• 240 — počet krajín, kde sú Jehovovi svedkovia

  • 8 457 107 — počet Jehovových svedkov

  • 10 071 524 — počet bezplatných biblických kurzov vedených v domácnostiach

  • 20 175 477 — počet prítomných na Slávnosti na pamiatku Kristovej smrti

  • 120 053 — počet zborov