Je Biblia v súlade s vedou? Sú informácie v nej vedecky presné? Všimnite si, o čom svedčia dôkazy z prírody a čo o tom hovoria vedci.