Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Dilema študenta

Dilema študenta

Peter sa nervózne krúti na stoličke a cíti, že mu začína zvierať žalúdok. Jeho učiteľka, ktorú si váži, práve dovysvetľovala, ako Charles Darwin svojou evolučnou teóriou prispel k vedeckému pokroku a oslobodil ľudstvo od predstáv založených na poverách. Teraz vyzvala študentov, aby sa k tejto téme vyjadrili.

Peter stojí pred dilemou. Jeho rodičia ho učili, že zem i všetok život na nej stvoril Boh. Hovoria, že biblická správa o stvorení je vierohodná, zatiaľ čo učenie o evolúcii je len teória, ktorá nie je podložená dôkazmi. Učiteľka i rodičia to s Petrom myslia dobre. Komu z nich by mal veriť?

Podobný scenár sa každý školský rok odohráva v tisíckach tried po celej zemi. Čo by mal Peter a iní študenti, ktorí sa ocitnú v takejto situácii, urobiť? Nesúhlasíte s tým, že si potrebujú vytvoriť vlastný názor? Potrebujú preskúmať, aké dôkazy sú predkladané v prospech evolúcie a aké v prospech stvorenia, a potom sa sami rozhodnúť, čomu budú veriť.

Biblia upozorňuje, že by sme nemali slepo veriť všetkému, čo ľudia hovoria. „Ak je niekto neskúsený, uverí každému slovu,“ upozorňuje biblický pisateľ, „ale bystrý uvažuje o svojich krokoch.“ (Príslovia 14:15) Biblia nás povzbudzuje, aby sme používali ‚silu rozumu‘ a aby sme sa sami presvedčili, či to, čo nám niekto hovorí, je pravda. (Rimanom 12:1, 2)

Cieľom tejto brožúry nie je podporiť snahy náboženských skupín, ktoré chcú, aby sa v školách vyučovalo, že život bol stvorený. Jej cieľom je preskúmať tvrdenia ľudí, ktorí vyučujú, že život vznikol samovoľne, a ktorí hovoria, že biblická správa o stvorení je len mýtus.

Zameriame sa na bunku, lebo tá je najzákladnejšou jednotkou života. Budete sa môcť zamyslieť nad niekoľkými fascinujúcimi skutočnosťami súvisiacimi s tým, ako bunka funguje. Táto brožúra vás tiež podnieti preskúmať predpoklady, na ktorých je evolučná teória založená.

Skôr či neskôr sa každý z nás dostane do situácie, keď bude musieť zaujať nejaké stanovisko k otázke, či bol život stvorený, alebo sa vyvinul. Pravdepodobne aj vy ste sa nad touto otázkou už vážne zamýšľali. Táto brožúra predkladá len niektoré z dôkazov, ktoré mnohých priviedli k presvedčeniu, že život bol stvorený.