Prejsť na článok

MLADÍ ĽUDIA SA PÝTAJÚ

Sebapoškodzovanie – kde môžem hľadať pomoc?

Sebapoškodzovanie – kde môžem hľadať pomoc?

 Čo je sebapoškodzovanie?

Sebapoškodzovanie je zvyk, pri ktorom človek cíti nutkanie ubližovať si. Spôsobuje si napríklad rezné rany, popáleniny, pomliaždeniny alebo sa udiera. V tomto článku sa hovorí predovšetkým o rezaní sa, ale rozoberané zásady sa vzťahujú na všetky formy sebapoškodzovania.

Otestuj sa. Je to pravda?

  1. Režú sa iba dievčatá.

  2. Ak si človek úmyselne spôsobuje rezné rany, porušuje biblický príkaz zaznamenaný v 3. Mojžišovej 19:28: „Na tele si neurobíte zárezy.“

Odpovede:

  1. Nie. U dievčat sa tento problém síce vyskytuje častejšie, no rezanie sa, ako aj iné formy sebapoškodzovania sa vyskytujú aj u chlapcov.

  2. Nie. 3. Mojžišovej 19:28 sa hovorí o starovekom pohanskom zvyku, nie o kompulzívnom sebapoškodzovaní, o ktorom je tento článok. Z tohto textu však vidieť, že náš milujúci Stvoriteľ nechce, aby sme si ubližovali. (1. Korinťanom 6:12; 2. Korinťanom 7:1; 1. Jána 4:8)

 Prečo to niektorí robia?

Otestuj sa: Ktorý výrok je podľa teba pravdivý?

Ľudia si spôsobujú rezné rany...

  1. lebo sa chcú vyrovnať s citovou bolesťou.

  2. lebo sa chcú zabiť.

Správna odpoveď: A. Väčšinou si ľudia neubližujú preto, lebo chcú zomrieť. Hľadajú len spôsob, ako sa zbaviť silnej citovej bolesti.

Prečítaj si, prečo si niektorí mladí spôsobovali rezné rany.

Celia: „Prinieslo mi to úľavu.“

Tamara: „Bola to pre mňa určitá forma úniku. Fyzickú bolesť som znášala ľahšie ako emocionálnu.“

Carrie: „Nenávidela som, keď ma premohol smútok. Keď som sa rezala, prestala som naň myslieť, lebo som cítila fyzickú bolesť.“

Jerrine: „Vždy, keď som sa porezala, takmer som nevnímala, čo sa deje okolo mňa, a mala som pocit, akoby moje problémy neexistovali. Práve to som potrebovala.“

 Ako s tým prestať?

Ak sa chceš zbaviť tohto zvyku, veľmi ti môže pomôcť modlitba k Bohu Jehovovi. V Biblii čítame: „Uvrhnite naňho všetku svoju úzkostlivú starosť, lebo sa o vás stará.“ ​(1. Petra 5:7)

Vyskúšaj: Začni krátkymi modlitbami, možno len tým, že Jehovovi povieš: „Potrebujem pomoc.“ Časom sa ti podarí otvoriť si srdce a vyliať ho pred „Bohom každej útechy“. (2. Korinťanom 1:3, 4)

Modlitba nie je psychologická barlička. Keď sa modlíš, rozprávaš sa so svojím nebeským Otcom, ktorý sľubuje: „Ja ti skutočne pomôžem. Áno, ja ťa budem pevne držať svojou pravicou spravodlivosti.“ ​(Izaiáš 41:10)

Mnohým, ktorí mali zvyk rezať sa, pomohlo aj to, keď o tom povedali rodičovi alebo inému dospelému, ktorému dôverovali. Pouvažuj o vyjadreniach troch takýchto mladých ľudí.

 Otázky na zamyslenie

  • Na koho sa môžeš obrátiť, keď chceš vyhľadať pomoc?

  • Čo by si mohol o svojom probléme povedať Jehovovi v modlitbe?

  • Ako môžeš zmierniť stres a úzkosť inak ako sebapoškodzovaním? (Skús nájsť aspoň dva spôsoby.)