Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 RADY PRE RODINU | MLADÍ

Ako sa vyrovnávať so zmenami

Ako sa vyrovnávať so zmenami

PROBLÉM

  • Otcova práca vyžaduje, aby ste sa presťahovali.

  • Tvoj najlepší priateľ sa sťahuje, a to veľmi ďaleko.

  • Tvoj starší súrodenec sa rozhodol uzavrieť manželstvo a odchádza z domu.

Nakoľko ťažké by pre teba bolo zvládnuť také zmeny?

Strom, ktorý sa dokáže pod náporom vetra ohnúť, ľahšie odolá búrke. Podobne sa aj ty môžeš naučiť prispôsobiť zmenám, ktoré môžeš ovplyvniť len minimálne, prípadne ich nemôžeš ovplyvniť vôbec. Najprv sa zamysli nad niekoľkými vecami, ktoré je o zmenách dobré vedieť.

ČO BY SI MAL VEDIEŤ

Zmenám sa v živote nedá vyhnúť. Biblia poukazuje na jednu základnú pravdu: „Čas a nepredvídaná udalosť postihujú všetkých.“ (Kazateľ 9:11) Skôr či neskôr to zažiješ aj ty. Samozrejme, nie všetky neočakávané udalosti sú zlé. A niektoré zmeny, ktoré sa na začiatku zdajú zlé, sa nakoniec môžu ukázať ako výhodné. Napriek tomu väčšina ľudí má radšej, keď veci idú zaužívaným spôsobom, a so zmenami sa vyrovnávajú ťažko — bez ohľadu na to, či sú dobré alebo zlé.

Pre dospievajúcich môžu byť zmeny zvlášť stresujúce. Prečo je to tak? Mladý muž menom Alex * hovorí: „Už len vyrovnávať sa so zmenami vo svojom vnútri je ťažké. A tak ďalšie zmeny len spôsobujú väčší stres.“

Ďalší dôvod: Keď stoja pred zmenami dospelí, môžu čerpať z toho, ako sa s podobnými situáciami vyrovnali v minulosti, ale mladí ľudia nemajú toľko skúseností.

Môžeš sa naučiť prispôsobiť. Prispôsobivosť pomáha človeku vyrovnať sa so zmenami alebo spamätať sa po nejakej nepríjemnej skúsenosti či po nešťastí. Prispôsobivý človek dokáže v novej situácii nielen vydržať, ale aj pozerať sa na zdanlivú prekážku ako na príležitosť niečo sa naučiť. U mladých, ktorí sa dokážu prispôsobiť zmenám, je menšie riziko, že keď budú pod tlakom, prepadnú drogám či alkoholu.

 ČO MÔŽEŠ ROBIŤ

Prijmi realitu. Asi každý by bol rád, keby mal kontrolu nad všetkým vo svojom živote. Ale to jednoducho nie je možné. Priatelia sa presťahujú alebo vstúpia do manželstva, súrodenci vyrastú a odídu z domu, vaša rodina môže byť nútená presťahovať sa, takže musíš opustiť priateľov a všetko, čo poznáš. V takýchto situáciách je lepšie prijať realitu než dovoliť, aby ťa ovládli negatívne myšlienky. (Biblická zásada: Kazateľ 7:10)

Pozeraj sa dopredu. Keby si sa stále zameriaval na minulosť, bolo by to, akoby si sa pri šoférovaní na diaľnici stále pozeral do spätného zrkadla. Občasný pohľad doň je užitočný, ale musíš sa sústrediť najmä na cestu pred sebou. To platí aj pri zmenách. Teda snaž sa zameriavať na budúcnosť. (Príslovia 4:25) Napríklad porozmýšľaj, aký cieľ by si si mohol dať na najbližší mesiac či polrok.

Zameriavaj sa na pozitíva. Mladá žena menom Laura hovorí: „Prispôsobivosť závisí od postoja. Preto hľadaj na svojej situácii pozitíva.“ Dokážeš nájsť v novej situácii aspoň jednu výhodu? (Biblická zásada: Kazateľ 6:9)

Viktória spomína, že keď bola tínedžerka, všetci jej blízki priatelia sa odsťahovali. Hovorí: „Cítila som sa osamelá a priala som si, aby všetko zostalo tak ako predtým. Ale keď to teraz hodnotím, veľmi ma to posunulo dopredu. Uvedomila som si, že ak chce človek rásť, zmeny sú nevyhnutné. A pochopila som tiež, že mám možnosť vytvárať si nové priateľstvá s ľuďmi, ktorí sú okolo mňa.“ (Biblická zásada: Príslovia 27:10)

Zameriavať sa na minulosť je ako stále sa pozerať do spätného zrkadla pri šoférovaní

Rob niečo pre druhých. Biblia hovorí: „Nehľaďte s osobným záujmom iba na svoje veci, ale s osobným záujmom aj na veci ostatných.“ (Filipanom 2:4) Keď s niečím zápasíš, dobrým liekom je pomáhať druhým s ich problémami. Sedemnásťročná Anna hovorí: „Časom som si uvedomila, že to bol veľmi dobrý pocit, keď som mohla pomôcť niekomu, kto zažíval podobnú alebo ešte horšiu situáciu.“

^ 11. ods. Niektoré mená v tomto článku boli zmenené.