Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Z TITULNEJ STRANY | NAHRADILA VEDA BIBLIU?

Ako veda ovplyvňuje váš život

Ako veda ovplyvňuje váš život

Encyklopaedia Britannica definuje vedu ako „sústavu poznatkov o fyzickom svete a jeho javoch získaných nezaujatým pozorovaním a systematickými experimentmi“. Vedci venujú experimentom a pozorovaniam celé týždne, mesiace, ba aj roky. To je, samozrejme, náročné a často frustrujúce, lebo niekedy úsilie vedcov skončí v slepej uličke. Ale mnohokrát prinesie užitočné výsledky. Pouvažujme o niekoľkých príkladoch.

Istá európska spoločnosť vytvorila moderné zariadenie na filtráciu vody. Takéto zariadenia chránia pred nákazou z kontaminovanej vody a môžu slúžiť na ochranu ľudí po prírodných katastrofách. Použili ich napríklad v roku 2010 po zemetrasení na Haiti.

V okolí zeme krúži sieť satelitov, ktorá umožňuje fungovanie takzvaného globálneho lokalizačného systému (GPS). Pôvodne bol systém GPS vytvorený na vojenské účely, dnes však pomáha motoristom, pilotom lietadiel, lodným navigátorom, ale aj poľovníkom alebo turistom. Vďaka vedcom, ktorí GPS vynašli, je pre nás jednoduchšie dostať sa tam, kam chceme.

Používate mobilný telefón, počítač alebo internet? Zlepšili vám výdobytky medicíny v nejakom ohľade zdravie? Cestujete leteckou dopravou? Ak áno, tak aj vy máte úžitok z usilovnej práce vedcov a z ich objavov. Veda pozitívne ovplyvňuje náš život v mnohých ohľadoch.

ČO VEDA DOKÁŽE

Vedci sa v snahe rozšíriť svoj obzor posúvajú v skúmaní prírody stále ďalej. Skúmajú mikrosvet aj makrosvet, dokonca aj veci neviditeľné a nehmatateľné. Nukleárni fyzici nahliadli do vnútornej štruktúry atómu. Astrofyzici, ktorí sa snažia pochopiť pôvod vesmíru, dokážu povedať, ako vesmír vyzeral pred miliardami rokov. Niektorí vedci preto očakávajú, že ak Boh Biblie existuje, mali by ho byť schopní nájsť.

Viacerí uznávaní vedci a filozofi však idú ešte ďalej. Pracujú na niečom, čo autor vedeckých diel Amir Aczel nazýva „vedecké dôkazy proti existencii Boha“. Napríklad istý svetovo uznávaný profesor hovorí, že „chýbajú dôkazy, že nejaký Boh zohráva dôležitú úlohu vo vesmíre, čo vedie k logickému záveru, že taký boh nejestvuje“. Iní vedci zas tvrdia, že Božie skutky, zapísané v Biblii, sú len „kúzla“ alebo „nadprirodzené triky“. *

Je však namieste položiť si otázku: Vie veda o svete okolo nás dosť na to, aby mohla robiť definitívne závery? Odpoveď je jednoznačne nie. Hoci veda urobila ohromný pokrok, mnohí vedci si uvedomujú, že je ešte stále veľa vecí, ktoré nepoznáme a možno ani nikdy nebudeme poznať. Nositeľ Nobelovej ceny fyzik Steven Weinberg sa o ľudskom chápaní prírody vyjadril: „Nikdy sa nedostaneme až na koreň veci.“ Britský kráľovský astronóm Martin Rees napísal: „Niektoré veci ľudia možno nikdy nepochopia.“ Pravda je, že veľkú časť sveta okolo nás, od drobnej bunky až po obrovský vesmír, veda stále nedokáže vysvetliť. Uveďme si niekoľko príkladov:

  • Biológovia len čiastočne rozumejú procesom, ktoré prebiehajú v živých bunkách. Veda ešte úplne nezodpovedala otázky typu ako bunky spotrebúvajú energiu, ako vznikajú bielkoviny a ako sa bunky delia.

  • Gravitácia nás ovplyvňuje denno-denne. Napriek tomu je pre fyzikov stále veľkou záhadou. Vedci nevedia presne, ako gravitácia priťahuje predmety k zemi alebo ako udržuje Mesiac na obežnej dráhe Zeme.

  • Kozmológovia odhadujú, že asi 95 percent vesmíru pozostáva z niečoho, čo modernými prístrojmi nie sme schopní vidieť ani zachytiť. Delia to do dvoch kategórií — čierna hmota a čierna energia — a ich podstata je vedcom neznáma.

Sú aj ďalšie neznáme, s ktorými si vedci nevedia rady. Jeden autor populárnych vedeckých článkov v tejto súvislosti poznamenal: „Toho, čo nevieme, je oveľa viac než toho, čo vieme. Myslím si, že vedecké skúmanie by malo človeka viesť k pokore a podnecovať k bádaniu, nie k dogmatizmu.“

Uvažujete o tom, či veda niekedy nahradí Bibliu a pochová vieru v Boha? Skúste sa zamyslieť: Bolo by múdre šmahom ruky zavrhnúť niečo, čo je mimo dosahu modernej vedy, ak sú geniálni vedci s množstvom výkonných prístrojov schopní nadobudnúť len obmedzené poznanie sveta okolo nás? V diele Encyclopaedia Britannica sa na konci obsiahleho článku o dejinách a rozvoji astronómie výstižne uvádza: „Hoci astronómia existuje už takmer 4 000 rokov, vesmír je dnes rovnako záhadný, ako bol v čase Babylončanov.“

Jehovovi svedkovia rešpektujú právo každého človeka rozhodnúť sa, k čomu sa prikloní, pretože sa snažia riadiť biblickou zásadou: „Nech sa vaša rozumnosť stane známou všetkým ľuďom.“ ​(Filipanom 4:5) V duchu tejto myšlienky vás pozývame, aby ste preskúmali, či je Biblia v súlade s vedou a ako sa veda a Biblia vzájomne dopĺňajú.

^ Niektorí ľudia odmietajú Bibliu pre súčasné i minulé cirkevné dogmy, napríklad tú, že Zem je stredobodom vesmíru alebo že Boh stvoril svet za šesť 24-hodinových dní. (Pozri rámček „ Biblia a hodnoverné vedecké poznatky“.)