Prvá Mojžišova 30:1–43

30  Keď Ráchel videla, že stále nemá deti, začala žiarliť na svoju sestru a hovorila Jakobovi: „Daj mi deti, inak zomriem.“  Jakob sa na Ráchel nahneval a povedal: „Som azda Boh? To on ti odoprel deti.“*  Ona odpovedala: „Tu máš moju otrokyňu Bilhu.+ Maj s ňou styk, aby rodila* deti, ktoré budú patriť mne.“  A tak Jakobovi dala za manželku svoju slúžku Bilhu a on s ňou mal styk.+  Bilha otehotnela a porodila Jakobovi syna.  Vtedy Ráchel povedala: „Boh ma súdil, vypočul ma a dal mi syna.“ Preto ho nazvala Dán.*+  Ráchelina slúžka Bilha otehotnela ešte raz a porodila Jakobovi druhého syna.  Vtedy Ráchel povedala: „Vytrvalo som bojovala so svojou sestrou a zvíťazila som.“ Preto mu dala meno Naftali.*+  Keď Lea videla, že prestala rodiť, dala svoju slúžku Zilpu Jakobovi za ženu.+ 10  A Leina slúžka Zilpa porodila Jakobovi syna. 11  Vtedy Lea povedala: „Aké šťastie!“ Preto ho nazvala Gád.*+ 12  Potom Leina slúžka Zilpa porodila Jakobovi druhého syna. 13  Vtedy Lea povedala: „Aká som šťastná! Teraz ma ženy* vyhlásia za šťastnú.“+ Preto mu dala meno Ašer.*+ 14  Keď sa raz v čase pšeničnej žatvy Rúben+ prechádzal po poli, našiel mandragory* a priniesol ich svojej matke Lei. Ráchel jej povedala: „Daj mi, prosím, z mandragor, ktoré našiel tvoj syn.“ 15  Lea jej odpovedala: „Nestačí ti, že si mi vzala manžela?+ Chceš mi vziať aj mandragory môjho syna?“ Ráchel jej povedala: „Tak dobre. Ak mi dáš z tých mandragor, Jakob strávi dnešnú noc s tebou.“ 16  Keď Jakob prichádzal večer z poľa, Lea mu vyšla v ústrety a povedala: „Túto noc stráviš so mnou, lebo som si ťa najala za mandragory svojho syna.“ A tak bol tú noc s ňou. 17  A Boh Leu vypočul: otehotnela a porodila Jakobovi piateho syna. 18  Vtedy povedala: „Boh mi dal mzdu* za to, že som manželovi dala svoju slúžku.“ Preto mu dala meno Isachar.*+ 19  A Lea znovu otehotnela a porodila Jakobovi šiesteho syna.+ 20  Vtedy povedala: „Boh ma obdaroval krásnym darom. Teraz ma už manžel bude znášať,+ lebo som mu porodila šesť synov.“+ Preto ho nazvala Zebulún.*+ 21  Potom porodila dcéru a dala jej meno Dína.+ 22  A Boh si spomenul na Ráchel. Vypočul ju a doprial jej, aby mala deti.*+ 23  Otehotnela a porodila syna. Vtedy povedala: „Boh ma zbavil potupy!“+ 24  Nazvala ho Jozef,*+ lebo povedala: „Jehova mi pridáva ďalšieho syna.“ 25  Keď Ráchel porodila Jozefa, Jakob povedal Lábanovi: „Rád by som sa vrátil domov, do svojej krajiny.+ Nechaj ma odísť. 26  Daj mi moje manželky a deti, za ktoré som ti slúžil, a pôjdem. Veď dobre vieš, ako som ti slúžil.“+ 27  Lában mu povedal: „Ak som našiel priazeň v tvojich očiach, zostaň, prosím! Zo znamení som pochopil,* že Jehova ma vďaka tebe žehná.“ 28  A dodal: „Stanov si mzdu a dám ti ju.“+ 29  Jakob mu povedal: „Vieš, ako som ti slúžil a že tvojmu stádu sa pri mne dobre darilo.+ 30  Pred mojím príchodom bolo malé, ale odkedy som prišiel, Jehova ťa žehnal a veľmi sa zväčšilo. Teraz by som rád urobil niečo aj pre vlastnú rodinu.“+ 31  Lában sa opýtal: „Čo ti mám dať?“ Jakob odpovedal: „Nemusíš mi dávať nič. Ďalej budem pásť tvoje stádo a strážiť ho.+ Ale mám pre teba jeden návrh: 32  Dnes prejdeme celým tvojím stádom. Vezmeš si z neho všetky škvrnité a strakaté ovce, všetky tmavohnedé barančeky a všetky strakaté a škvrnité kozy. Keď sa odteraz narodia takéto zvieratá, budú mojou mzdou.+ 33  A keď sa v budúcnosti prídeš pozrieť na moju mzdu, budeš sa môcť presvedčiť o mojej poctivosti.* Ak v mojom stáde nájdeš kozy, ktoré nebudú škvrnité a strakaté, a barančeky, ktoré nebudú tmavohnedé, bude to znamenať, že sú ukradnuté.“ 34  Lában povedal: „Výborne! Nech je tak, ako hovoríš.“+ 35  V ten deň si vzal pruhované a strakaté capy a všetky škvrnité a strakaté kozy, všetky, na ktorých bolo niečo biele, a všetky tmavohnedé barančeky a zveril ich svojim synom. 36  Potom odohnal toto stádo na vzdialenosť troch dní cesty od Jakoba a Jakob pásol zvyšok Lábanovho stáda. 37  Jakob vzal čerstvo odrezané palice zo styraxu,* mandľovníka a platanu a na niektorých miestach olúpal kôru, takže na nich vznikli biele škvrny. 38  Olúpané palice položil do válovov a do napájacích žľabov, z ktorých zvieratá pili vodu, aby sa na ne pozerali, keď sa prídu napiť a budú sa páriť. 39  Zvieratá sa pred palicami párili a rodili sa im pruhované, škvrnité a strakaté mláďatá. 40  A Jakob oddelil barančeky a ostatné zvieratá obracal smerom k pruhovaným a tmavohnedým zvieratám v Lábanových stádach. Potom svoje stáda oddelil od Lábanových a nemiešal ich s Lábanovými stádami. 41  Vždy, keď sa párili silné zvieratá, Jakob umiestňoval palice do válovov, aby sa na ne pozerali, keď sa pária. 42  Ale keď prichádzali slabé zvieratá, nedával ich tam. Tak slabé pripadli Lábanovi a silné Jakobovi.+ 43  A Jakob veľmi zbohatol. Nadobudol veľké stáda oviec a kôz, ťavy, osly a sluhov a slúžky.+

Poznámky pod čiarou

Al. „on zadržal plod tvojho lona“.
Dosl. „aby porodila na moje kolená“.
Význ. „sudca“.
Význ. „môj boj“.
Význ. „šťastie“.
Význ. „šťastný; šťastie“.
Dosl. „dcéry“.
Rastlina, ktorej sa pripisovali priaznivé účinky na plodnosť.
Al. „mzdu najatého robotníka“.
Význ. „on je mzda“.
Význ. „znášanlivosť“.
Dosl. „a otvoril jej lono“.
Skrátená podoba mena Josifjah, čo znamená „nech Jah pridá (navýši)“.
Al. „Videl som dôkazy“.
Al. „spravodlivosti“.
Strom s príjemne voňajúcimi kvetmi.