Prejsť na článok

Prejsť na obsah

B9

Svetové veľmoci z knihy Daniel

Babylon

Daniel 2:32, 36–38; 7:4

607 pred n. l. kráľ Nabuchodonozor dobýja Jeruzalem

Médo-Perzia

Daniel 2:32, 39; 7:5

539 pred n. l. médo-perzské vojská dobýjajú Babylon

537 pred n. l. Kýros vydáva výnos o návrate Židov do Jeruzalema

Grécko

Daniel 2:32, 39; 7:6

331 pred n. l. Alexander Veľký poráža Perziu

Rím

Daniel 2:33, 40; 7:7

63 pred n. l. Rímska ríša si podmaňuje Izrael

70 n. l. Jeruzalem je zničený

Anglo-Amerika

Daniel 2:33, 41–43

1914 – 1918 cez prvú svetovú vojnu vzniká anglo-americká svetová veľmoc