Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 ČO O TOM HOVORÍ BIBLIA?

Evolúcia

Evolúcia

Niektorí ľudia hovoria, že život sa vyvinul sám od seba. Iní veria, že Boh dal úvodný podnet na stvorenie, ale potom sa už život vyvíjal evolúciou. Čo o tom hovorí Biblia?

Vylučuje biblická správa o stvorení možnosť, že vesmír vznikol veľkým treskom?

V Biblii sa jednoducho píše: „Na začiatku Boh stvoril nebesia a zem.“ (1. Mojžišova 1:1) Neuvádza sa tam, ako Boh všetko vytvoril. Preto ani vznik vesmíru kozmickou explóziou by neprotirečil tomu, čo sa píše v Biblii. V tom prípade by 1. Mojžišova 1:1 bola odpoveďou na otázku: Kto spôsobil veľký tresk?

Mnoho vedcov však verí, že veľký tresk bol samočinný, neriadený proces, pomocou ktorého sa v priebehu dlhého časového obdobia čiastočky hmoty samy zoskupili do hviezd a planét. Tento názor Biblia nepodporuje. V Biblii sa píše, že vznik vesmíru priamo riadil Boh, či už pri jeho stvorení použil nejakú kozmickú explóziu, alebo niečo iné.

„Na začiatku Boh stvoril nebesia a zem.“ (1. Mojžišova 1:1)

Je podľa biblickej správy o stvorení možné, že živé organizmy časom podliehajú zmenám?

Áno. V Biblii čítame, že Boh vytvoril živé organizmy „podľa svojho druhu“. (1. Mojžišova 1:11, 12, 21, 24, 25) Môžu v rámci týchto „druhov“ * nastať určité zmeny? Áno. Je však možné, že by tieto zmeny v rámci druhu postupne viedli k vzniku nového druhu? Nie.

Uveďme si príklad: V 70. rokoch minulého storočia si vedci, ktorí skúmali pinky na Galapágoch, všimli, že pinky, ktoré mali väčšie zobáky, dokázali lepšie prežiť zmeny podnebia. Podľa niektorých je to dôkaz evolúcie. Ale je to naozaj dôkaz evolúcie alebo skôr príklad adaptácie? O niekoľko rokov totiž opäť väčšinu populácie piniek tvorili pinky s menšími zobákmi. Na základe toho profesor Jeffrey Schwartz vyvodil záver, že schopnosť adaptovať sa môže druhu pomôcť prežiť zmenu životných podmienok, ale „nedokáže vytvoriť nič nové“.

 Je možné zosúladiť evolučnú teóriu s Bibliou?

V Biblii sa píše, že „[Boh] stvoril všetky veci“ a že začal „odpočívať“, až keď bola práca na stvorení dokončená. (Zjavenie 4:11; 1. Mojžišova 2:2) Záver je jasný: Názor, že Boh vytvoril jednoduché organizmy a potom založil ruky a prizeral sa, ako sa z týchto organizmov samočinne v priebehu miliónov rokov vyvíjajú rôzne druhy rýb, ľudoopov a napokon ľudia, nie je v súlade s Bibliou. * Tento názor, ktorý sa volá makroevolúcia, popiera úlohu Stvoriteľa. Biblia hovorí, že Boh „stvoril nebo a to, čo je na ňom, a zem a to, čo je na nej, a more a to, čo je v ňom“. (2. Mojžišova 20:11; Zjavenie 10:6)

„Hoden si, Jehova, náš Bože, prijať slávu a česť a moc, lebo ty si stvoril všetky veci a pre tvoju vôľu sú tu a boli stvorené.“ (Zjavenie 4:11)

Chceli by ste sa dozvedieť viac? V Biblii sa píše, že Božie „neviditeľné vlastnosti vidno zreteľne od stvorenia sveta, lebo ich možno vnímať z vytvorených vecí“. (Rimanom 1:20) Keď sa o Bohu dozviete viac, môže to dať vášmu životu hlboký zmysel, pretože Boh má nádherný zámer so všetkými ľuďmi, ktorí sa mu úprimne chcú páčiť. (Kazateľ 12:13; Hebrejom 11:6) Ak si prajete ďalšie informácie, oslovte Jehovových svedkov alebo navštívte stránku www.jw.org/sk. (Nájdete v časti UČENIE BIBLIE > ODPOVEDE NA BIBLICKÉ OTÁZKY)

^ 9. ods. Výraz „druh“ spomínaný v Biblii má oveľa širší význam než výraz „druh“, ktorý používajú biológovia.

^ 12. ods. Na rozdiel od kreacionistov Biblia nepodporuje predstavu, že Boh vytvoril Zem za šesť doslovných 24-hodinových dní. Viac informácií nájdete v brožúre Bol život stvorený? na stranách 24 až 27. Brožúru vydali Jehovovi svedkovia a je dostupná aj na www.jw.org/sk.