Prejsť na článok

Priťahuje ma rovnaké pohlavie – znamená to, že som homosexuál?

Priťahuje ma rovnaké pohlavie – znamená to, že som homosexuál?

To určite nie!

Pravda je taká, že príťažlivosť k osobám rovnakého pohlavia je často len prechodná záležitosť.

To zistila aj 16-ročná Lisette, ktorú kedysi priťahovalo isté dievča. Hovorí: „Na hodinách biológie som sa dozvedela, že v rokoch dospievania môže hladina hormónov veľmi kolísať. Som si istá, že keby mladí lepšie chápali, čo sa deje v ich tele, pochopili by, že náklonnosť k rovnakému pohlaviu je často iba dočasná, a nemali by pocit, že sa z nich musia stať homosexuáli.“

Každý mladý človek stojí v otázke sexu pred rozhodnutím – buď prijme skazený názor sveta, alebo sa bude riadiť vysokými normami Božieho Slova

Ale čo ak sa zdá, že v tvojom prípade príťažlivosť k osobám rovnakého pohlavia nie je len prechodná záležitosť? Nie je kruté, že Boh hovorí tým, ktorých priťahujú osoby rovnakého pohlavia, že sa majú vyhýbať homosexuálnemu konaniu?

Ak si na poslednú otázku odpovedal, že to je kruté, mal by si vedieť, že také uvažovanie vychádza z mylnej predstavy, že ľudia sa musia poddať svojim sexuálnym túžbam. Ale Biblia hovorí o ľuďoch ako o dôstojných bytostiach, ktoré nemusia byť otrokmi svojich pudov – uisťuje ich, že ak úprimne chcú, môžu nesprávnym pohlavným žiadostiam odolať. (Kolosanom 3:5)

Biblia nemá na ľudí nerozumné nároky. Jednoducho sa v nej od tých, ktorých priťahuje rovnaké pohlavie, žiada to isté, čo od ľudí, ktorých priťahuje opačné pohlavie – aby „utekali od smilstva“. (1. Korinťanom 6:18) Pravda je, že milióny heterosexuálov, ktorí chcú žiť podľa biblických noriem, prejavujú sebaovládanie, hoci sa možno stretávajú s najrôznejšími pokušeniami. A rovnako môžu konať tí, ktorí majú homosexuálne sklony, ale úprimne sa chcú páčiť Bohu. (5. Mojžišova 30:19)