mladí

MLADÍ ĽUDIA SA PÝTAJÚ

Mal by som sa dať pokrstiť? (2. časť): Ako sa pripraviť na krst

Pomocou otázok v tomto článku zistíš, či si pripravený na krst.