Pozri si, prečo dochádza k šikanovaniu a ako sa dá proti nemu úspešne brániť.