Časté otázky o Jehovových svedkoch

Sú Jehovovi svedkovia kresťania?

Prečítajte si, prečo sa považujeme za kresťanov, a v čom sa líšime od náboženstiev, ktoré sa označujú za kresťanské.

Sú Jehovovi svedkovia kresťania?

Prečítajte si, prečo sa považujeme za kresťanov, a v čom sa líšime od náboženstiev, ktoré sa označujú za kresťanské.

Prečo sa Jehovovi svedkovia nezapájajú do vlasteneckých obradov, hoci si vážia krajinu, v ktorej žijú?

Prikláňajú sa na nejakú stranu v sociálnych alebo politických otázkach?

Ako Jehovovi svedkovia používajú darované prostriedky?

Využívajú ich na to, aby sa obohatili?

Čomu veria Jehovovi svedkovia?

Naša viera a učenie v 15 bodoch.

Veria Jehovovi svedkovia v Ježiša?

Prečítajte si, prečo je viera v Ježiša pre pravých kresťanov nevyhnutná.

Myslia si Jehovovi svedkovia, že iba ich náboženstvo je pravé?

Povedal Ježiš, že je veľa ciest, ktoré vedú k záchrane?

Veria Jehovovi svedkovia, že iba oni budú spasení?

V Biblii sa píše, kto má možnosť byť spasený.

Sú Jehovovi svedkovia tolerantní k iným náboženstvám?

Pozrite sa, ako sa prejavuje to, že praví kresťania sú tolerantní.

Prečo Jehovovi svedkovia neprijímajú transfúziu krvi?

V súvislosti s postojom Jehovových svedkov k transfúzii krvi je rozšírených mnoho mylných názorov. Prečítajte si, aká je skutočnosť.

Sú Jehovovi svedkovia proti očkovaniu?

Dve biblické zásady, ktoré nám pomáhajú rozhodnúť sa, či sa dáme zaočkovať.

Považujú sa Jehovovi svedkovia za kreacionistov?

Vedeli ste, že niektoré tvrdenia kreacionistov sú v rozpore s Bibliou?

Ako sa Jehovovi svedkovia pozerajú na vedu?

Je ich viera zlučiteľná s vedou?

Uznávajú Jehovovi svedkovia Starý zákon?

Sú niektoré časti Biblie zastarané? Hebrejské Písma obsahujú dôležitý historický záznam a praktické rady. Prečítajte si, v čom sú pre kresťanov užitočné.

Prečo Jehovovi svedkovia upravili niektoré svoje náuky?

Nemalo by nás prekvapovať, že z času na čas je potrebné urobiť nejakú zmenu. Aj v biblických časoch sa stávalo, že Boží ctitelia museli upraviť svoje názory.

Prečo Jehovovi svedkovia nepoužívajú kríž?

Hoci sme kresťania, nepoužívame pri uctievaní Boha kríž. Prečo?

Zapájajú sa Jehovovi svedkovia do medzináboženského dialógu alebo ekumenizmu?

Aké biblické rady berú do úvahy, aby sa v tejto oblasti rozhodli správne?

Ako Jehovovi svedkovia používajú darované prostriedky?

Využívajú ich na to, aby sa obohatili?

Prečo „Jehovovi svedkovia“?

Pozrite sa, z čoho pochádza naše meno.

Koľko Jehovových svedkov je na celom svete?

Prečítajte si, ako sa vytvára štatistický prehľad o počte Jehovových svedkov.

Kto bol zakladateľom organizácie Jehovových svedkov?

Prečítajte si, prečo možno povedať, že Charles Taze Russell nebol zakladateľom nového náboženstva.

Ako je financovaná činnosť Jehovových svedkov?

Nepoužívame metódy bežné v mnohých cirkvách.

Musia Jehovovi svedkovia dávať desiatky?

Požadujú Jehovovi svedkovia od svojich členov pravidelný odvod určitej peňažnej sumy?

Majú Jehovovi svedkovia platených duchovných?

Delia sa na duchovných a laikov? Kto z nich je oprávnený konať zvestovateľskú a vyučovaciu činnosť?

Môžu byť u Jehovových svedkov ženy kazateľkami?

Akú úlohu zohrávajú ženy v celosvetovej kazateľskej činnosti Jehovových svedkov?

Ako sú Jehovovi svedkovia organizovaní?

Prečítajte si, ako v našej organizácii dostávame rady a usmernenia založené na Biblii.

Čo je vedúci zbor Jehovových svedkov?

Sú členovia vedúceho zboru vodcami našej organizácie?

Čo je Watch Tower Bible and Tract Society?

Ako súvisí s činnosťou Jehovových svedkov?

Prečo Jehovovi svedkovia nereagujú na každé falošné obvinenie?

Keď Jehovových svedkov niekto obviňuje alebo keď im kladie otázky o ich viere, snažia sa zistiť, či je „čas mlčať“ alebo „čas hovoriť“. (Kazateľ 3:7)

Prečo Jehovovi svedkovia chodia z domu do domu?

Prečítajte si, čo Ježiš nariadil svojim učeníkom.

Myslia si Jehovovi svedkovia, že si chodením po domoch vyslúžia spásu?

Prečítajte si, čo si myslíme o tom, ako možno získať záchranu.

Prečo Jehovovi svedkovia chodia za ľuďmi, ktorí majú svoje náboženstvo?

Čo nás vedie k tomu, že chodíme za ľuďmi, ktorí majú svoje náboženstvo?

Prečo Jehovovi svedkovia chodia aj za ľuďmi, ktorí povedali, že nemajú záujem?

Majú ten istý dôvod ako vtedy, keď prišli po prvý raz.

Nútia Jehovovi svedkovia ľudí zmeniť náboženstvo?

Je cieľom zvestovateľskej služby Jehovových svedkov obracať ľudí na inú vieru? Snažia sa svedkovia nútiť ľudí zmeniť náboženstvo?

Ako vyzerá biblický kurz, ktorý ponúkajú Jehovovi svedkovia?

V rámci tohto bezplatného interaktívneho kurzu môžete používať akýkoľvek preklad Biblie. Môžete naň pozvať aj svoju rodinu alebo priateľov.

Venujú sa Jehovovi svedkovia misionárskej činnosti?

Kto u nás vykonáva misionársku činnosť a prečo? Dostávajú naši misionári špeciálne školenie?

Môžu byť u Jehovových svedkov ženy kazateľkami?

Akú úlohu zohrávajú ženy v celosvetovej kazateľskej činnosti Jehovových svedkov?

Prečo Jehovovi svedkovia nazývajú svoje kostoly „sály Kráľovstva“?

Prečítajte si, prečo miesta, kde sa stretávame, nazývame „sála Kráľovstva Jehovových svedkov“.

Prečo Jehovovi svedkovia nepoužívajú kríž?

Hoci sme kresťania, nepoužívame pri uctievaní Boha kríž. Prečo?

Prečo Jehovovi svedkovia slávia Pánovu večeru inak ako ostatné náboženstvá?

Nazýva sa aj Posledná večera alebo Pamätná slávnosť a pre Jehovových svedkov je najposvätnejšou udalosťou. Prečítajte si, čo o tejto slávnosti hovorí Biblia.

Zapájajú sa Jehovovi svedkovia do medzináboženského dialógu alebo ekumenizmu?

Aké biblické rady berú do úvahy, aby sa v tejto oblasti rozhodli správne?

Majú Jehovovi svedkovia svoju vlastnú Bibliu?

Používanie rôznych prekladov Biblie môže obohatiť vaše štúdium Biblie. Prečítajte si o troch dôvodoch, pre ktoré je dobré používať pri štúdiu aj Bibliu – Preklad nového sveta.

Je Preklad nového sveta presný?

Prečo sa Preklad nového sveta líši od mnohých iných prekladov Biblie?

Uznávajú Jehovovi svedkovia Starý zákon?

Sú niektoré časti Biblie zastarané? Hebrejské Písma obsahujú dôležitý historický záznam a praktické rady. Prečítajte si, v čom sú pre kresťanov užitočné.

Prečo sú Jehovovi svedkovia politicky neutrálni?

Nie sú hrozbou pre národnú bezpečnosť?

Prečo sa Jehovovi svedkovia nezapájajú do vlasteneckých obradov, hoci si vážia krajinu, v ktorej žijú?

Prikláňajú sa na nejakú stranu v sociálnych alebo politických otázkach?

Prečo Jehovovi svedkovia nechcú ísť na vojnu?

Jehovovi svedkovia sú na celom svete známi tým, že odmietajú ísť na vojnu. Prečítajte si, čo nás k tomu vedie.

Poskytujú Jehovovi svedkovia pri katastrofách humanitárnu pomoc?

Prečítajte si, ako po katastrofách pomáhame spoluveriacim i iným ľuďom.

Odmietajú Jehovovi svedkovia lekársku starostlivosť?

Niektorí si myslia, že Jehovovi svedkovia odmietajú akúkoľvek zdravotnú starostlivosť. Je to naozaj tak?

Sú Jehovovi svedkovia proti očkovaniu?

Dve biblické zásady, ktoré nám pomáhajú rozhodnúť sa, či sa dáme zaočkovať.

Prečo Jehovovi svedkovia neprijímajú transfúziu krvi?

V súvislosti s postojom Jehovových svedkov k transfúzii krvi je rozšírených mnoho mylných názorov. Prečítajte si, aká je skutočnosť.

Ako sa Jehovovi svedkovia pozerajú na vzdelanie?

Akými zásadami sa riadia Jehovovi svedkovia pri výbere vzdelania?

Nútia Jehovovi svedkovia svoje deti, aby prijali ich vieru?

Tak ako väčšina rodičov, aj Jehovovi svedkovia chcú pre svoje deti len to najlepšie. Učia ich to, čo považujú v živote za dôležité.

Rozbíjajú Jehovovi svedkovia rodiny?

Jehovovi svedkovia sú niekedy obviňovaní z toho, že rozbíjajú rodiny. Ale naozaj sú na vine svedkovia?

Majú Jehovovi svedkovia pravidlá týkajúce sa chodenia?

Je chodenie len forma uvoľnenia alebo sa má považovať za niečo vážnejšie?

Ako sa Jehovovi svedkovia pozerajú na rozvod?

Pomáhajú Jehovovi svedkovia ľuďom, ktorí majú v manželstve problémy? Musia si Jehovovi svedkovia vyžiadať povolenie na rozvod od zborových starších?

Majú Jehovovi svedkovia zakázané určité filmy, knihy či piesne?

Aké zásady kresťanovi pomôžu pri výbere zábavy?

Prečo Jehovovi svedkovia neslávia určité sviatky?

Aké otázky sú pre Jehovových svedkov dôležité, keď sa rozhodujú, či budú sláviť nejaký sviatok, alebo nie?

Prečo Jehovovi svedkovia neoslavujú Vianoce?

Mnohí ľudia oslavujú Vianoce, hoci vedia o ich pôvode. Prečítajte si, prečo ich Jehovovi svedkovia neoslavujú.

Prečo Jehovovi svedkovia neoslavujú Veľkú noc?

Väčšina ľudí považuje Veľkú noc za kresťanský sviatok. Prečo ho Jehovovi svedkovia neoslavujú?

Prečo Jehovovi svedkovia neoslavujú narodeniny?

Sú presvedčení, že oslavy narodenín sa Bohu nepáčia. Prečítajte si o štyroch dôvodoch, ktoré ich k tomu vedú.

Ako prebiehajú svadby Jehovových svedkov?

Okolnosti sa môžu líšiť, ale tá najdôležitejšia vec sa nemení.

Prečo Jehovovi svedkovia slávia Pánovu večeru inak ako ostatné náboženstvá?

Nazýva sa aj Posledná večera alebo Pamätná slávnosť a pre Jehovových svedkov je najposvätnejšou udalosťou. Prečítajte si, čo o tejto slávnosti hovorí Biblia.

Aký názor majú Jehovovi svedkovia na pohrebné zvyky?

Ich názor je silne ovplyvnený tým, čo sa v Biblii píše o smrti. Akými zásadami sa riadia? A ako to ovplyvňuje priebeh obradu?

Sú Jehovovi svedkovia kresťania?

Prečítajte si, prečo sa považujeme za kresťanov, a v čom sa líšime od náboženstiev, ktoré sa označujú za kresťanské.

Sú Jehovovi svedkovia protestanti?

Jehovovi svedkovia sa líšia od protestantských náboženstiev v dvoch smeroch. V akých?

Sú Jehovovi svedkovia americká sekta?

Zamyslite sa nad štyrmi faktami o tejto medzinárodnej organizácii.

Sú Jehovovi svedkovia sionisti?

Svoju vieru zakladáme na Písme a v ňom nie je uprednostňovaná žiadna národnostná skupina.

Sú Jehovovi svedkovia kult?

Čo je kult? Možno týmto slovom oprávnene označiť Jehovových svedkov?

Koľko Jehovových svedkov je na celom svete?

Prečítajte si, ako sa vytvára štatistický prehľad o počte Jehovových svedkov.

Ako sa niekto môže stať Jehovovým svedkom?

V Matúšovi 28:19, 20 sú uvedené tri základné kroky.

Musím sa stať Jehovovým svedkom, keď s nimi študujem Bibliu?

Jehovovi svedkovia bezplatne učia o Biblii milióny ľudí na celom svete. Musíte sa stať Jehovovým svedkom, keď ste prijali našu ponuku biblického štúdia?

Môže človek odísť od Jehovových svedkov?

Sú dva spôsoby, ako to môže urobiť.

Vyhýbajú sa Jehovovi svedkovia svojim bývalým spoluveriacim?

Niekedy je nutné niektorého spoluveriaceho vylúčiť. To ho môže podnietiť zmeniť sa, takže sa bude môcť vrátiť do zboru.