Prvá Mojžišova 27:1–46

27  Keď Izák zostarol a zrak sa mu natoľko zhoršil, že už nevidel, zavolal na svojho staršieho syna Ezaua:+ „Syn môj!“ On odpovedal: „Áno, otec?“  Izák povedal: „Som už starý a neviem, koľko ešte budem žiť.  Vezmi svoje zbrane – luk a šípy –, vyjdi na pole a ulov pre mňa nejakú divinu.+  Priprav mi chutné jedlo, aké mám rád, a prines mi ho, nech sa najem a požehnám ťa, skôr ako zomriem.“  Rebeka však počúvala, čo Izák hovorí Ezauovi. Len čo Ezau odišiel na pole, aby niečo ulovil a priniesol to,+  Rebeka povedala Jakobovi:+ „Práve som počula, ako tvoj otec hovorí tvojmu bratovi Ezauovi:  ‚Prines mi nejakú divinu a priprav mi chutné jedlo, nech sa najem a požehnám ťa pred Jehovom, skôr ako zomriem.‘+  Teraz ma, syn môj, dobre počúvaj a urob, čo ti hovorím.+  Choď k stádu a prines dve pekné kozliatka. Ja z nich pripravím chutné jedlo pre tvojho otca, také, aké má rád. 10  Potom to zanesieš svojmu otcovi, aby sa najedol a požehnal ťa, skôr ako zomrie.“ 11  Jakob svojej matke Rebeke povedal: „Ale môj brat Ezau je chlpatý+ a ja nie. 12  Čo ak ma otec ohmatá?+ Bude si myslieť, že sa mu posmievam, a potom ma prekľaje, nie požehná.“ 13  Ale matka mu povedala: „Nech tá kliatba padne na mňa, syn môj. Len ma poslúchni, choď a prines mi tie kozliatka.“+ 14  A tak šiel, priniesol ich matke a ona pripravila otcovo obľúbené jedlo. 15  Rebeka potom vzala zo stanu najlepší odev svojho staršieho syna Ezaua a obliekla ho svojmu mladšiemu synovi Jakobovi.+ 16  Ruky a krk mu pozakrývala kožou z kozliat.+ 17  Potom mu podala chutné jedlo a chlieb, ktorý pripravila.+ 18  On vošiel k svojmu otcovi a povedal: „Otec!“ „Áno?“ odpovedal Izák a spýtal sa: „Kto si? Ezau alebo Jakob?“ 19  Jakob povedal svojmu otcovi: „Som Ezau, tvoj prvorodený.+ Urobil som, ako si mi povedal. Sadni si, prosím, a zjedz niečo z mojej diviny, aby si ma mohol požehnať.“+ 20  Ale Izák svojmu synovi povedal: „Ako sa ti podarilo tak rýchlo niečo uloviť, syn môj?“ On odpovedal: „To Jehova, tvoj Boh, mi pomohol.“ 21  Izák mu povedal: „Poď bližšie, syn môj, aby som ťa ohmatal a zistil, či si naozaj môj syn Ezau.“+ 22  Jakob podišiel k svojmu otcovi Izákovi, ten ho ohmatal a povedal: „Hlas je Jakobov, ale ruky sú Ezauove.“+ 23  Nespoznal ho, lebo jeho ruky boli chlpaté ako ruky jeho brata Ezaua. A požehnal ho.+ 24  Spýtal sa ho: „Si naozaj môj syn Ezau?“ On odpovedal: „Áno, som.“ 25  Izák povedal: „Syn môj, podaj mi tú divinu, nech sa najem a požehnám ťa.“ Podal mu to a on jedol, dal mu aj víno a on sa napil. 26  Potom mu jeho otec Izák povedal: „Poď bližšie, syn môj, a pobozkaj ma.“+ 27  Jakob prišiel bližšie, pobozkal ho a Izák zacítil vôňu jeho odevu.+ Vtedy ho požehnal a povedal: „Vôňa môjho syna je ako vôňa poľa, ktoré požehnal Jehova. 28  Nech ti pravý Boh dá nebeskú rosu+ a úrodnú pôdu+ a hojnosť obilia a mladého vína.+ 29  Nech ti slúžia ľudia a nech sa ti klaňajú národy. Panuj nad svojimi bratmi a nech sa ti klaňajú synovia tvojej matky.+ Nech je prekliaty každý, kto ťa bude preklínať, a nech je požehnaný každý, kto ťa bude žehnať.“+ 30  Len čo Izák požehnal Jakoba a on vyšiel od svojho otca, Jakobov brat Ezau sa vrátil z lovu.+ 31  Aj on pripravil chutné jedlo, priniesol ho svojmu otcovi a povedal: „Otec, vstaň a zjedz niečo z diviny, ktorú som ulovil, aby si ma mohol požehnať.“ 32  Jeho otec Izák sa ho opýtal: „Kto si?“ On odpovedal: „To som ja, Ezau, tvoj prvorodený.“+ 33  Izák sa veľmi roztriasol a povedal: „Kto to teda bol, čo ulovil divinu a priniesol mi ju? Už som z nej jedol, skôr ako si prišiel. Požehnal som ho a bude požehnaný!“ 34  Keď Ezau počul slová svojho otca, začal hlasno a roztrpčene kričať a naliehať na svojho otca: „Požehnaj ma, otec! Aj mňa!“+ 35  Ale on povedal: „Tvoj brat prišiel a podvodom získal požehnanie, ktoré malo patriť tebe.“ 36  Ezau zvolal: „Právom dostal meno Jakob!* Už dva razy zabral moje miesto!+ Najprv mi zobral moje právo prvorodeného+ a teraz ma obral aj o požehnanie.“+ A spýtal sa: „Pre mňa už nemáš požehnanie?“ 37  Izák odpovedal Ezauovi: „Urobil som ho tvojím pánom+ a všetkých jeho bratov som mu dal za sluhov a obdaroval som ho obilím a mladým vínom.+ Čo by som mohol urobiť pre teba, syn môj?“ 38  Ezau svojmu otcovi povedal: „Otec, máš iba jedno požehnanie? Požehnaj i mňa, otec! Aj mňa!“ Nato sa Ezau hlasno rozplakal.+ 39  Jeho otec Izák mu odpovedal: „Ďaleko od úrodnej pôdy bude tvoje bydlisko a ďaleko od nebeskej rosy.+ 40  Budeš sa živiť svojím mečom+ a budeš slúžiť svojmu bratovi.+ Ale keď už to nebudeš môcť znášať, zhodíš jeho jarmo zo svojej šije.“+ 41  A Ezau znenávidel Jakoba pre požehnanie, ktoré mu dal jeho otec,+ a hovoril si: „Blíži sa obdobie* smútku za mojím otcom.+ Potom svojho brata Jakoba zabijem.“ 42  Keď Rebeke oznámili, čo zamýšľa jej starší syn Ezau, hneď si dala zavolať svojho mladšieho syna Jakoba a povedala mu: „Tvoj brat Ezau sa ti chce pomstiť, chce ťa zabiť.* 43  Teraz ma počúvaj, syn môj: Zober sa a uteč k môjmu bratovi Lábanovi do Cháranu.+ 44  Zostaň uňho nejaký čas, kým sa neutíši zúrivosť tvojho brata, 45  kým ho neprejde hnev a nezabudne, čo si mu urobil. Potom po teba pošlem a vrátiš sa. Prečo by som vás oboch mala stratiť v jeden deň?“ 46  Potom Rebeka hovorila Izákovi: „Sprotivil sa mi život pre tie Chetitky.+ Ak si aj Jakob zoberie za ženu jednu z Chetitiek, ktoré žijú v tomto kraji, už sa mi ani nebude chcieť žiť.“+

Poznámky pod čiarou

Význ. „držiaci pätu; ten, kto zaberá niečie miesto“.
Dosl. „dni“.
Al. „sa utešuje, že ťa zabije“.