Prejsť na článok

Evolúcia alebo stvorenie

Ako vznikol život?

Faktom je, že mnohí vzdelaní ľudia – vrátane veľkého počtu vedcov – spochybňujú správnosť evolučnej teórie.

Neznámy príbeh stvorenia

Je biblická správa o stvorení zlučiteľná s vedeckými faktmi?

Využil Boh pri stvorení života evolúciu?

Nič v Biblii neprotirečí pozorovaniam vedcov, že v rámci jednotlivých druhov vznikajú rôzne variácie.

Dilema študenta

Študenti, ktorých rodičia učia, že život bol stvorený, v škole často stoja pred dilemou.

Čo o stvorení hovorí Biblia?

Biblia opisuje šesť „dní“, počas ktorých Boh vytvoril život. Trvali tieto dni 24 hodín?

Mladí ľudia hovoria o viere v Boha

V tomto trojminútovom videu mladí ľudia vysvetľujú, prečo veria, že existuje Stvoriteľ.

Zázraky stvorenia zjavujú Božiu slávu

Všímate si okolo seba veci, ktoré Boh vytvoril? Presviedčajú nás o Božej nekonečnej múdrosti a o tom, že nás Boh miluje.

Živá planéta

Život na Zemi by nemohol existovať, nebyť celého radu veľmi šťastných „zhôd okolností“. Bol to výsledok slepej náhody alebo premysleného plánu?

Fascinujúci prvok

Žiadny chemický prvok nie je pre život taký dôležitý ako uhlík. Aký je to prvok a prečo je taký dôležitý?

Bunka — živá knižnica!

Čo spôsobilo, že niektorí uznávaní vedci sa prestali zastávať evolúcie?

Stvorenie alebo evolúcia? – 1. časť: Prečo veriť v existenciu Boha?

Chcel by si vedieť s väčšou istotou vysvetliť, prečo veríš v existenciu Boha? Pozri si niekoľko návrhov, ako môžeš odpovedať niekomu, kto spochybňuje tvoju vieru.

Stvorenie alebo evolúcia? – 2. časť: Prečo spochybňovať evolúciu?

Prečítaj si o dvoch dôležitých dôvodoch, prečo je to namieste.

Stvorenie alebo evolúcia? – 3. časť: Prečo veriť v stvorenie?

Ak veríš v stvorenie, znamená to, že si nepriateľom vedy?

Mal by som veriť v evolúciu?

Ktoré vysvetlenie je logické?

Čo hovorí Biblia o evolúcii?

Protirečí Biblia vede?

Čo hovorí Biblia o dinosauroch?

Je to, čo sa píše v Biblii, v súlade s vedeckými poznatkami?