Prejsť na článok

Prejsť na obsah

A7-A

Hlavné udalosti z Ježišovho života na zemi: Udalosti pred začiatkom Ježišovej služby

Udalosti z evanjelií v chronologickom poradí

Pri každej tabuľke je mapa, na ktorej sú nakreslené Ježišove cesty. Šípky neukazujú presnú trasu, iba smer cesty.

Udalosti pred začiatkom Ježišovej služby

ČAS

MIESTO

UDALOSŤ

MATÚŠ

MAREK

LUKÁŠ

JÁN

3 pred n. l.

chrám v Jeruzaleme

anjel Gabriel oznamuje Zachariášovi, že sa mu narodí Ján Krstiteľ

   

1:5-25

 

asi 2 pred n. l.

Nazaret; Judea

anjel Gabriel oznamuje Márii, že sa jej narodí Ježiš; Mária ide k svojej príbuznej Alžbete

   

1:26-56

 

2 pred n. l.

Judská pahorkatina

narodí sa Ján Krstiteľ a dostáva meno; Zachariáš prorokuje; neskôr Ján býva na púšti

   

1:57-80

 

2 pred n. l., okolo 1. okt.

Betlehem

narodenie Ježiša, „Slovo sa stalo telom“

1:1-25

 

2:1-7

1:1-5, 9-14

okolie Betlehema; Betlehem

anjel oznamuje pastierom dobrú správu; anjeli chvália Boha; pastieri sa idú pozrieť na dieťatko

   

2:8-20

 

Betlehem; Jeruzalem

Ježiš je obrezaný (na 8. deň); rodičia ho prinášajú do chrámu (po 40 dňoch od narodenia)

   

2:21-38

 

1 pred n. l. alebo 1 n. l.

Jeruzalem; Betlehem; Egypt; Nazaret

príchod astrológov; Jozef s rodinou uteká do Egypta; Herodes dáva zabiť malých chlapcov; Jozef sa s rodinou vracia a usádza v Nazarete

2:1-23

 

2:39, 40

 

12 n. l., Pesach

Jeruzalem

dvanásťročný Ježiš kladie učiteľom v chráme otázky

   

2:41-50

 
 

Nazaret

vracia sa s rodičmi do Nazareta; ďalej ich poslúcha; učí sa tesárstvu; Mária vychováva ďalších štyroch synov a aj dcéry (Mat 13:55, 56; Mar 6:3)

   

2:51, 52

 

29, jar

pustatina, Jordán

Ján Krstiteľ začína svoju službu

3:1-12

1:1-8

3:1-18

1:6-8, 15-28