Prejsť na článok

Informácie pre vládnych úradníkov

Táto časť obsahuje oficiálne informácie o Jehovových svedkoch pre vládnych úradníkov.

Právne oddelenie

Adresy a telefónne čísla kancelárií právneho oddelenia Jehovových svedkov.

Informačné brožúry o našej celosvetovej činnosti

Tieto brožúry sú pripravované pre vládnych úradníkov, organizácie na ochranu ľudských práv a právnické organizácie s cieľom poskytnúť dôležité informácie týkajúce sa činnosti Jehovových svedkov na celom svete.

Jehovovi svedkovia väznení za svoju vieru – prehľad

Zoznam krajín, kde sú Jehovovi svedkovia uväznení – niekedy v neľudských podmienkach –, a to za prejavovanie svojej viery, čo je základné ľudské právo.

Články