal: „Nech ti Boh prejaví priazeň, syn môj.“ 30  Nato rýchlo vyšiel von, lebo pri pohľade na brata ho premohli city a do očí sa mu tlačili slzy. Zašiel do izby, aby bol sám, a rozplakal sa.+ 31  Potom si umyl tvár, a keď sa upokojil, vyšiel von a povedal: „Podávajte jedlo.“ 32  A sluhovia začali podávať jedlo, zvlášť Jozefovi, zvlášť jeho bratom a zvlášť Egypťanom, ktorí jedávali v jeho dome. Egypťania totiž nemohli jesť s Hebrejmi, lebo to považovali za odporné.+ 33  Bratov posadili pred Jozefa, od najstaršieho, ktorý mal právo prvorodeného,+ až po najmladšieho. A oni v úžase pozerali jeden na druhého. 34  Jozef im dával nosiť jedlá zo svojho stola, ale Benjamínove porcie boli päťkrát väčšie ako porcie ostatných.+ A tak spolu jedli a pili až do sýtosti.

Poznámky pod čiarou

Al. „za to vinný hriechom“.